Dofinansowania na usługi doradcze dla MŚP

Komentarzy (0) Biznes

Firmy z sektora MŚP mogą otrzymać nawet 12 tys. zł w ramach programu „Nowa era biznesu – doradztwo dla przedsiębiorców”, realizowanego przez Fundusz Regionu Wałbrzyskiego we współpracy z Dolnośląską Instytucją Pośredniczącą. Granty będą przekazywane w formie refundacji poniesionych wydatków.

Maksymalny pułap dofinansowania usługi doradczej wynosi 85%.

 – To zupełnie nowa forma wsparcia. Niesie ze sobą wspaniałe możliwości rozwoju dla firm. Maksymalny limit wsparcia dla jednego grantobiorcy to 12 000,00 zł, natomiast minimalne wsparcie wynosi 4 250 zł – wyjaśnia prezes Zarządu Funduszu Regionu Wałbrzyskiego, Robert Jagła.

Granty będą przyznawane na sfinansowanie wydatków dot. zakupu specjalistycznej usługi doradczej, która nie ma charakteru ciągłego ani okresowego, ani nie jest związana ze zwykłymi kosztami operacyjnymi przedsiębiorstwa, takimi jak rutynowe usługi doradztwa podatkowego, regularne usługi prawnicze lub reklama.

W ramach programu możliwe jest dofinansowanie usług doradczych m.in. w następujących kierunkach:

  • wsparcie początkowej fazy rozwoju firmy (np. opracowanie biznesplanu, strategii rozwoju przedsiębiorstwa, monitorowanie biznesu);
  • uzyskiwania i odnawiania certyfikatów zgodności dla wyrobów, usług, surowców, maszyn i urządzeń;
  • projektowania, wdrażania i doskonalenia systemów zarządzania jakością i zarządzania środowiskowego;
  • wykorzystania zaawansowanych technologii informatycznych i doradztwo IT;
  • specjalistycznych instrumentów zarządzania i mapowania ryzyk w organizacji oraz tworzenia strategii zarządzania ryzykiem;
  • doradztwa prawno-podatkowego oraz marketingowego związanego z rozwojem przedsiębiorstwa na rynku.
Udostępnij...Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *