„Energetyka” Lubin: Dbamy o region i ochronę środowiska

Możliwość komentowania „Energetyka” Lubin: Dbamy o region i ochronę środowiska została wyłączona Biznes

Rozmowa z Markiem Litwińskim, wiceprezesem zarządu „Energetyka” Sp. z o.o.

Energetyka

„Energetyka” Lubin została uhonorowana w tym roku Złotym Certyfikatem w konkursie „Przedsiębiorstwo Fair Play”. Co oznacza dla Państwa zasada fair play w biznesie, w jaki sposób wdrażacie ją w życie?

Złoty Certyfikat Przedsiębiorstwa Fair Play dla „Energetyka” sp. z o. o. to ważne wyróżnienie, jak również potwierdzenie trafnych, odpowiedzialnych działań Spółki – działań „fair”. Dla nas zasada fair play w biznesie to honorowe, odpowiedzialne zachowania na wszystkich płaszczyznach naszej działalności: wobec pracowników, kontrahentów, klientów, w tym również naszego właściciela, czyli KGHM Polska Miedź S.A., który jest jednocześnie naszym głównym klientem. To ciągłe i równorzędne analizowanie sytuacji, zdarzeń biznesowych ze wszystkich pozycji – klienta, kontrahenta, pracownika. Nasza spółka należy do elitarnego grona: uczciwych wiarygodnych i godnych zaufania polskich przedsiębiorstw, posiadających pełną świadomość odpowiedzialności za wpływ decyzji i działań na społeczeństwo i środowisko, za przejrzyste i etyczne postępowanie. Dlatego też, oprócz działań ściśle związanych z podstawową działalnością, wspieramy również edukację i angażujemy się w szereg przedsięwzięć charytatywnych. Poprzez aktywną współpracę z Fundacją Polska Miedź, jesteśmy również aktywnym członkiem Związku Pracodawców Polska Miedź, angażując się w prace legislacyjne oraz działania na rzecz rozwoju otoczenia biznesowego KGHM Polska Miedź S.A.

Minęło 20 lat odkąd Spółka zaczęła działalność gospodarczą. Jak ocenia Pan ten okres?

To dobry czas rozwoju Spółki, bo kiedy w 1996 roku rozpoczynaliśmy swą działalność na mocy uchwały Zarządu KGHM Polska Miedź S.A., to struktury organizacyjne opierały się na istniejącym od początku lat 60 XX wieku Oddziale Utrzymania Ruchu, który swoją działalnością obejmował teren nowo powstających wówczas kopalń „Lubin” i „Polkowice-Sieroszowice”. Przez minione lata „Energetyka” sp. z o.o., inwestując w swoją infrastrukturę wytwórczą, znacznie powiększyła obszar prowadzonej działalności. Dzisiejsza „Energetyka” to przedsiębiorstwo, które świadczy usługi na rzecz międzynarodowej korporacji jaką jest nasza spółka-matka – KGHM Polska Miedź S.A. To zobowiązuje, żeby dotrzymać jej kroku poprzez ciągłe doskonalenie i bycie organizacją ucząca się. Dziś główne obszary prowadzonej przez nas działalności to: produkcja ciepła, przesyłanie i dystrybucja ciepła, produkcja energii elektrycznej, dystrybucja i obrót energią elektryczną, produkcja sprężonego powietrza, produkcja i dystrybucja wody pitnej i przemysłowej, odprowadzanie i oczyszczanie ścieków komunalnych i przemysłowych, odprowadzanie i zagospodarowanie wód deszczowo-przemysłowych, obrót produktami naftowymi, usługi operatorskie i eksploatacyjne w zakresie infrastruktury cieplno-energetycznej i wodno-ściekowej, usługi wykonawcze i serwisowe urządzeń cieplno-energetycznych oraz wodno-ściekowych.

Energetyka to jeden z najgłośniejszych tematów ostatnich lat, zwłaszcza w kontekście zmian klimatycznych. W jaki sposób Państwa zakład stara się dbać o środowisko naturalne?

Cele strategiczne „Energetyka” sp. z o.o. w Lubinie na lata 2017-2021 koncentrują się wokół zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego. Działalność Spółki jest posadowiona w głównym ciągu technologicznym KGHM Polska Miedź S.A., dlatego też ciągłość i niezawodność dostaw, z jednoczesnych dochowaniem określonych parametrów produktów, jest dla Spółki priorytetem. Dla realizacji wyżej wymienionego celu podejmujemy szereg optymalnych działań, usprawniających poszczególne procesy, ze szczególnym uwzględnieniem dbałości o środowisko naturalne. Dotrzymywanie obowiązujących standardów w ochronie środowiska oraz minimalizowanie negatywnego oddziaływania na środowisko stanowi jeden z celów strategicznych działalności „Energetyka” sp. z o.o. Naszą ambicją jest zrównoważony rozwój, który naszym zdaniem jest możliwy tylko w oparciu i z wykorzystaniem nowych, innowacyjnych technologii oraz odpowiednie i optymalne gospodarowanie posiadanymi zasobami. Duży nacisk kładziemy obecnie na działania związane z optymalizacją wykorzystania energii w procesie produkcyjnym, pracując jednocześnie nad systemowymi rozwiązaniami usprawniającymi procesy zarządcze i wsparcia technicznego. Spółka obserwuje krajowe i światowe kierunki rozwoju branży cieplno–energetycznej a rezultaty tych obserwacji są widoczne w wyborze sposobów, kierunków realizacji prowadzonych inwestycji, świadczonych usługach oraz codziennych operacjach biznesowych, realizowanych zgodnie z przyjęta strategią Spółki. Podejmowanym decyzjom biznesowych zawsze towarzyszy dbałość o region, w tym ochronę środowiska na terenie którego Spółka prowadzi działalność gospodarczą, a którego mieszkańcami jesteśmy między innymi my – pracownicy „Energetyka” sp. z o.o. w Lubinie.

Udostępnij...Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone