Fundusz Regionu Wałbrzyskiego: Mikropożyczka znów dostępna dla osób bezrobotnych

Możliwość komentowania Fundusz Regionu Wałbrzyskiego: Mikropożyczka znów dostępna dla osób bezrobotnych została wyłączona Aktualności, Biznes

Na przyszłych przedsiębiorców z unijnego programu Mikropożyczka czeka 2,7 mln złotych. Fundusz Regionu Wałbrzyskiego wspiera osoby w wieku minimum 30 lat, pozostające bez pracy, które chcą założyć działalność gospodarczą. Nawet 80.000 złotych, oprocentowanie 0,01% bez prowizji i prosty sposób otrzymania.

Mikropożyczka frw baner

Fundusz Regionu Wałbrzyskiego oferuje osobom od 30 roku życia pozostającym bez pracy finansowanie z programu Mikropożyczka. Wałbrzyska instytucja dysponuje na rzecz przyszłych dolnośląskich przedsiębiorców kwotą 2,7 mln złotych.

W ramach instrumentu finansowane będą wydatki związane z rozpoczynaniem działalności gospodarczej. Pożyczka udzielana jest w ramach działania 8.3 Samozatrudnienie, przedsiębiorczość oraz tworzenie nowych miejsc pracy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

Wsparcie dedykowane jest przede wszystkim do osób które znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy: osób w wieku 50 lat i więcej, kobiet, osób z niepełnosprawnościami, osób długotrwale bezrobotnych oraz o niskich kwalifikacjach.

Jak wygląda oferta dla klientów?

  • do 80.000 zł maksymalna dostępna kwota pożyczki*

  • 84 miesiące maksymalny okres spłaty pożyczki

  • 12 miesięcy maksymalna karencja w spłacie pożyczki (nie wydłuża okresu spłaty)

  • atrakcyjne oprocentowanie: 0,01 % w skali roku (0,1 stopy redyskonta weksli NBP)

  • brak opłat i prowizji za udzielenie pożyczki

  • nieodpłatna pomoc w wypełnianiu wniosku pożyczkowego

  • minimum formalności

  • krótki czas rozpatrzenia wniosku

Warunki udzielania wsparcia w ramach projektu Mikropożyczka sprawdź na stronie https://frw.pl/instrument-finansowy-mikropozyczka/

Źródło – mat. prasowe: https://frw.pl/instrument-finansowy-mikropozyczka/

Udostępnij...Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone