Gmina Długołęka – gmina o europejskich aspiracjach

Możliwość komentowania Gmina Długołęka – gmina o europejskich aspiracjach została wyłączona Aktualności, Nauka, Samorząd

Długołęka to gmina położona w samym sercu prężnie rozwijającej się aglomeracji wrocławskiej. Wykazuje ogromny potencjał społeczny i gospodarczy. Jej atuty doceniają nie tylko mieszkańcy – ich liczba przekracza już 30 tysięcy, ale przede wszystkim przedsiębiorcy. Na drodze do kompleksowego i szybkiego rozwoju, władze gminy położyły duży nacisk na korzystanie ze wsparcia udzielanego przez Unię Europejską.

Długołęka Edukujemy gminną młodzież w zakresie funkcjonowania

Unijne fundusze dla szybszego rozwoju

Dewizą wójta Iwony Agnieszki Łebek jest korzystanie z każdej możliwości pozyskania zewnętrznych źródeł finansowania. Te, mają bezpośrednie przełożenie na wzrost tempa rozwoju samorządu na każdym niemal polu. Do tego celu w urzędzie powołano specjalny wydział, którego pracownicy na bieżąco weryfikują programy i projekty ogłaszane w ramach Funduszy Europejskich oraz środków krajowych. W samych tylko latach 2015 – 2018 gmina pozyskała w ten sposób ponad 42 mln zł! – Zewnętrzne finanse niejednokrotnie umożliwiły nam urzeczywistnienie projektów, które ze względu na ograniczony budżet, należały do odległych planów, a nawet marzeń – przyznaje Iwona Agnieszka Łebek. Gmina wykorzystała te środki na realizację wielomilionowych inwestycji takich jak: budowa oczyszczalni ścieków i skanalizowanie kolejny gminnych miejscowości, budowa nowych dróg, budowa pierwszego w gminie i jednego z nielicznych w gminach wiejskich publicznego żłobka, rozbudowa szkół, budowa pełnowymiarowej hali sportowej i boisk, a niebawem także rewitalizacja zabytkowego parku w Szczodrem.

FOT 1 – Każda wielomilionowa inwestycja poparta jest zewnętrznymi środkami finansowymi

Liczy się każda złotówka

Na rozwój gminy wpływają nie tylko sprawnie realizowane inwestycje infrastrukturalne. To także finalizacja mniejszych, lecz ważnych dla gminnej społeczności projektów. – Gmina musi walczyć o każdą przysłowiową złotówkę, którą pozyskać można z zewnętrznych źródeł. Dlatego przyglądamy się każdemu ogłoszonemu projektowi i startujemy w tych, gdzie jest choć cień szansy na uzyskanie wsparcia – dodaje Łebek. Wpływ środków pochodzących z UE i pozostałych programów widoczny jest w postaci: licznych siłowni napowietrznych, zagospodarowań centrów wsi, renowacji parków, nowego wyposażenia szkół np. w sprzęt informatyczny, interaktywne tablice itp., dodatkowych zajęć edukacyjnych dla uczniów gminnych szkół, czy też wprowadzanych e-usług dla mieszkańców. Urząd wspiera w tym zakresie swoje jednostki podległe: Gminny Ośrodek Kultury, biblioteki i Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Instytucje te, również biorą udział we wszelkich skierowanych z myślą o nich projektach.

FOT 2 – Dzięki unijnym środkom gminne szkoły wyposażone są w nowoczesny sprzęt

Europa młodych

Urzędnicy z Długołęki nie zawężają swoich działań do szczebla gminnego. Tematyka środków unijnych podejmowana jest w ramach podpisanych porozumień międzynarodowych. – Nasza współpraca zagraniczna na poziomie samorządowym zaowocowała w tym roku zawarciem umowy partnerskiej pomiędzy jedną z gminnych szkół i jej odpowiednikiem zza zachodniej granicy. Polscy i niemieccy uczniowie będą brali udział w corocznych wymianach naukowych – cieszy się z poszerzenia kontaktów wójt Łebek. Jednym z ostatnich ciekawych działań z partnerem z Niemiec była także wspólna wizyta młodzieży w Parlamencie Europejskim w Brukseli. Gmina Długołęka realizuje także innego rodzaju inicjatywy w zakresie współpracy zagranicznej, do których należą konferencje i spotkania o tematyce międzynarodowej.

Współpraca z partnerską gminą Velen z Niemiec trwa już od piętnastu lat

Unijne środki dla przedsiębiorców

Wychodząc naprzeciw przedsiębiorcom w urzędzie prowadzona jest działalność Punktu Informacji Europejskiej. Gmina współdziała w tym zakresie również z jednostkami zewnętrznymi. – Współpracujemy z Agencją Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej w ramach projektu „Promocja wybranych gmin Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego w kraju i zagranicą, jako obszaru atrakcyjnego pod względem gospodarczym i inwestycyjnym” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej. Dzięki udziałowi w projekcie udało nam się zaprezentować walory inwestycyjne i gospodarcze gminy na arenie międzynarodowej, m.in. na targach branżowych w Norwegii, czy w Niemczech, a także w popularnych mediach ogólnokrajowych.

Udostępnij...Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone