Fortum przeznaczyło 65 mln zł na inwestycje we Wrocławiu i realizuje kolejne projekty

Możliwość komentowania Fortum przeznaczyło 65 mln zł na inwestycje we Wrocławiu i realizuje kolejne projekty została wyłączona Aktualności, Inwestycje

Blisko 6,4 mln GJ ciepła dostarczyła w zakończonym sezonie jesienno-zimowym firma Fortum,  będąca właścicielem sieci ciepłowniczej we Wrocławiu. Na inwestycje sieciowe w formie nowych przyłączeń oraz modernizację sieci i węzłów ciepłowniczych Fortum przeznaczyło w 2022 r. dwukrotnie wyższą kwotę niż w poprzednim roku. Nakłady inwestycyjne na ten cel wyniosły w 2022 r. ponad 65 mln zł. W planie inwestycyjnym na na 2023 r. kolejne projekty sieciowe o wartości blisko 60 mln zł, a to nie koniec inwestycji Fortum we Wrocławiu.

Fortum - podsumowanie sezonu jesienno-zimowego grafika Fortum

Fortum – podsumowanie sezonu jesienno-zimowego grafika Fortum

Fortum dostarczyło mieszkańcom Wrocławia 6,4 mln GJ ciepła, o 6% mniej w stosunku do poprzedniego roku. Wynik ten może świadczyć o
cieplejszej zimie i rosnącej świadomości mieszkańców w kwestii racjonalnego gospodarowania ciepłem. Największe zapotrzebowanie na
ciepło we Wrocławiu odnotowano 18 grudnia 2022 r. Przy średniej temperaturze dobowej -6,2 ºC, dostarczyliśmy 58 tys. GJ, aby
zabezpieczyć komfort cieplny mieszkańców miasta.

W 2022 r. Fortum we Wrocławiu uruchomiło łącznie 161 węzłów cieplnych o łącznej mocy 52,5 MW – do sieci ciepłowniczej
podłączyliśmy m.in. budynek biurowy przy ul. Powstańców Śląskich (2 314 kW) czy Zespół Szkolno-Przedszkolny przy ul. Asfaltowej (1
564kW). Wybudowaliśmy również blisko 7 km sieci i przyłączy w mieście. Na inwestycje sieciowe Fortum w 2022 r. przeznaczyło ponad 65
mln zł, co w porównaniu do poprzedniego roku oznacza ponad dwukrotny wzrost sieciowego budżetu inwestycyjnego wrocławskiego oddziału
Fortum w Polsce.

-Rok 2022 r. to również rozpoczęcie inwestycji w pierwsze zielone źródło ciepła dla wrocławian – pompę ciepła Wrompę zasilaną
ściekami nieoczyszczonymi. Projekt o wartości 82 mln zł już w kwietniu 2024 r. zasili sieć ciepłowniczą miasta. Aktualnie Wrompa
jest na etapie pierwszych rozstrzygnięć przetargowych, z których najważniejsze to wybranie generalnego wykonawcy projektu przewidziane
na początek maja 2023 r. Dobiega końca również konkurs na mural na elewacji budynku pompy. Na prace konkursowe czekamy do końca kwietnia a rozstrzygnięcie już na początku maja – mówi Mariusz Dzikuć, dyrektor ds. rozwoju Fortum w Polsce.

Do końca 2023 roku Fortum przeprowadzi dalszą modernizację oraz rozbudowę sieci ciepłowniczej.  Na rozwój sieci i jej modernizację
Fortum w 2023 roku przeznaczy we Wrocławiu 56 mln zł. Zaplanowane inwestycje obejmują kontynuację prac na osiedlu Jagodno czy też
podłączenia kolejnych kamienic w ramach programu „Czysta Energia dla Wrocławia”. Fortum konsekwentnie realizuje tę inicjatywę, która
zakłada m.in. rozbudowę sieci ciepłowniczej i rozwój niskoemisyjnych źródeł energii.

Jednocześnie Fortum od dwóch lat monitoruje jakość powietrza w na terenie zbiegu dróg S8 i DK 98, na obszarze tzw. obrębu Biskupice,
które sąsiadują z terenem inwestycyjnym Fortum. W tej lokalizacji rozważana jest budowa elektrociepłowni wykorzystującej paliwo z
odpadów. Wsłuchując się w obawy mieszkańców co do wskaźników czystości powietrza Fortum zleciło przeprowadzenie badań jego
jakości przez mobilne laboratorium smogowe. Pomiary wskaźników jakości powietrza w obrębie wrocławskich Pawłowic, Ramiszowa,
Długołęki i Psiego Pola wskazują na wielokrotne przekroczenia norm dotyczących stężenia pyłów zawieszonych, takich jak PM2,5 i PM10 na
terenach zamieszkałych. Te przekroczenia wpływają negatywnie na zdrowie mieszkańców tych obszarów, zwiększając ryzyko wystąpienia
problemów układu oddechowego, sercowo-naczyniowego czy alergii.

 

– Zdecydowaliśmy się na pomiary jakości powietrza ze względu na potrzebę określenia punktu wyjściowego dla planowanej przez Fortum
inwestycji w odzysk ciepła z odpadów. Chcemy mieć jasny punkt odniesienia do stanu przed realizacją inwestycji i przy jej
zakończeniu. Wyniki badania wskazują jednoznacznie, że jakość powietrza w okolicach planowanej przez nas inwestycji nie jest
najlepsza. Dlatego jesteśmy otwarci na rozmowy nad możliwościami poprawy czystości powietrza w tych okolicach. Widzimy jak współpraca
samorządu wrocławskiego z Fortum wpływa na istotną poprawę jakości powietrza w centrum miasta. Deklarujemy swoje wsparcie w tym obszarze również dla mniej centralnych dzielnic Wrocławia – podkreślił Mariusz Dzikuć.

W Fortum dbamy również o modernizację infrastruktury przesyłowej. Największym i najbardziej kosztownym projektem będzie kontynuacja
przebudowy sieci magistralnej wzdłuż ulic Opolskiej i Krakowskiej. W tegorocznym budżecie inwestycyjnym na ten cel zostało zaplanowane ok.
24,5 mln zł. W planie inwestycji na 2023 r. znajdują się modernizacje sieci napowietrznych przy ulicach Wysokiej, Grabiszyńskiej, Stalowej i
Manganowej oraz na Mokrym Dworze. W planach jest również przebudowa kanałowej sieci ciepłowniczej w rejonie ulicy Kazimierza Wielkiego.
Dzięki tej przebudowie stare sieci przesyłowe zostaną zastąpione nowoczesną sieci wykonaną w technologii rur preizolowanych z
instalacją alarmową pozwalającą na szybką i dokładną lokalizację ewentualnej awarii.

Raport z badań jakości powietrza Eko Patrol GIG w mieście Wrocław TUTAJ

źródło informacji: Fortum Polska

 

Udostępnij...Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone