Fundusz Regionu Wałbrzyskiego: Pożyczka na Pierwszy Biznes

Możliwość komentowania Fundusz Regionu Wałbrzyskiego: Pożyczka na Pierwszy Biznes została wyłączona Aktualności, Biznes

Fundusz Regionu Wałbrzyskiego  wznowił pełny nabór na pożyczki  w ramach programu w województwie: dolnośląskim, lubuskim, wielkopolskim, pomorskim, kujawsko-pomorskim i zachodniopomorskim.

Pierwszy Biznes FRW

Warunki pożyczki na założenie działalności gospodarczej w ramach Rządowego Programu Pierwszy Biznes – Wsparcie w Starcie:

 • wartość pożyczki – do 20-krotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia* za ostatni kwartał (IV kw. 2022 r. – do 134 669,80 zł),
 • okres spłaty do 84 miesięcy,
 • karencja w spłacie rat kapitałowych – do 12 miesięcy,
 • stałe oprocentowanie w okresie kredytowania wynoszące 0,68% (1/10 stopy redyskonta weksli**) w skali roku dla opiekunów osób niepełnosprawnych oraz żłobków, klubów dziecięcych z miejscami integracyjnymi lub polegających na rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych i 1,7% (1/4 stopy redyskonta weksli**) dla pozostałych uprawnionych do uzyskania pożyczki,
 • brak opłat  i prowizji za rozpatrzenie wniosku i obsługę pożyczki,
 • zabezpieczenie spłaty pożyczki – obligatoryjnie weksel własny in blanco pożyczkobiorcy oraz poręczenie wekslowe co najmniej dwóch osób fizycznych lub inne zaakceptowane przez Pośrednika zabezpieczenie,
 • udział jednostkowej pożyczki w koszcie realizowanego przedsięwzięcia może stanowić do 100% jego wartości.

Warunki pożyczki na utworzenie miejsca pracy w ramach Rządowego Programu Pierwszy Biznes – Wsparcie w Starcie?

 • wartość pożyczki – do 6-krotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia* za ostatni kwartał (IV kw. 2022 r. – do 40 400,94 zł),
 • okres spłaty do 36 miesięcy lub do czasu spłaty ostatniej raty w ramach pożyczki na założenie działalności gospodarczej,
 • stałe oprocentowanie w okresie kredytowania wynoszące 0,68% (1/10 stopy redyskonta weksli**) w skali roku dla opiekunów osób niepełnosprawnych oraz żłobków, klubów dziecięcych oraz podmiotów świadczących usługi rehabilitacyjne dla dzieci niepełnosprawnych w miejscu zamieszkania i 1,7% (1/4 stopy redyskonta weksli**) dla pozostałych uprawnionych do uzyskania pożyczki,
 • brak opłat  i prowizji za rozpatrzenie wniosku i obsługę pożyczki,
 • zabezpieczenie spłaty pożyczki – obligatoryjnie weksel własny in blanco pożyczkobiorcy oraz poręczenie wekslowe co najmniej dwóch osób fizycznych lub inne zaakceptowane przez Pośrednika zabezpieczenie,
 • udział jednostkowej pożyczki w koszcie realizowanego przedsięwzięcia może stanowić do 100% jego wartości.

źródło informacji: Fundusz Regionu Wałbrzyskiego

Udostępnij...Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone