Fundusz Regionu Wałbrzyskiego: Mikropożyczka dla osób bezrobotnych powraca na Dolny Śląsk

Możliwość komentowania Fundusz Regionu Wałbrzyskiego: Mikropożyczka dla osób bezrobotnych powraca na Dolny Śląsk została wyłączona Aktualności

Na przyszłych przedsiębiorców z unijnego programu Mikropożyczka czeka 1,5 mln złotych. Fundusz Regionu Wałbrzyskiego wspiera osoby w wieku minimum 30 lat, pozostające bez pracy, które chcą założyć działalność gospodarczą. Nawet 80.000 złotych, oprocentowanie 0,53% bez prowizji i prosty sposób otrzymania.

mikropożyczka baner fundusz regionu wałbrzyskiego

Fundusz Regionu Wałbrzyskiego podpisał kolejną umowę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego, w ramach której oferować będzie osobom od 30 roku życia pozostającym bez pracy finansowanie z programu Mikropożyczka. Wałbrzyska instytucja dysponuje na rzecz przyszłych dolnośląskich przedsiębiorców kwotą 1,5 mln złotych.

W ramach instrumentu finansowane będą wydatki związane z rozpoczynaniem działalności gospodarczej. Pożyczka udzielana jest w ramach działania 8.3 Samozatrudnienie, przedsiębiorczość oraz tworzenie nowych miejsc pracy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

Wsparcie dedykowane jest przede wszystkim do osób które znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy: osób w wieku 50 lat i więcej, kobiet, osób z niepełnosprawnościami, osób długotrwale bezrobotnych oraz o niskich kwalifikacjach.

 

Co oferujemy naszym klientom?

  • do 80.000 zł maksymalna dostępna kwota pożyczki*
  • 84 miesiące maksymalny okres spłaty pożyczki
  • 12 miesięcy maksymalna karencja w spłacie pożyczki (nie wydłuża okresu spłaty)
  • atrakcyjne oprocentowanie: 0,53 % w skali roku (0,1 stopy redyskonta weksli NBP)
  • brak opłat i prowizji za udzielenie pożyczki
  • nieodpłatna pomoc w wypełnianiu wniosku pożyczkowego
  • minimum formalności
  • krótki czas rozpatrzenia wniosku

Sprawdź warunki udzielania wsparcia w ramach projektu Mikropożyczka: https://frw.pl/instrument-finansowy-mikropozyczka/

źródło informacji: https://frw.pl/18197/mikropozyczka-dla-osob-bezrobotnych-powraca-na-dolny-slask/

 

Udostępnij...Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone