Gmina przyjazna dla mieszkańców, inwestorów i gości

Możliwość komentowania Gmina przyjazna dla mieszkańców, inwestorów i gości została wyłączona Aktualności, Samorząd

Gmina Oleśnica jest największą spośród ośmiu gmin powiatu oleśnickiego. Obejmuje swoim zasięgiem część ziem i miejscowości dawnego księstwa oleśnickiego. Na terenie gminy znajduje się 28 wsi, w których mieszka prawie 13000 mieszkańców. Gmina Oleśnica to atrakcyjne tereny dla wszystkich, którzy chcą spędzić wolny czas z korzyścią dla zdrowia, zrelaksować się, a przy tym poznać znajdujące się na jej terenie zabytki śląskiej architektury i sztuki.

Wójt Gminy Oleśnica Marcin Kasina fot. mat. prasowe

Gmina Oleśnica to taka gmina, w której prężnie działa władza samorządowa, dobrze się żyje i pracuje. Dobrze są wykorzystywane walory turystyczne i logistyczne, samorząd umiejętnie pozyskuje dotacje unijne i wykorzystuje je dla dobra społeczności lokalnej. W takiej gminie panuje atmosfera przyjazna dla mieszkańców, inwestorów i gości.

Gmina Oleśnica od kilku lat mocno stawia na pozyskiwanie środków z Unii Europejskiej realizując kluczowe gminne inwestycje. W ubiegłym roku w gminie postawiono między innymi na remonty i rozbudowy szkół podstawowych oraz świetlic wiejskich, w których skupia się znaczna część życia kulturalnego, edukacyjnego i sportowego.

 

Co rozpoczęliśmy, pozyskaliśmy środki UE i nadal kontynuujemy w tym roku

Jednym z ważniejszych zadań było podpisanie umowy o przyznanie środków objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (PROW) w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW). Przyznane środki zostały przeznaczone na „Budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ligota Wielka”. Gmina Oleśnica skutecznie aplikowała o środki Unijne. Wartość projektu wyniosła 5.781.000,00 zł, z czego dofinansowanie z UE 1.793.547,00 zł., natomiast z budżetu gminy 3.987.453,00 zł.

Kolejne zadania, na które pozyskaliśmy środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 dotyczą zadania pn. ”Termomodernizacja budynku Gimnazjum Gminy Oleśnica w Oleśnicy i budynku Urzędu Gminy Oleśnica”. Całkowity koszt inwestycji 3.390.604,86 zł. z czego 2.715.501,86 zł. pozyskane z Unii a z budżetu gminy 675.103,00 zł.

Dbając o rozwój i dobro naszych gminnych milusińskich dostosowaliśmy pomieszczenia do prowadzenia Żłobka Gminnego w Oleśnicy przy ul. Wileńskiej 32A w Oleśnicy.  Gmina skorzystała z projektu pn. „Dolnośląskie żłobki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, otrzymaliśmy dofinansowanie w 100% czyli 371.650,56 na funkcjonowanie żłobka przez okres 12 miesięcy oraz zakup niezbędnego wyposażenia. Liderem Partnerstwa był Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej we Wrocławiu. Całkowity koszt dostosowania pomieszczeń wyniósł 386.387,89 zł., dofinansowanie 305.980,00 zł. (Rządowy Program „MALUCH+ 2018”) z budżetu gminy 80.407,89 zł.

 

To co zrealizowaliśmy i realizujemy ze środków własnych gminy:

–  wykonaliśmy oświetlenie (etap I) na kwotę 5.937.972,60 zł. ze środków własnych gminy. Prawie 1000 punktów rozświetli ulice naszych miejscowości, co poprawi nie tylko bezpieczeństwo i komunikację ale także komfort życia naszych mieszkańców  

– zakończyliśmy budowę ciągu pieszo jezdnego wraz z kanalizacją deszczową w miejscowości Bystre. Całkowity koszt inwestycji to 1.139.90,64 zł. 

– rozbudowaliśmy Szkołę Podstawową i zmodernizowaliśmy Oddziały Przedszkolne w Ligocie Małej, koszt inwestycji wyniósł 976.877,24 zł. Rozbudowa powiększyła szkołę o trzy pracownie tematyczne, każda o powierzchni 63,4 m2.

– podpisaliśmy umowę na wykonanie dokumentacji projektowej na rozbudowę Szkoły Podstawowej w Sokołowicach o trzy pracownie tematyczne na kwotę 22.140,00 zł.

przygotowywana jest dokumentacja projektowa na rozbudowę Szkoły Podstawowej w Ligocie Polskiej o kolejne pracownie tematyczne. Koszt dokumentacji to 49.200,00 zł.

– przeprowadziliśmy „Remont przepustu ramowego o sklepieniu łukowym na rzece Świerzna w miejscowości Wyszogród” za kwotę 121.524,00 zł.

– zakończyliśmy „Remont budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Cieśle”. Koszt I etapu robót wyniósł  265.118,32 zł.

– wyremontowaliśmy budynek świetlicy wiejskiej w miejscowości Ligota Mała. Inwestycja wyniosła 58.957,44 zł.

– rozpoczęliśmy rozbudowę i przebudowę budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Smolna. Całkowity koszt wykonania 319.416,79 zł.

– trwają prace projektowe dotyczące  rozbudowy i remontu świetlicy wiejskiej w Nieciszowie, koszt dokumentacji to 26.445,00 zł.

Przedszkole fot. mat. prasowe

Jednym z ostatnich osiągnięć Wójta Gminy Oleśnica było zajęcie II miejsca w plebiscycie „Samorządowiec Dolnego Śląska 2018” co oznacza, że znalazł się wśród najlepszych wójtów z Dolnego Śląska, otrzymując 236 głosów.

Plebiscyt został zorganizowany przez Gazetę Wrocławską pod honorowym patronatem Cezarego Przybylskiego, marszałka województwa dolnośląskiego, w którym można było zagłosować na każdego radnego i włodarza jednocześnie doceniając jego zaangażowanie i pracę na rzecz lokalnej społeczności.

Warto nadmienić, że nasze działania skierowane są na poprawę jakości życia na obszarach wiejskich poprzez zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców wsi oraz promowanie obszarów wiejskich. Działania te umożliwiają rozwój tożsamości społeczności wiejskiej, zachowując dziedzictwo kulturowe i specyfikę obszarów wiejskich jak również wpływają na wzrost ich atrakcyjności.

Istotą tych zadań jest pobudzenie aktywności środowisk lokalnych oraz stymulowanie współpracy na rzecz rozwoju i promocji wartości związanych z gminną specyfiką społeczną   i kulturową. Wzrost znaczenia wsi w naszej gminie poprzez rozwój kultury, edukacji, sportu   i rekreacji, podnosi standard życia mieszkańców wsi. Remonty oraz budowa świetlic wiejskich mają także służyć integracji społeczności lokalnej, większemu zaangażowaniu wolnego czasu dzieci i młodzieży oraz rozwojowi organizacji społecznych.

Mamy nadzieję, że staniemy się samorządem, który będzie specjalizował się w skutecznym pozyskiwaniu środków z Unii Europejskiej dla dobra i poprawy warunków życia społeczności lokalnej co pozwoli stworzyć lepsze jutro mieszkańcom Gminy Oleśnica.

Urząd Gminy Oleśnica, ul. 11 Listopada 24,  56-400 Oleśnica

tel. 71 314 02 00,  fax. 71 314 02 04

e-mail: urzad@olesnica.wroc.pl

www.olesnica.wroc.pl

Udostępnij...Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone