Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy: Nowe fundusze KFS dla Dolnego Śląska

Możliwość komentowania Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy: Nowe fundusze KFS dla Dolnego Śląska została wyłączona Aktualności, Nauka

 

Pracodawcy z Dolnego Śląska otrzymają w tym roku fundusze na kursy, szkolenia i studia podyplomowe – słowem na rozwój swoich pracowników. Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy podzielił ponad 16 milionów złotych w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego, które trafiły do każdego z dolnośląskich powiatów.

Krajowy Fundusz Szkoleniowy to specjalny limit finansowy przeznaczony dla pracodawców na wsparcie kadr. To pracodawcy decydują na jakie kursy, szkolenia czy też studia podyplomowe wyślą swoich pracowników.

– O dofinansowanie rozwoju pracowników mogą wystąpić pracodawcy, którzy chcą inwestować w podnoszenie kompetencji własnych i swoich pracowników. Nabory prowadzą powiatowe urzędy pracy. Już dziś zachęcamy pracodawców do kontaktu z właściwym, dla prowadzonej działalności, Powiatowym Urzędem Pracy. To dobra okazja do podnoszenia kwalifikacji pracowników, ale też w dłuższej perspektywie działanie antykryzysowe. Tym bardziej cieszy nas, że w 2023 r. dla dolnośląskich pracodawców przeznaczonych zostało ponad 16 milionów mln zł. – wylicza Zuzanna Bielawska, wicedyrektor Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy.

W roku 2023 na wsparcie mogą liczyć np. pracodawcy zatrudniający cudzoziemców, Centra Integracji Społecznej, Kluby Integracji Społecznej, Warsztaty Terapii Zajęciowej, Zakłady Aktywności Zawodowej, spółdzielnie socjalne oraz przedsiębiorstwa społeczne.

W dalszym ciągu będzie można skorzystać ze wsparcia kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych zawodach deficytowych. Wskazywani są tu np. instruktorzy praktycznej nauki zawodu bądź osoby mające zamiar podjęcia się tego zajęcia, opiekunowie praktyk zawodowych i opiekunowie stażu uczniowskiego. Niezależnie od branży, dofinasowanie uzyskają również pracodawcy na szkolenia osób po 50-tym roku życia. Więcej informacji pracodawcy mogą uzyskać w powiatowych urzędach pracy.

Krajowy Fundusz Szkoleniowy jest przeznaczony na dofinansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców – kursów, szkoleń, studiów podyplomowych itp. Według założeń KFS ma pomóc zapobiegać utracie pracy w związku ze zmianą oczekiwań pracodawców co do kompetencji pracowników. O środki do powiatowych urzędów pracy może wystąpić każdy pracodawca i otrzymać dofinansowanie 80 proc. kosztów szkolenia, albo nawet 100 proc., jeśli jest mikroprzedsiębiorcą.

Więcej informacji http://www.dwup.pl/Krajowy-Fundusz-Szkoleniowy oraz w powiatowych urzędach pracy.

źródło informacji: Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy

Udostępnij...Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone