Grupa Selena – nieznaczny spadek sprzedaży w pierwszym półroczu w stosunku do 2019 roku

Możliwość komentowania Grupa Selena – nieznaczny spadek sprzedaży w pierwszym półroczu w stosunku do 2019 roku została wyłączona Aktualności, Biznes, firma tygodnia, Inwestycje

Grupa Selena – jeden z czołowych producentów i dystrybutorów chemii budowlanej oraz właściciel marki TYTAN – w pierwszym półroczu 2020 roku zanotowała przychody ze sprzedaży w wysokości 602,2 mln zł, co oznacza niewielki spadek – o 2,4% w stosunku do analogicznego okresu w 2019 roku. Zysk netto Grupy wyniósł 31,3 mln zł, a wynik EBIT – 44,1 mln zł.

Krzysztof Domarecki, prezes Grupy Selena fot. mat. prasowe

Selena, mimo chwilowych spadków popytu spowodowanych ograniczeniem zamówień na materiały budowlane, kontynuuje działalność bez większych zmian i nie odnotowała do tej pory zakłóceń w dostawach surowców i materiałów produkcyjnych.

Grupa Selena osiągnęła w pierwszym półroczu 2020 roku dobre wyniki finansowe. Na niewielki spadek przychodów ze sprzedaży w pierwszej połowie roku miała przede wszystkim sytuacja związana ze światową pandemią koronawirusa, która spowodowała ograniczenia w działalności gospodarczej kontrahentów w  kwietniu i maju. Mimo tego Grupa odnotowała zysk netto w wysokości 31,3 mln zł. Zysk brutto ze sprzedaży wyniósł 202,9 mln zł, a jego wzrost – o 7,8 mln zł – spowodowany był utrzymującym się spadkiem cen surowców oraz częściową stabilizacją cen pozostałych surowców w drugim kwartale 2020 roku. Pozytywny efekt na rentowność brutto ze sprzedaży, która wyniosła 33,7%, miało stałe zwiększanie udziału sprzedaży produktów innowacyjnych o wyższej marży oraz optymalizacja receptur produktów. Wyższy zysk operacyjny jest efektem pozostałej działalności operacyjnej.
Spółka ocenia, że epidemia koronawirusa miała mniejszy wpływ na branżę budowlaną w porównaniu do innych sektorów. Grupa kontynuowała trend wzrostowy na kluczowych dla swojej działalności rynkach tj. w obszarze Unii Europejskiej oraz Europy Wschodniej i Azji, a struktura przychodów ze sprzedaży w poszczególnych regionach nie uległa istotnym zmianom w stosunku do poprzedniego okresu. Grupa prognozuje również, że wpływ pandemii będzie odczuwalny dla branży budowlanej w kolejnych latach 2021 i 2022. W trakcie lockdownu niezwykle istotne było wsparcie ze strony rządu. Grupa skorzystała z pomocy państwowej w 8 krajach świata, w tym również z tarczy antykryzysowej w Polsce, co pomogło w utrzymaniu 600 miejsc pracy w kraju.

„Polskie firmy mają w swoim DNA umiejętność szybkiego reagowania. A jednym z głównych skutków pandemii jest obecnie przyspieszenie procesów. W nadchodzących miesiącach największym zagrożeniem dla biznesu będzie spadek popytu na europejskim rynku, ale polskie przedsiębiorstwa – przyzwyczajone do funkcjonowania w kryzysowych warunkach – powinny sobie poradzić. Na potencjalne obostrzenia związane z pandemią byliśmy przygotowani dzięki doświadczeniom w naszych dwóch zakładach w Chinach. Sprawny plan działania i skuteczna komunikacja wewnętrzna prowadzona przez zespół ekspertów w Centrali, pozwoliły nam zadbać o bezpieczeństwo pracowników i ich rodzin oraz uniknąć znaczących przestojów (80% zaopatrzenia Seleny w surowce dostępne jest w Europie). Dywersyfikacja geograficzna Seleny oraz fakt, że nie wszystkie gospodarki były jednakowo i w tym samym czasie objęte lockdownem również sprzyjał przejściu przez pierwszą falę pandemii. W czasie gdy Europa zamykała granice, Chiny rozpoczynały już powolne odmrażanie gospodarki. Pandemia przyspieszyła również proces digitalizacji, który Selena częściowo praktykowała już od 20 lat (m.in. międzynarodowe spotkania w formie wideokonferencji). Dzięki przejściu na pracę zdalną oraz motywacji zaangażowanych pracowników i wewnętrznej kulturze organizacyjnej – skupionej na pracy z użytkownikiem większość naszych działalności miała miejsce online, w tym szkolenia, webinary i  prezentacje produktowe. Część z naszych pracowników – w tym pracownicy produkcji – przy zapewnieniu odpowiednich środków ochrony osobistej kontynuowała pracę w tradycyjnym modelu. Dziękuję wszystkim pracownikom za dojrzałą postawę w tym trudnym czasie oraz umiejętność szybkiego dostosowania się do zmian! Zwinność i odpowiedzialność jaką wykazała się cała Grupa przy zachowaniu bardzo dobrej efektywności odzwierciedlają naprawdę satysfakcjonujące wyniki finansowe wypracowane w tych nietypowych okolicznościach” – mówi Krzysztof Domarecki, prezes Grupy Selena.

„Pozytywny wpływ na wynik Grupy miała również duża mobilność i zdolności sił sprzedaży do adaptacji do nowych warunków otoczenia zewnętrznego, w tym wypracowanie nowych standardów pracy i digitalizacja procesu sprzedaży wspierana przez zespół Sales Excellence. Zminimalizowanie spadków przychodów wynikające ze spadku popytu było możliwe dzięki działaniom typu „cross-up selling”, czyli wykorzystaniu potencjału produktów innowacyjnych do zwiększenia wartości sprzedaży do klientów obecnych, a także programy pozyskiwania nowych klientów na bazie szerokiej oferty produktów innowacyjnych. Grupa dbała również o ochronę poziomu marż i zysków w oparciu o zdefiniowane standardy i procesy zarządzania ceną” – dodaje Dariusz Ciesielski, Wiceprezes zarządu ds. sprzedaży.

Grupa Selena w czasie pandemii wspiera lokalną społeczność fot. mat. prasowe Selena

Grupa Selena w trakcie pandemii nie zapomniała o wsparciu lokalnej społeczności. Przy współpracy z lokalnymi władzami w ramach akcji #SelenaPomaga firma przekazała bezpłatnie na rzecz ponad 50 podmiotów pierwszą partię preparatu do dezynfekcji TYTAN HEALTH. 10 000 opakowań trafiło m.in. do dolnośląskich szpitali, placówek medycznych, podopiecznych Fundacji Między Niebem a Ziemią i seniorów. #SelenaPomaga jest jednym z elementów polityki CSR spółki.

Spółka zrealizowała także dwie digitalowe kampanie online; pierwszą z nich kampanię wizerunkową budującą świadomość marki pod hasłem Global Experience oraz kampanię digitalową programu FAST&PRO promującą szybkie i niezawodne rozwiązania dla profesjonalistów umożliwiające znaczące przyspieszenie prac budowlanych, zachowanie wysokiej jakości oraz obniżenie kosztów wykonywanych prac. Produkty FAST&PRO (takie jak: Tytan Professional pianoklej do G-K i 60 SEKUND, klej montażowy Fix2GT oraz pianę montażową Ultra Fast 70) realnie wpływają na oszczędność zarówno czasu, jak i pieniędzy, równocześnie zapewniając szybkie i łatwe stosowanie produktów. Skrócenie czasu pracy stanowi wartość dodaną w branży budowlanej szczególnie w obliczu skutków pandemii. Zasięg kampanii obejmował takie rynki jak: Polska, Rosja, Hiszpania, Kazachstan, Czechy, Węgry, Rumunia, Bułgaria.

Pomimo obostrzeń pandemicznych kontynuowaliśmy także prace przy dużych międzynarodowych projektach. W tym roku polska innowacja – COOL-R® pokryła 19 tys. m2 dachu lotniska w Brazylii w Porto Alegre obniżając temperaturę dachu z 86˚C do 34 ˚C. Rozwiązanie to wpływa korzystnie na podwyższenie komfortu cieplnego i obniżenie kosztów eksploatacyjnych, m.in. kosztów elektryczności i emisji CO2 do atmosfery. Powłoka COOL-R® znajduje się również na dachu największego w Europie targu rybnego w Madrycie.
W pierwszej połowie 2020 roku, oprócz uzyskania dobrych wyników finansowych Grupa Selena, była również laureatem znaczących tytułów:
* godła „Teraz Polska”” za pianoklej TYTAN Professional 60 SEKUND – wręczonego przez Pierwszą Damę RP – Agatę Kornhauser-Dudę na ręce prezesa Grupy Selena Krzysztofa Domareckiego oraz prezesa spółki dystrybucyjnej Andrzeja Ulfiga w Pałacu Prezydenckim. Zaletą pianoklejów jest oszczędność czasu pracy sięgająca 30% w porównaniu do tradycyjnych technologii oraz mniejsze koszty dla środowiska.
* „Inwestor bez granic” – wyróżnienie Europejskiego Kongresu Gospodarczego 2020 przyznawane przedsiębiorstwom zagranicznym działającym w Polsce i polskim firmom skutecznie działającym za granicą. Celem tytułu jest propagowanie wzorowych – partnerskich, przejrzystych, opartych na zaufaniu i odpowiedzialności – relacji między inwestorem, rynkiem i administracją.
* Solidny Pracodawca – nagroda przyznawana przedsiębiorstwom, które kierują się dbałością o bezpieczeństwo oraz warunki pracy, jak również o rozwój pracowników. Projekt wyłania i promuje rzetelnych pracodawców cechujących się wzorcową polityką personalną, przekładającą się na wysoką jakość produktów i usług świadczonych na wymagającym rynku polskim.

Więcej informacji na stronie: www.selena.com

Grupa Selena

Selena jest globalnym producentem i dystrybutorem produktów chemii budowlanej oraz jednym z czterech największych producentów pian montażowych dla budownictwa na świecie. Grupa w swojej ofercie posiada piany, uszczelniacze, kleje, produkty do hydroizolacji, systemy ociepleń, zamocowania oraz produkty komplementarne. W skład Grupy wchodzi 35 spółek w 17 krajach. Zakłady produkcyjne Seleny zlokalizowane są w Polsce, Brazylii, Korei Południowej, Chinach, Rumunii, Turcji oraz w Hiszpanii i Kazachstanie. Międzynarodowe doświadczenia zdobywane na wielu różnych rynkach pozwalają Grupie Selena szybko się rozwijać – jest to firma innowacyjna, kreująca nowe rozwiązania, dostosowane do rosnących potrzeb użytkowników.
Grupa Selena była wielokrotnie nagradzana w najbardziej prestiżowych rankingach. Spółka została wyróżniona m.in.:
* Tytułem „Inwestor bez granic” – wyróżnienie przyznawane przez Europejski Kongres Gospodarczy 2020
* Godłem Teraz Polska za pianoklej TYTAN 60 SEKUND
* Tytułem Hidden Champion 2020 w raporcie opracowanym na zlecenie Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju (EBOiR)
* Tytułem „Diament Forbesa 2020”
* Nagrodą Gospodarczą Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w kategorii „Trwały Sukces”
* Tytułem Teraz Polska w kategorii „Inwestycja Zagraniczna”
* „Jedynką Gazety Wyborczej” dla „Firm 30-lecia wg Gazety Wyborczej” za znaczący wpływ na rozwój regionu
Założyciel Grupy Krzysztof Domarecki otrzymał m.in.
* Medal Stulecia Odzyskanej Niepodległości w uznaniu za zasługi dla polskiej gospodarki
* Wektora 2017 przyznawanego przez Pracodawców Rzeczpospolitej
* Wyróżnienie „Osobowość Dolnego Śląska” w konkursie „Gwiazdy Biznesu” w ramach Dolnośląskiego Plebiscytu Gospodarczego
Grupa jest także nagradzana za innowacyjność produktów m.in.
* W 2018 i w 2020 roku po raz 7. i 8. uhonorowana tytułem: „Budowlana Firma Roku”
* Złote godło Konsumencki Lider Jakości 2018 dla marki Tytan Professional w kategorii „Silikony i piany”
Najwyższa jakość produktów Grupy Selena oraz ich nowoczesność cieszą się uznaniem partnerów i klientów w 100 krajach. Portfolio marek Grupy otwierają takie topowe brandy, jak: Tytan Professional, Quilosa, Artelit, COOL-R. Od kwietnia 2008 akcje spółki holdingowej Grupy – Selena FM SA – notowane są na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Udostępnij...Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone