Powstanie nowy ZIT na południu Dolnego Śląska

Możliwość komentowania Powstanie nowy ZIT na południu Dolnego Śląska została wyłączona Aktualności, Biznes, Inwestycje, Samorząd

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne to forma współpracy samorządów współfinansowana ze środków Funduszy Europejskich. Dzięki niej samorządy mogą skuteczniej realizować swoje inwestycje współfinansowane dzięki unijnemu wsparciu. Dziś w obecności wicemarszałka Grzegorza Macko podpisano porozumienie, dzięki któremu powstaną  Zintegrowane Inwestycje Terytorialne dla Południowego Obszaru Funkcjonalnego.

 

ZIT fot. mat. prasowe UMWD

– Nowy ZIT to efekt wielu rozmów i odpowiedź na potrzeby mieszkańców południa Dolnego Śląska. Jestem przekonany, że nowy instrument pomoże zrealizować wiele inwestycji, które pozwolą na dynamiczny rozwój tej części regionu – wyjaśnia wicemarszałek Grzegorz Macko.

Prace Zarządu Województwa Dolnośląskiego nad kształtem instrumentów terytorialnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na nową perspektywę 2021-2027 trwają od marca tego roku. Zakres tematyczny Polityki Spójności na najbliższe lata obejmuje 5 celów, natomiast tzw. ZIT-y będą realizować głównie założenia ostatniego z nich:

  • Bardziej inteligentna Europa dzięki wspieraniu innowacyjnej i inteligentnej transformacji gospodarczej
  • Bardziej przyjazna dla środowiska niskoemisyjna Europa dzięki promowaniu czystej
    i sprawiedliwej transformacji energetyki, zielonych i niebieskich inwestycji, gospodarki o obiegu zamkniętym, przystosowania się do zmiany klimatu oraz zapobiegania ryzyku i zarządzania ryzykiem
  • Lepiej połączona Europa dzięki zwiększeniu mobilności i udoskonaleniu regionalnych połączeń teleinformatycznych
  • Europa o silniejszym wymiarze społecznym – wdrażanie Europejskiego filaru praw socjalnych
  • Europa bliżej obywateli dzięki wspieraniu zrównoważonego i zintegrowanego rozwoju obszarów miejskich, wiejskich i przybrzeżnych w ramach inicjatyw lokalnych

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT) to narzędzie służące realizacji regionalnych strategii rozwoju. Przy jego pomocy będą realizowane działania służące zrównoważonemu rozwojowi poszczególnych obszarów województwa. W województwie dolnośląskim ZIT-y funkcjonowały do tej pory wokół Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego, Aglomeracji Wałbrzyskiej i Aglomeracji Jeleniogórskiej. Teraz dołącza do nich m.in. ZIT Południowego Obszaru Funkcjonalnego obejmującego powiaty: dzierżoniowski, kłodzki i ząbkowicki.

Nowy instrument będzie realnym i skutecznym narzędziem rozwoju terytorialnego na obszarze południa województwa. Powstanie nowego ZIT-u to efekt współpracy i  dialogu między samorządem województwa, a samorządami lokalnymi. Do końca października przedstawiciele poszczególnych obszarów mają przekazać Zarządowi Województwa zarysy strategii/planów działań wraz z listą projektów planowanych do realizacji, a także informację dotyczącą planowanej formy współpracy.

materiały prasowe: Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Udostępnij...Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone