Autyzm w kolorze wody i nieba

Możliwość komentowania Autyzm w kolorze wody i nieba została wyłączona Aktualności

Dolnośląskie Stowarzyszenie na rzecz Autyzmu od 25 lat rozwija działania na rzecz osób z autyzmem. Od początku prowadzą kampanie społeczno-informacyjne, zaś ostatnie akcje to m.in. ”Na niebiesko dla Autyzmu”, „Kropka to dopiero początek”, „Wataha dla Autyzmu”.

”Na niebiesko dla Autyzmu”

Rezultatem tych działań jest wzrost świadomości społecznej na temat występowania autyzmu w populacji, a także uwrażliwienie społeczeństwa na konieczność respektowania praw osób z autyzmem oraz udzielania im właściwego wsparcia, zwłaszcza dorosłym osobom autystycznym.

Podejmowanie działań na rzecz określonej populacji przez organizacje pozarządowe jest wyrazem przeciwstawienia się społecznemu wykluczeniu i dyskryminacji osób, w imieniu których występują. Świadomość społeczna problemu to dużo, jednak za mało by powiedzieć, że dorosłe osoby z autyzmem znalazły swoje miejsce w społeczeństwie, zwłaszcza te szczególnie zależne.

 

„Wataha dla Autyzmu” fot. DSA

Wszyscy dorośli z niepełnosprawnością muszą mieć szansę na godne, możliwie samodzielne życie. Muszą kontynuować terapię, ażeby przetrwać, gdy zabraknie najbliższych.

Od wielu lat staramy się, by powstał mały środowiskowy dom samopomocy dla osób z autyzmem. Środowiskowe domy samopomocy potrzebne są także rodzicom, opiekunom często skrajnie wyczerpanym fizycznie i psychicznie, by mogli odpocząć. Młodsi opiekunowie mieliby większe szanse na podjęcie lub utrzymanie pracy.

Słyszymy często o dramatach dorosłych z niepełnosprawnością i ich rodziców. O dzieciach przypinanych pasami w zakładach psychiatrycznych. O wzywaniu do nich policji. O matkach, które boją się własnych synów. O rodzicach, którzy po latach wycieńczającej opieki leczą się na depresję. Przecież możemy i powinniśmy im pomóc.

„Kropka to dopiero początek” fot. DSA

W małych, specjalistycznych domach pobytu dziennego podopieczni prowadziliby aktywny tryb życia, uczyli się samodzielności i funkcjonowania w społeczeństwie. Przygotowywaliby się do życia poza domem rodzinnym, gdy zabraknie najbliższych. Rozwiązaniem jest tworzenie, wzorem krajów Unii Europejskiej, małych specjalistycznych domów z różnymi formami terapii, rehabilitacji i aktywności zawodowej. Niestety, jak dotąd, nie ma miejsca dla dorosłych osób z autyzmem w systemie pomocy osobom niepełnosprawnym, bowiem osoby szczególnie zależne wymagają osobnej ścieżki organizacyjnej i finansowej – jak do tej pory nie udało się tego zrobić. Musimy próbować rozwiązać to jako stowarzyszenie non profit.

Bez pomocy firm, instytucji, osób prywatnych będzie nam trudno, dlatego bardzo potrzebujemy społecznego wsparcia. Przekazane naszej organizacji odpisy 1% podatku i darowizny finansowe dają nam nadzieję, że wspólnie uda się zbudować ośrodek, który będzie trwałym świadectwem społecznego pomagania.

”Na niebiesko dla Autyzmu”

Więcej o działaniach, zamierzeniach , formach wsparcia Dolnośląskiego Stowarzyszenia na rzecz Autyzmu przeczytasz na: www.autyzm.wroclaw.pl , https://www.facebook.com/WroclawDlaAutyzmu/

Udostępnij...Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone