Dla Kogo „Mikropożyczka” na start?

Możliwość komentowania Dla Kogo „Mikropożyczka” na start? została wyłączona Biznes, Praca

Fundusz Regionu Wałbrzyskiego realizuje w województwie dolnośląskim program „Mikropożyczka” na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach Działania 8.3 Samozatrudnienie, przedsiębiorczość oraz tworzenie nowych miejsc pracy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

 

Odbiorcami wsparcia w formie Mikropożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej mogą zostać osoby od 30 roku życia pozostające bez pracy, zamierzające rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, zwłaszcza te, które znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, tj.:
 • osoby w wieku 50 lat i więcej,
 • kobiety,
 • osoby z niepełnosprawnościami,
 • osoby długotrwale bezrobotne,
 • osoby o niskich kwalifikacjach,
Więcej na temat programu „Mikropożyczka”: https://frw.pl/instrument-finansowy-mikropozyczka/
Co oferujemy naszym klientom?
 • do 80.000 zł maksymalna dostępna kwota pożyczki*
 • 84 miesiące maksymalny okres spłaty pożyczki
 • 12 miesięcy maksymalna karencja w spłacie pożyczki (nie wydłuża okresu spłaty)
 • atrakcyjne oprocentowanie: 0,175 % w skali roku (0,1 stopy redyskonta weksli NBP)
 • brak opłat i prowizji za udzielenie pożyczki
 • nieodpłatna pomoc w wypełnianiu wniosku pożyczkowego
 • minimum formalności
 • krótki czas rozpatrzenia wniosku

materiały prasowe: Fundusz Regionu Wałbrzyskiego

 CZYTAJ TAKŻE: ULGA NA START DLA POCZĄTKUJĄCYCH PRZEDSIĘBIORCÓW

Udostępnij...Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone