Dolnośląskie organizacje apelują o zmiany w RPO

Możliwość komentowania Dolnośląskie organizacje apelują o zmiany w RPO została wyłączona Aktualności, Biznes, Prawo i Podatki

Dolnośląscy Pracodawcy, Business Centre Club oraz Dolnośląska Izba Rzemieślnicza zwróciły się do marszałka województwa dolnośląskiego z postulatem dokonania zmian w regulacjach dotyczących aplikowania o środki unijne. Organizacje zaapelowały o zwiększenie roli przedsiębiorców w realizacji projektów umożliwiających dostosowywanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do wymagań dolnośląskiego rynku pracy.

Organizacje zwróciły też uwagę na duże ograniczenia w dostępie do ubiegania się o wsparcie unijne na projekty edukacyjne – bardzo ważne z perspektywy rozwoju rynku pracy. Wniosły również o umożliwienie aplikowania o środki unijne na realizację projektów edukacyjnych przez samych pracodawców. Wniosek został przyjęty przez Instytucję Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego, która zadeklarowała gotowość podjęcia działań mających na celu ustalenie możliwości większego udziału przedsiębiorców jako wnioskodawców i uczestników projektów realizowanych w ramach działania 10.4.

Projekty unijne, o których mowa, pozwolą m.in. na tworzenie przez pracodawców ośrodków egzaminacyjnych dla określonych zawodów i kwalifikacji, organizację praktycznych form nauczania.

– Pominięcie pracodawców w ogłaszanych konkursach jest niezrozumiałe dla nas – organizacji reprezentujących pracodawców, jak i samych przedsiębiorców. To właśnie pracodawcy dysponują bezcenną wiedzą i doświadczeniem w zakresie rzeczywistych wyzwań i potrzeb pojawiających się na rynku pracy i to oni powinni w znacznym stopniu kształtować przyszłość szkolnictwa zawodowego – mówi Artur Mazurkiewicz, prezes zarządu Dolnośląskich Pracodawców.

Edukacja odpowiadająca potrzebom rynku pracy zagwarantuje przyszłym pracownikom pomyślny rozwój zawodowy, a pracodawcom pozwoli na uzupełnianie wciąż zwiększających się braków kadrowych, które są widoczne obecnie w wielu branżach. Dostosowywanie systemu kształcenia do zapotrzebowania pracodawców umożliwiają obecnie fundusze europejskie. Niestety, o dofinansowanie projektów w obszarze edukacji zawodowej mogą obecnie ubiegać się głównie podmioty sektora publicznego.

 

Udostępnij...Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone