Bogactwo życia społecznego i kulturalnego, to znak firmowy gminy Zawonia

Możliwość komentowania Bogactwo życia społecznego i kulturalnego, to znak firmowy gminy Zawonia została wyłączona Aktualności, Samorząd

Z Agnieszką Werstą wójtem gminy Zawonia, rozmawia Radosław Nosek

Agnieszka Wersta, wójt gminy Zawonia fot. Gmina Zawonia

Agnieszka Wersta, wójt gminy Zawonia fot. Gmina Zawonia

Jak udały się tegoroczne dożynki w gminie Zawonia?

Dożynki gminne, inaczej zwane świętem plonów, to największe coroczne święto w naszej gminie. Jego tradycja sięga czasów przedchrześcijańskich i jest świętem dziękczynnym za urodzajny rok, osiągnięte plony i obchodzone jest po zakończonych żniwach. Najważniejszym elementem obrzędu dożynkowego jest msza dziękczynna, poświęcenie uplecionych przez mieszkańców wieńców dożynkowych oraz wypieczonego chleba, z mąki z tegorocznego zboża.

Tegoroczne dożynki były jednymi z  najokazalszych zorganizowanych przez ostatnie lata, właśnie z  powodu niesamowicie dużej ilości wieńców, gdyż było ich aż 15, w  poprzednich latach było ich około 7-8. Piękne wieńce, bogato zdobione wyplecione z kłosów i ziaren zbóż, lnu, świeżych kwiatów, to efekt wielogodzinnych prac wielu osób z  poszczególnych wsi. Spotkały się one właśnie, aby wspólnie upleść wieniec, poznając się bliżej przy tej okazji oraz najczęściej również planując kolejne, wspólne działania.

Ten entuzjazm mógł też wynikać z  faktu, że uroczystości organizowano wreszcie w czasie wolnym od pandemii…

Z  pewnością. Czas pandemii na terenie naszej gminy był okresem spowolnienia życia społecznego i  kulturalnego. Zamknięty ośrodek kultury, brak możliwości organizacji imprez sołeckich i  festynów w  naszych wioskach odczuliśmy, tak jak cały kraj, jako stratę. Dlatego też z ogromną radością zauważyliśmy, że praktycznie wszystkie zabawy powróciły w kalendarzu imprez sołeckich po pandemii.

Jak inwestycje wpływają na rozwój gminy Zawonia, jaki mają wpływ na rozwój życia społecznego i  relacji międzyludzkich?

Inwestycje są bardzo ważnym aspektem życia gminy. Zapewniają bezpieczeństwo, poprawiają komfort życia oraz estetykę budynków publicznych. Są napędem rozwoju gminy i  zwiększają jej atrakcyjność w oczach przyszłych mieszkańców i inwestorów.

Jednakże istotną częścią funkcjonowania gminy jest życie społeczne oparte na wzajemnych relacjach pomiędzy sąsiadami, mieszkańcami danej wsi i okolicy. Takie są gminy wiejskie, które nie rozbudowują się tak szybko jak gminy położone w  bezpośrednim sąsiedztwie Wrocławia. Wioski, które zamieszkuje już trzecie pokolenie przybyłych na te tereny przesiedleńców po II wojnie światowej do których wprowadzają się nowi mieszkańcy stanowiący mniejszą część społeczności.

Remont szkoły, budowa nowej drogi, oświetlenia drogowego, ma ogromne znaczenie dla społeczności. Aczkolwiek ważnymi inwestycjami w sołectwie są miejsca publiczne, ogólnodostępne gdzie spędzają czas dzieci wraz z  rodzicami i  seniorzy, place zabaw dla dzieci, wyposażone dodatkowo w siłownię zewnętrzną i altankę.

Często, dodatkowo jest grill i  miejsce do tańczenia. Dużym atutem jest świetlica wiejska, która pozwala na organizację zajęć dla dzieci i  dorosłych przez cały rok, są siedzibą spotkań sołeckich i organizacji działających na terenie danego sołectwa.

Jak wiele wydarzeń społecznych, kulturalnych organizowano w  ostatnich miesiącach w gminie?

Ostatni rok to czas wręcz niezwykłego rozwoju życia społecznego w sołectwach naszej gminy, więcej działań kulturalnych, festynów, zabaw z okazji dnia dziecka, dnia kobiet, dnia seniora, dnia strażaka, czy dożynek sołeckich, co jest bardzo dobrą wiadomością, ponieważ świadczy, że doceniamy wspólnie spędzony czas. Organizatorzy, najczęściej sołtysi i rady sołeckie, członkowie kół gospodyń wiejskich, strażacy i  mieszkańcy poświęcają wiele swojego wolnego i prywatnego czasu na przygotowaniach tych imprez. Są zawsze pełne atrakcji dla dzieci, zabaw z  animatorami, pokazów strażackich i występów zespołów ludowych i  z przygotowanymi pysznymi potrawami, które są charakterystyczne dla danej miejscowości, jak karp czeszowski. Wszystkie zabawy łączy duża frekwencja wśród mieszkańców danego sołectwa oraz przyjezdnych osób z sąsiednich sołectw z gminy i okolic.

Wsparcie finansowe tych działań jest najczęściej z funduszu sołeckiego, którym każde sołectwo w naszej gminie dysponuje, ale też z Gminnego Ośrodka Kultury, urzędu gminy, czy pozyskanych środków. Organizatorzy mają teraz duże możliwości otrzymania środków z  organizacji takich jak ARMiR po utworzeniu kół gospodyń wiejskich, konkursów ogłoszonych przez lokalne LGD, fundusze fundacji banków, zakładów, czy choćby od lokalnych przedsiębiorców, którzy są hojnymi sponsorami wszelkich działań kulturalnych, społecznych i sportowych w gminie.

Czy młodzi ludzie chętnie angażują się w np. w działalność koła gospodyń wiejskich?

Ten rok zaowocował, po przeprowadzonych wyborach sołeckich, założeniem wielu kół gospodyń wiejskich, które były tradycją i nasi seniorzy potwierdzają, że w latach 70-tych też ich było dużo. Cieszę się, że obecne, młode pokolenie 30 i 40-latków tak chętnie przystępuje do koła i angażuje się w jego działania. Działania te to nie tylko zabawy i festyny, ale też spotkania podczas których można spotkać się z dietetykiem, zielarką, przygotować stroiki świąteczne.

W tym miejscu dziękuję wszystkim aktywistom społecznych, którzy przyczynili się do takiego rozkwitu naszego życia społecznego. Każdej osobie, która w mniejszy lub większy sposób angażuje się we wszelkie działania społeczne, sportowe i kulturalne, poświęcając swój czas. Każdej osobie, która korzysta z tych możliwości spotkania i poznania się wzajemnego szczególnie nowych mieszkańców, którzy wybierają naszą gminę na swój dom.

Wybór ten jest podyktowany nie tylko rozwojem infrastrukturalnym gminy, ale też właśnie z powodu tej aktywności społecznej, co szczególnie cieszy gdyż często też lokalna społeczność zyskuje wartościowe osoby do swoich działań. „Społeczeństwo to jedność w różnorodności” – George H. Mead i  tylko wtedy zyskujemy na życiu społecznym.

Zapraszamy do naszej gminy, do zamieszkania w niej i skorzystania z możliwości jakie oferuje, a są to nie tylko walory przyrodnicze, ale też serdeczni mieszkańcy.

Udostępnij...Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone