Dekarbonizacja? Tak, ale na pewnych warunkach

Możliwość komentowania Dekarbonizacja? Tak, ale na pewnych warunkach została wyłączona Aktualności, Inwestycje

Pod znakiem OZE i elektromobilności przebiegał V Kongres Energetyczny we Wrocławiu, organizowany przez Dolnośląski Instytut Studiów Energetycznych.

V kongres energetyczny we Wrocławiu fot. mat. prasowe

Ponad 400 uczestników, równoległe debaty, kilkudziesięciu panelistów, a wśród nich menadżerowie najwyższego szczebla klu­czowych spółek energetycznych polskich i zagranicznych, a także znamienici goście honorowi między innymi minister Michał Kurtyka, Adam Gawęda czy Magnus Hall, PresidentEurelectric oraz CEO of Vattenfall, debatowali o przyszłości polskiej energetyki.

Pierwszy panel dyskusyjny poświęcony był: Elektryfikacji, dekarbonizacji i przywódz­twu. Magnus Hall, przewodniczący najwięk­szej organizacji energetycznej w Europie podkreślał, jak ważna jest sama świadomość państw, będąca fundamentem transformacji energetycznej, będącej zdaniem Mikaela Lemströma, Vice President of Fortum-„fu­tureEuropeangold”. Filip Grzegorczyk, Prezes Zarządu Tauron Polska Energia S.A., wskazywał na konieczność tworzenia ram wsparcia przez państwo oraz poszerzania ambicji jedynie przy stabilnych planach strategicznych.

– W dobie przemian energetyki w kierunku miksu energetycznego, OZE a konkretnie jego dominujący udział w miksie w stosunku do innych źródeł energii jest pewnikiem –mówiła w swoim wystąpieniu Prezes PGE Baltica, Monika Morawiecka.

Holger Grubel z EnBW AG, podkreślił, że transformacja energetyczna to sprawa global­na, a już dziś Polska powinna włączyć się do rywalizacji o eko-jutro, mając realną szansę stać się kolejnym liderem w transformacji energetycznej, którym dziś jest w Europie Wielka Brytania.

– Jesteśmy gotowi jako spółka na zmiany wynikające z transformacji energetycznej – mówił Jarosław Dybowski, Członek Zarządu Dyrektor Wykonawczy ds. Energetyki PKN ORLEN, który wziął udział w dwóch pane­lach dyskusyjnych.

Odwrotu od OZE już nie ma, to pewne. Jednakże ta zmiana nie może przebiegać w oderwaniu od społecznych konsultacji i kwestii ekonomicznych, bo OZE to także wejście w nowy biznes. Offshore natomiast może przynieść korzyści całej polskiej gospo­darce. To główne wnioski płynące z dyskusji o rozwoju OZE w Polsce, który był tematem panelu dyskusyjnego w czasie V Kongresu Energetycznego, w którym udział wzięli między innymi Monika Morawiecka, prezes zarządu PGE Baltica, Jarosław Dybowski, Członek Zarządu Dyrektor Wykonawczy ds. Energetyki PKN ORLEN, Andrzej Kensbok – Prezes KGHM International Ltd., Dyrektor Naczelny ds. Projektów Strategicznych, KGHM Polska MiedźS.A., Janusz Gajowiecki – Prezes Zarządu, PSEW, Dawid Klimczak – Prezes Zarządu, Enea Trading, JarosławBro­da–Wiceprezes Zarządu ds. ZarządzaniaMa­jątkiem i Rozwoju, TAURON Polska Energia S.A., Piotr Czopek – Dyrektor Departamentu Energii Odnawialnej i Rozproszonej w Mini­sterstwie Energii.
Debata dotyczyła korzyści, jakie przyniesie Polsce morska energetyka wiatrowa, a także tempa rozwoju OZE w Polsce.

– Nie będziemy powielać błędów naszych poprzedników, mamy wszystko żeby odnieść sukces w tym sektorze – mówiła Monika Mo­rawiecka, prezes zarządu PGE Baltica.

– Farmy wiatrowe na morzu pojawią się, ale najwcześniej po 2024 roku, ale pamiętajmy, że nie można zostawiać wszystkiego na głowach inwestorów. Morska energetyka wiatrowa to projekt angażujący bardzo wiele obszarów gospodarki – powiedział Jarosław Dybowski z PKN ORLEN.

Sektor energetyczny musi być elastyczny, by zapewnić bezpieczeństwo dostaw, dlatego też portfel energetycznych źródeł wytwarzania musi pozostać zdywersyfikowany.

– Potrafimy się dostosować. Jeżeli klienci chcą ładować samochody elektryczne, budujemy ładowarki. Jeśli będą chcieli jeździć na wodór, będziemy budować stacje wodorowe. To nie jest zagrożenie dla naszej firmy. Nawet jeśli zmniejszy się ilość paliw produkowanych w rafinerii, to produkcja zostanie przenie­siona w zakres petrochemiczny – tłumaczył Jarosław Dybowski, Dyrektor Wykonawczy ds. Energetyki w PKN ORLEN w czasie kolejnego panelu z jego udziałem: Elektryfikacja, dekarboni­zacja i przywództwo, w którym udział wziął także Magnus Hall, PresidentEurelectric, CEO of Vattenfall, Mikael Lemström – Vice President, Heating and Cooling City Solu­tions, Fortum, Filip Grzegorczyk – Prezes Zarządu, TAURON Polska Energia S.A., Darius Maikštėnas – Chairman of the Board and CEO of IgnitisGroup oraz Jan Stanił­ko – Dyrektor Departamentu Innowacji, Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii.

Jednym z najciekawszych momentów Kon­gresu było wystąpienie Sekretarza Stanu w Ministerstwie Środowiska, Pełnomocnika ds. Prezydencji COP24 Michała Kurtyki, który powiedział, jak ważna jest innowa­cyjność i wyprzedzanie trendów w gospo­darce. Minister Kurtyka został w tym roku laureatem przyznawanej w trakcie Kongresu Energetycznego nagrody dla Osobowości Energetyki.

 

 

Udostępnij...Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone