DAWG: Podsumowanie projektu dyplomacji gospodarczej województwa dolnośląskiego 2018

Możliwość komentowania DAWG: Podsumowanie projektu dyplomacji gospodarczej województwa dolnośląskiego 2018 została wyłączona Aktualności, Biznes, Inwestycje

 Ponad 950 spotkań networkingowych, blisko 100 rozmów na szczeblu rządowym i samorządowym, kilkanaście forów gospodarczych w Europie, Ameryce i Azji, podpisane pierwsze międzynarodowe kontrakty handlowe – tak w skrócie przedstawia się dobiegający końca półtoraroczny projekt promocji gospodarczej Dolnego Śląska, realizowany przez Dolnośląską Agencję Współpracy Gospodarczej. Jednym z najważniejszych jego założeń było dotarcie z informacją o regionie do inwestorów na całym świecie, jak również wsparcie małych i średnich lokalnych firm w procesie umiędzynarodowienia ich działalności.

Spotkanie, podsumowanie projektu dyplomacji gospodarczej województwa dolnośląskiego fot. mat. prasowe DAWG

 

To był niezwykle intensywny, ale też bardzo owocny czas. Osiągnęliśmy więcej, niż zamierzaliśmy – nie tylko zdobyliśmy czy pogłębiliśmy niezbędną wiedzę na temat funkcjonowania konkretnych rynków zbytu, ale tez pokazywaliśmy Dolny Śląsk jako region nowoczesny, dynamiczny i bardzo atrakcyjny zarówno dla inwestorów, jak i kooperantów. Myślę, że na efekty naszej pracy nie trzeba będzie długo czekać.  Pierwsze- w postaci kontraktów zawartych przez nasze dolnośląskie firmy – już są. Czekamy na finalizację kolejnych – Hubert Papaj, prezes  samorządowej spółki DAWG, podsumowuje  projekt „Zdobycie nowych rynków zbytu oraz budowanie rozpoznawalności marki Dolny Śląsk w kraju i za granicą”.  Projekt był realizowany od lipca ubiegłego roku w ramach  RPO WD 2014-2020, Oś priorytetowa 1 Przedsiębiorstwa i innowacje, Działanie 1.4 Internacjonalizacja przedsiębiorstw.

Fot. mat. prasowe DAWG

–  Prowadzone przez DAWG działania z jednej strony przyniosły regionowi nowe kontakty biznesowe, turystyczne i naukowe oraz zainteresowanie kolejnych inwestorów, z drugiej pozwoliły na promocję eksportowej marki Dolny Śląsk. Na obecnym etapie naszego rozwoju niezwykle istotnym elementem dyplomacji gospodarczej jest poszerzanie perspektyw, sprzedaż naszych lokalnych produktów i usług w różnych zakątkach świata. Powtórzę po raz kolejny – eksport to nie tylko bogacenie się firm, to także transformacja i progresja regionu – nowe miejsca pracy, wpływy do budżetu i  dobry wizerunek Dolnego Śląska – podkreśla Cezary Przybylski, marszałek województwa dolnośląskiego.

 

Cele projektu były jasne: promocja gospodarcza województwa dolnośląskiego w kraju i za granicą, wzrost poziomu umiędzynarodowienia dolnośląskich MŚP, wsparcie działalności eksportowej oraz inwestycji za granicą w celu podniesienia konkurencyjności, wzmocnienia pozycji na rynku oraz dynamizacji procesu rozbudowy przedsiębiorstwa, a co za tym idzie rozwoju regionu, a także pozyskanie nowych inwestycji dla regionu, zwiększających liczbę nowych miejsc pracy i podnoszących poziom innowacyjności województwa.

 Bardzo rzetelnie przygotowaliśmy cały plan promocji gospodarczej, opierając się zarówno na naszych doświadczeniach, jak i rekomendacjach Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu. Dotarliśmy z naszą ofertą do 12 miejsc na całym świecie, m.in. Wietnamu, Chin, USA, Francji, Kazachstanu, Gruzji, Włoch czy Francji. Każde z tych miejsc to inne oczekiwania, inna kultura biznesowa i inne możliwości. Doskonale przekonali się o tym dolnośląscy przedsiębiorcy, którzy uczestniczyli w naszych misjach  gospodarczych.  To bezcenna wiedza, którą będą wykorzystywali teraz w kolejnych etapach swojej działalności eksportowej – podkreśla Mariusz Sinior, ekspert DAWG sp. z o. o.

– Mamy kontrakty z Kazachstanem na sprzedaż naszych ekologicznych kotłów na słomę,  min. dla tamtejszych szkół. Kolejne umowy są w toku. Rynek, który wydawał się niemożliwy do zdobycia okazał się znakomitym miejscem. Pomoc DAWG była nieoceniona. Na własną rękę, bez wsparcia tej instytucji, dochodzilibyśmy to etapu, na którym jesteśmy znacznie dłuższą drogą, bardziej krętą i o wiele bardziej kosztowną – mówi Janusz Cieśak z firmy Metalerg z Oławy.  

– Byliśmy tylko na jednej misji z DAWG – targach spożywczych Sial w Paryżu. Czy się opłacało zaryzykować? Bardzo, targi przerosły nasze oczekiwania bo w ciągu dwóch miesięcy podpisaliśmy już trzy międzynarodowe kontrakty. Warto też podkreślić, że nawiązaliśmy kontakty z firmami z Dolnego Śląska, które były na targach. Teraz współpracujemy  – mówi Karol Kosoń, dyrektor rodzinnej firmy Laro z Kamieńca Ząbkowickiego, produkującej słodycze.  

fot. mat. prasowe

W misjach gospodarczych zrealizowanych przez DAWG uczestniczyło w sumie 49 firm. Misje nie miały charakteru komercyjnego -przedsiębiorcy opłacali jedynie loty, noclegi i wyżywienie. Przedsiębiorcy dzięki zaproszeniu DAWG mogli nieodpłatnie promować swoje produkty i usługi.  Nie płacili za dostęp do kontrahentów, rozmowy networkingowe, tłumaczy, stoiska handlowe, spotkania w instytucjach biznesowych, wsparcie merytoryczne czy opiekę logistyczną pracowników DAWG. To pomogło im zaistnieć,  bowiem koszty np. wykupienia samodzielnie stoiska na tak prestiżowej imprezie wystawienniczej jak paryski SIAL,  są dla większości MSP barierą nie do pokonania.

 

– Byliśmy na targach we Francji jako członek Dolnośląskiego Szlaku Wina i Piwa.  Mieliśmy wątpliwości – wieźć wino do Francji, po co? Ale to pokazało nam jakie są możliwości rozwoju, jak się promować, jak zdobyć kontrahentów spoza polski. Podpatrywaliśmy innych wystawców. Cieszymy się, że mogliśmy tak mały biznes zaprezentować w skali europejskiej. A co najważniejsze podjęliśmy w firmie decyzję, że będziemy tam eksportować, bo jednak warto – mówi Marek Janiak z rodzinnej Winnicy Jadwiga, która  znajduje się w paśmie grzbietu południowego Wzgórz Trzebnickich.

 

Barbara Maciejewska z „ Maxitrade” (dystrybutor produktów spożywczych) zaznacza, że teraz już wie, że obecność na targach to obowiązek dla każdej firmy, która poważnie myśli o eksporcie.

Żaden telefon czy mail nie zastąpi bezpośrednich rozmów z kontrahentami. Wizyta na targach nas uwiarygodniła. Spotkanie twarzą z twarz z klientami jest najcenniejsze i mocno przekłada się na umowy. Wcześniej z wieloma firmami prowadziliśmy rozmowy, ale spotkanie na targach pozwoliło je sfinalizować– podkreśla Barbara Maciejewska

Projekt zakłada 10 podpisanych kontraktów do końca 2019 roku. Na dziś sfinalizowane są już 4,  w branżach meblarsko-metalurgicznej, budowa maszyn i turystycznej. W perspektywie jest jeszcze co najmniej  20  kontraktów w  branży spożywczej i kosmetycznej. Obecnie firmy omawiają warunki  umów lub je dopinają, co oznacza, że znacznie przekroczymy założenia projektowe– podkreśla Hubert Papaj, prezes DAWG.

Projekt „Zdobycie nowych rynków zbytu oraz budowanie rozpoznawalności marki Dolny Śląsk w kraju i za granicą” był pierwszym tak dużym i globalnym działaniem promocyjnym regionu.  Na jego realizację  spółka DAWG pozyskała z funduszy europejskich  blisko 1,4 mln zł.  Efektem projektu będą nie tylko kontrakty handlowe na całym świecie i nowe inwestycje, ale również portal gospodarczy dedykowany inwestorom i  eksporterom, który  ruszy już pod koniec grudnia. 

 

Udostępnij...Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone