Energetyka jądrowa. Nowe studia magisterskie na Politechnice Wrocławskiej

Możliwość komentowania Energetyka jądrowa. Nowe studia magisterskie na Politechnice Wrocławskiej została wyłączona Aktualności, Nauka

Zimowy nabór na Politechnikę Wrocławską trwa do 9 lutego. Kandydaci mogę się rekrutować m.in. na zupełnie nowy kierunek, czyli energetykę jądrową. Studia zostały uruchomione w porozumieniu z Ministerstwem Edukacji i Nauki i są związane z planami otwarcia pierwszych polskich elektrowni jądrowych.

Kierunek_energetyka_jądrowa na PWr fot. PWr

Kierunek_energetyka_jądrowa na PWr fot. PWr

Praca w Polsce

Na chętnych czeka 30 miejsc na studiach magisterskich w całości poświęconych energetyce jądrowej. Dr inż. Andrzej Tatarek, prof. uczelni z Zespołu Energetyki Jądrowej w Katedrze Techniki Cieplnej podkreśla, że nie są to studia wyłącznie dla inżynierów-energetyków.

– Zachęcamy do zainteresowania się nimi także absolwentów kierunków mechanicznych, chemicznych, górniczych, elektrycznych i związanych z automatyką – zaznacza naukowiec.

Szacuje się bowiem, że przy eksploatacji jednego bloku energetycznego w elektrowni jądrowej pracę może znaleźć od 500 do 700 osób o różnych kompetencjach ze względu na szeroki zakres zagadnień.

Kolejne tysiące miejsc pracy będą u kooperantów, czyli przedsiębiorstw i podmiotów administracji publicznej współpracujących z elektrowniami jądrowymi np. przy serwisowaniu maszyn i urządzeń, aparatury pomiarowej, przy produkcji paliwa do reaktorów, przetwarzaniu i składowaniu odpadów radioaktywnych czy zapewnieniu dozoru i bezpieczeństwa jądrowego.

Ministerstwo Edukacji i Nauki wskazało Politechnikę Wrocławską jako jedną z wiodących uczelni mających kształcić specjalistów na potrzeby realizacji programu polskiej energetyki jądrowej. Efektem tego jest właśnie uruchomienie kierunku energetyka jądrowa.

Studenci Wydziału Mechaniczno-Energetycznego PWr już w latach 70. mieli zajęcia związane z elektrowniami jądrowymi, a kolejne kursy wprowadzano w ramach nowych specjalności na studiach pierwszego i drugiego stopnia. Wielu absolwentów pracuje obecnie w sektorze jądrowym m.in. w Kanadzie, USA czy Korei Południowej. Wydział od lat prowadzi także studia podyplomowe z energetyki jądrowej.

Zajęcia z naukowcami z kilku wydziałów

Na studentów czekają interdyscyplinarne wykłady i zajęcia laboratoryjne – prowadzone przez wykładowców z Wydziałów: Mechaniczno-Energetycznego, Chemicznego, Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii, Inżynierii Środowiska oraz Mechanicznego.

W programie studiów znalazły się kursy m.in. z zakresu budowy nowoczesnych reaktorów jądrowych, mechatroniki i systemów sterowania, przepływów i wymiany ciepła w reaktorach jądrowych, a także jądrowego cyklu paliwowego, zasad ochrony radiologicznej oraz eksploatacji i bezpieczeństwa elektrowni jądrowych.

Aby jak najlepiej przygotowywać studentów do pracy w sektorze energetyki jądrowej, Wydział Mechaniczno-Energetyczny rozwija współpracę z wiodącymi firmami z tej branży – Framatome, EDF i Westinghouse, a także z koreańską uczelnią KINGS (KEPCO International Nuclear Graduate School). Obecnie trwają też rozmowy z Narodowym Centrum Badań Jądrowych w Świerku na temat przeprowadzenia części zajęć dla studentów w laboratoriach naukowych instytutu oraz reaktorze badawczym MARIA.

Więcej informacji na stronie: https://wroclaw.tech/energetyka-jadrowa.

Kierunek_energetyka_jądrowa na PWr fot. PWr

Kierunek energetyka jądrowa na PWr fot. PWr

Zimowa rekrutacja na Politechnikę Wrocławską potrwa do 9 lutego. W ofercie na rok akademicki 2022/2023 uczelnia ma jeszcze jeden nowy kierunek: elektroniczne systemy mechatroniki na Wydziale Elektroniki, Fotoniki i Mikrosystemów.

źródło informacji: Politechnika Wrocławska –    https://pwr.edu.pl/uczelnia/aktualnosci/energetyka-jadrowa-nowe-studia-magisterskie-na-pwr-12774.html?q=%2Fenergetyka-jadrowa

Udostępnij...Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone