Forum Ekonomiczne w Karpaczu – o finansach samorządów i sukcesie powiatu wrocławskiego

Możliwość komentowania Forum Ekonomiczne w Karpaczu – o finansach samorządów i sukcesie powiatu wrocławskiego została wyłączona Aktualności, Samorząd

Jubileuszowe XXX Forum Ekonomiczne w  Karpaczu (7-9 września), zgromadziło około 4 tys. uczestników, a  w  czasie jego trwania zorganizowano prawie 200 wydarzeń. Hasło tegorocznej edycji brzmiało „Europa w poszukiwaniu przywództwa”

Roman Potocki starosta powiatu wrocławskiego fot. mat. prasowe powiat wrocławski

Roman Potocki starosta powiatu wrocławskiego fot. powiat wr.

Jednym z  ważnych tematów Forum były finanse jednostek samorządu terytorialnego. Wielkim wyzwaniem dla samorządowych finansów była też pandemia COVID-19.Podczas trzeciego dnia XXX Forum Ekonomicznego w  Karpaczu, w  którym uczestniczyli oprócz Starosty Powiatu Wrocławskiego Romana Potockiego także Wicestarosta Andrzej Szawan, Członkowie Zarządu – Barbara Kosterska, oraz Wiesław Zając, odbył się panel tematyczny poświęcony m.in. zarządzaniu samorządowymi finansami. Wiodącym tematem dyskusji było zajęcie przez Powiat Wrocławski, już po raz kolejny, I  miejsca w Rankingu Finansowym Samorządu Terytorialnego w Polsce.

Obecny na panelu Roman Potocki, starosta wrocławski, występując, jako lider zarządzania samorządowymi finansami, zwracał uwagę na wieloaspektowość procesów zarządzania w  JST, akcentując jak duże znaczenie mają tu kwestie geograficzne, czy też ekonomiczne – kierunki rozwoju powiatu i  źródła jego finansowania. Jako motor napędowy zmian wskazał także szybko rosnący budżet powiatu, wypracowanyw trudnych warunkach pandemii, z  którego na inwestycje przeznaczono aż 30 % .

– Podstawą tego sukcesu są szybko rosnące przychody powiatu, wynikające m.in. z niesłabnącej atrakcyjności powiatu wrocławskiego dla inwestorów oraz dla indywidualnych osób. Ważne jest, aby utrzymywać odpowiedni do potrzeb poziom inwestowania i  mieć zachowaną zdolność kredytową do pozyskiwania kolejnych środków – uważa Roman Potocki.

Ranking za 2020 rok przygotowała Fundacja Instytut Studiów Wschodnich, która jest organizatorem Forum Ekonomicznego w Karpaczu, we współpracy z Uniwersytetem Ekonomicznym we Wrocławiu.

Opracowanie oparte na zestawieniu parametrów finansowych obejmuje wszystkie jednostki samorządu terytorialnego w  Polsce, których jest 2791. Naukowcy badają sposób gospodarowania pieniędzmi korzystając z  oficjalnych sprawozdań finansowych, które samorządy składają do regionalnych izb obrachunkowych.

Dla potrzeb rankingu zbudowano syntetyczny indeks będący pochodną siedmiu składników: udziału dochodów własnych samorządu w  dochodach ogółem, relacji nadwyżki operacyjnej do dochodów, udziału wydatków inwestycyjnych w  wydatkach, obciążenia wydatków bieżących wydatkami na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, udziału środków europejskich w wydatkach, relacji zobowiązań do dochodów oraz udziału podatku dochodowego od osób fizycznych w  dochodach bieżących. Zwycięzcy są wyłaniani w pięciu kategoriach. W 2020 roku, w kategorii powiaty ziemskie, zwyciężył powiat wrocławski.

Czy w kolejnych latach powiat wrocławski utrzyma pozycję ogólnopolskiego lidera w  zarządzaniu finansami? Odpowiedzi możemy szukać m.in. analizując powstały właśnie projekt Strategii Rozwoju Powiatu Wrocławskiego 2030. Jak już zostało wspomniane, jednym z kluczowych aspektów dobrego gospodarowania publicznymi środkami samorządu jest właśnie określenie kierunków jego rozwoju i źródeł finansowania.

Projekt Strategii Rozwoju Powiatu Wrocławskiego 2030 jest efektem pracy ekspertów, radnych i pracowników jednostek organizacyjnych Powiatu Wrocławskiego. Dokument jest poddawany konsultacjom społecznym, które potrwają do 8 października.

Odzwierciedleniem sukcesów powiatu jest też jego sytuacja demograficzna. Pod tym względem, Powiat Wrocławski znajduje się niezmiennie w czołówce powiatów w Polsce. W sytuacji stałego napływu osób chcących osiedlać się w powiecie konieczne są działania służące integracji wszystkich mieszkańców. Sprzyjają jej m.in. liczne wydarzenia społeczno kulturalne, które są też dobrą promocją naszego powiatu. Od 2018 roku, organizowane są akcje medyczne pn. „Biała Niedziela w Powiecie Wrocławskim”, podczas których mieszkańcy mogą nieodpłatnie przebadać się pod kątem choroby niedokrwiennej serca, wykonać badania gęstości kości, spirometrię, badania znamion, korzystać z usług optometrysty, czy wyrobić Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego. Te akcje cieszyły się ogromnym zainteresowaniem i  z  pewnością będą kontynuowane w kolejnych latach w rozszerzonej wersji, w związku z opracowaniem „Programu działań Powiatu Wrocławskiego w zakresie promocji i ochrony zdrowia na lata 2021-2025”, który zwiększa zakres i  możliwości działań powiatu na tym polu.

przedstawiciele starostwa powiatu wrocławskiego na Forum Ekonomicznym w Karpaczu fot. mat. prasowe starostwo wr.

W artykule wykorzystano dane z serwisu: www.powiatwroclawski.pl

Udostępnij...Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone