Dolnośląska Akademia Kompetencji Seniora – konkurs ofert dla organizacji pozarządowych

Możliwość komentowania Dolnośląska Akademia Kompetencji Seniora – konkurs ofert dla organizacji pozarządowych została wyłączona Aktualności, Samorząd

Samorząd Województwa Dolnośląskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pn. „Dolnośląska Akademia Kompetencji Seniora” w 2023 r. Celem konkursu jest wyłonienie i sfinansowanie zadań podejmowanych na rzecz dolnośląskich seniorów. Adresatami konkursu są organizacje pozarządowe.

Dolnośląska Akademia Kompetencji Seniora konkurs baner UMWD

Dolnośląska Akademia Kompetencji Seniora konkurs baner UMWD

– Po konsultacjach ze środowiskiem senioralnym, ogłaszamy kolejny konkurs zawierający pakiet wsparcia, skierowany do tej grupy społecznej. Kładziemy szczególny nacisk na wsparcie psychologiczne oraz kwestię integracji międzypokoleniowej – mówi Marcin Krzyżanowski Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego.

Wysokość środków publicznych przeznaczonych w 2023 r. na realizację tego zadania wynosi 635 000 zł. Minimalna kwota sfinansowania pojedynczego projektu wyniesie 30 000 zł, a maksymalna 50 000 zł.

W ramach konkursu zlecone będą zadania polegające na:

1) prowadzeniu działań zapewniających wsparcie psychologiczne i środowiskowe seniorów, w tym wsparcie seniorów w sytuacjach kryzysowych, jako formy przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu,

2) wzmacnianiu różnych form aktywności i kompetencji seniorów, w tym również działań mających na celu przeciwdziałanie defaworyzacji oraz działań międzypokoleniowych,

3) działaniach edukacyjnych mających na celu wykształcenie zachowań i postaw prozdrowotnych seniorów, promocję aktywnego i zdrowego stylu życia,

4) zdobyciu oraz podnoszeniu kompetencji cyfrowych, zwiększaniu wiedzy w zakresie bezpiecznego poruszania się i komunikacji w sieci, w tym korzystaniu z usług e-administracji.

Oferty należy składać od 19.01.2023 r. do 8.02.2023 r.

Ogłoszenie konkursowe dostępne na stronie:

https://umwd.dolnyslask.pl/organizacje-pozarzadowe/konkursy-dla-organzacji-pozarzadowych/konkursy-obslugiwane-przez-dzial-wspolpracy-z-organizacjami-pozarzadowymi/artykul/otwarty-konkurs-ofert-na-realizacje-zadania-publicznego-pn-dolnoslaska-akademia-kompetencji-seni/

źródło informacji: Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego,

Udostępnij...Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone