DWUP wstępnie rozliczył dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników z Tarczy Antykryzysowej 2020-2021

Możliwość komentowania DWUP wstępnie rozliczył dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników z Tarczy Antykryzysowej 2020-2021 została wyłączona Aktualności, Praca

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy (DWUP) wstępne rozliczył dofinansowania do wynagrodzeń pracowników udzielone dolnośląskim pracodawcom z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (FGŚP). Mówimy tu o 11 662 rozliczonych wnioskach na 1 257,1 mln złotych, które złożyło blisko 8,1 tys. pracodawców na utrzymanie zatrudnienia 361,1 tys. pracowników. Pieniądze te pomogły wypłacić wynagrodzenia pracownikom firm zlokalizowanych na Dolnym Śląsku – w czasie ograniczenia działalności w związku z Covid-19, w 2020 i 2021 roku.

Mamy liczne sygnały potwierdzające, jak wypłacona pomoc była potrzebna pracodawcom, aby utrzymać firmy, a przede wszystkim zatrudnienie, gdy nie mogli prowadzić swojej działalności gospodarczej z powodu pandemii koronawirusa. Cieszy nas, że zdecydowaną większość przyznanych dofinansowań mogliśmy rozliczyć w całości lub tylko nieznacznie korygując ich kwotę. Duża w tym zasługa samych dolnośląskich pracodawców. W większości wykazali się profesjonalizmem, aby otrzymać jak i rozliczyć dofinansowanie, a w obu przypadkach wymagało to sporego nakładu pracy – mówi Zuzanna Bielawska, p.o. dyrektora Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy.

Ważne, aby do ewentualnej kontroli, przedsiębiorcy zachowali dokumenty potwierdzające wypłatę dofinansowanych wynagrodzeń. Na ostateczne rozliczenie dofinansowania DWUP ma 3 lata od terminu na złożenie rozliczenia. Do tego czasu urząd zaleca, aby systematyczne przeglądać konto przedsiębiorcy na portalu pracaogov.pl. ponieważ tą drogą są przekazywane informacje dotyczące rozliczenia.

W przypadku firm, które się jeszcze nie rozliczyły, prosimy zgłosić się do nas – pomożemy  to naprawić.
Firmy na przesłanie swojego rozliczenia dofinansowania miały 30 dniu – od końca okresu pomocy.
Brak rozliczenia wymusi zwrot całego dofinansowania z odsetkami, natomiast opóźnienie w rozliczeniu, spowoduje naliczenie jedynie odsetek – dodaje Lilla Jaroń,  wicedyrektor odpowiedzialna za TARCZĘ

Dofinansowania do wynagrodzeń pracowników z FGŚP były wpłacane przez DWUP na podstawie art. 15 g, 15gg, 15gga ustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. tj. z 2021 poz. 2095, z późn. zm.) . Dofinansowania z Tarczy Antykryzysowej Covid-19 były wypłacane również m.in. przez powiatowe urzędy pracy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych oraz Polski Fundusz Rozwoju.

źródło informacje prasowe: Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy

Udostępnij...Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone