Europejski Zielony Ład w Polsce

Możliwość komentowania Europejski Zielony Ład w Polsce została wyłączona Aktualności, Biznes, Inwestycje

We Wrocławiu, 7 – 8 października odbył się VI Kongres Energetyczny DISE. Tematem przewodnim był European Green Deal w Polsce. Debata ogniskowała wokół nowej wizji Europy w horyzoncie 2050 r. oraz wyzwań i szans włączenia Polski we wspólny kurs po neutralność klimatyczną.

VI Kongres Energetyczny DISE mat. https://dise.org.pl/

„Europejski Zielony Ład” jest największym wyzwaniem i szansą naszych czasów, może stać się nową strategią wzrostu gospodarczego dla UE dzięki inwestycjom w  technologie ekologiczne i  zrównoważone rozwiązania. Organizatorzy Kongresu wyszli z  założenia, że ta ambitna koncepcja wymaga pogłębionej debaty w gronie ekspertów, polityków i przedsiębiorców zarówno polskich jak i zagranicznych.

Celem konferencji była dyskusja, podczas której starano się wypracować koncepcje modeli transformacji polskiego sektora energetycznego, spójnej z  celami „Zielonego Ładu”, a  jednocześnie mające na względzie przede wszystkim bezpieczeństwo energetyczne kraju oraz zwiększające konkurencyjność polskiej gospodarki. W  ciągu 2 dni debat odbyło się 10 paneli dyskusyjnych, w których wzięło udział 80 prelegentów z Polski i zza granicy

Tegoroczna debata koncentrowała się na następujących zagadnieniach:

European Green Deal w Polsce – zielony plan odbudowy dla Europy

• Energetyka rozproszona. Klastry energii i prosumenci

• Wielkoskalowe odnawialne źródła energii

• Rola gazu ziemnego jako paliwa przejściowego w procesie transformacji energetycznej

• Digitalizacja w energetyce

• Technologie wodorowe w energetyce

• Transformacja polskiego ciepłownictwa

• Efektywność energetyczna i OZE w strategiach przemysłowych

• Mechanizmy finansowania sprawiedliwej transformacji w Europie

Obecny na Kongresie Michał Kurtyka, Minister Klimatu i  Środowiska wskazał, że w  procesie transformacji energetycznej konieczne jest zachowanie sprawiedliwości społecznej, stąd duży nacisk będzie położony na dobre wykorzystanie środków z Just Transition Fund.

Zbigniew Gryglas, Podsekretarz Stanu, w  Ministerstwie Aktywów Państwowych, Pełnomocnik ds. rozwoju morskiej energetyki wiatrowej stwierdził, że uchwalenie długo wyczekiwanej ustawy o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej z  morskich farm wiatrowych  ma nastąpić do końca 2020 r. Do 2030 r. ma nastąpić pięciokrotny wzrost mocy z offshore i produkcja 500 GW mocy z offshore do 2040 r. Jarosław Dybowski, Dyrektor Wykonawczy ds. Energetyki, PKN Orlen S.A. powiedział, że do końca 2021 r. Orlen deklaruje wybudować hub wodorowy, a w 2024 r. rozpocząć instalacje morskich farm wiatrowych.

Z kolei, Marcin Chludziński, Prezes Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. poinformował, że miedź produkowana przez KGHM Polska Miedź S.A. będzie surowcem produkcyjnym turbin wiatrowych w Polsce.

Uczestnicy debat wskazywali, że polska energetyka jest u progu wielkich zmian. Jednocześnie jest to moment decyzyjny, który wymaga podjęcia odważnych decyzji. Dziś kluczowe jest przewidywanie i wyprzedzanie światowych trendów, gdyż to wpłynie na konkurencyjność polskiej energetyki na rynku wewnętrznym Unii Europejskiej oraz arenie międzynarodowej.

DISE jako think – tank od lat wspiera polską ścieżkę transformacji energetycznej, ale dziś, kiedy nowe, wysoce ambitne cele klimatyczne determinują kształt sektora energii, działania DISE są jeszcze bardziej intensywne.

Oprac. na podstawie www.dise.org.pl

Udostępnij...Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone