Grupa Selena: wyniki finansowe w 2020 roku oceniamy bardzo dobrze

Możliwość komentowania Grupa Selena: wyniki finansowe w 2020 roku oceniamy bardzo dobrze została wyłączona Aktualności, Biznes, Inwestycje

Grupa Selena – jeden z czołowych producentów i dystrybutorów chemii budowlanej oraz właściciel marki TYTAN PROFESSIONAL – w 2020 roku zanotowała przychody ze sprzedaży w wysokości 1,38 mld zł, co oznacza wzrost o 4,4 proc. r/r. Pomimo tymczasowego ograniczenia działalności kontrahentów, związanego z pandemią, zysk netto Grupy na koniec roku wyniósł 76,3 mln zł, a zysk operacyjny (EBIT) osiągnął poziom 127,2 mln zł i był wyższy o 100,1 proc. w porównaniu z analogicznym okresem w roku ubiegłym.

Jacek Michalak, Prezes Zarządu Selena

Jacek Michalak, Prezes Zarządu Selena

W 2020 roku Grupa Selena zanotowała bardzo dobre wyniki finansowe i kontynuowała wzrost na kluczowych rynkach zagranicznych. Znaczącego wpływu na wynik nie miały ograniczenia spowodowane czasowymi, lokalnymi lockdownami czy przejściowe utrudnienia w działalności kontrahentów, zwłaszcza w okresie od kwietnia do maja ub.r. Dzięki stabilizacji cen surowców na korzystnym poziomie, a także systematycznemu rozwijaniu oferty produktów innowacyjnych oraz wysokomarżowych, spółka wyraźnie poprawiła też rentowność brutto sprzedaży, która na koniec roku wyniosła 33,8 proc. i była wyższa o 3,8 p.p. r/r.

– Miniony rok był dla nas wszystkich niezwykłym i pod wieloma względami bardzo wymagającym czasem. Z jednej strony musieliśmy zmierzyć się z dużą dozą niepewności w kontekście kierunku rozwoju pandemii, a z drugiej staraliśmy się odpowiedzieć sobie na pytanie o jej wpływ na gospodarkę i ogólną sytuację makroekonomiczną na świecie. O ile dziś wiemy już na temat wirusa zdecydowanie więcej niż wiosną zeszłego roku, o tyle skutki ekonomiczne pandemii wciąż są trudne do przewidzenia. Przykładem są choćby ceny surowców czy kursy walut, które w trakcie ubiegłego roku zmieniały się i bezpośrednio rzutowały na naszą marżę. Byliśmy w stanie przeciwdziałać tym wahaniom m.in. dzięki naszej ofercie produktowej oraz rozbudowanemu modelowi kanałów dystrybucji i dziś jesteśmy jeszcze lepiej przygotowani na ewentualne fluktuacje – zauważa Jacek Michalak, Prezes Zarządu Grupy Selena i podkreśla, że bardzo dobre wyniki finansowe Grupy to zasługa szeregu małych zwycięstw, które podczas ubiegłego roku udało się osiągnąć. – Jednym z nich była decyzja o utworzeniu na początku marca ub.r. specjalnego zespołu, do którego zadań należało opracowanie procedur bezpieczeństwa w firmie i zaprojektowanie ich tak, aby zminimalizować wpływ koronawirusa na prowadzoną przez Grupę działalność. To bardzo ważny element, który pozwolił nam utrzymać w kolejnych miesiącach ciągłość prac we wszystkich 19 lokalizacjach produkcyjnych, a tym samym zapewnić terminowe dostawy do naszych klientów przez cały rok, niezależnie od pandemii – dodaje Jacek Michalak.

– Obok działań podjętych w zakresie przejścia w tryb pracy zdalnej, a jednocześnie zabezpieczenia ciągłości produkcji, systematycznie pracowaliśmy też nad bezpieczeństwem w naszych fabrykach. Zredukowaliśmy wskaźnik wypadkowości aż o 11 p.p. rok do roku. Dzięki inwestycjom w robotyzację i automatyzację linii produkcyjnych, zwiększyliśmy także nasze moce produkcyjne – wylicza Marek Tomanek, Członek Zarządu ds. Operacyjnych Grupy Selena i zaznacza, że inwestycje te były w tym roku na bardzo wysokim poziomie, pomimo trudności związanych z pandemią. – W pełni kontrolowaliśmy koszty, ale i jakość, wzmacniając tym samym nasze podejście do zarządzania tymi obszarami. Dużym wsparciem okazał się dla nas także Dział Planowania, który w czasie pandemii aktywnie i na bieżąco poszukiwał usprawnień, a jednocześnie efektywnie integrował planowanie produkcji z przepływem surowców w całym łańcuchu dostaw – komentuje Marek Tomanek.

Bardzo dobrym wynikom na poziomie finansowym w 2020 roku towarzyszył także wzrost przychodów na kluczowych rynkach zagranicznych, na których Grupa działa – m.in.: na Ukrainie, w Chinach, Kazachstanie, Rumunii, Hiszpanii, USA i Europie Centralnej, ale też w Brazylii, Turcji i Rosji. Warto podkreślić, że sytuacja w każdym z tych krajów w skali całego zeszłego roku była inna, a pandemia i towarzyszące jej ograniczenia uderzały w nie z odmiennym nasileniem i w różnych odstępach czasu. Mimo to, po czterech kwartałach ub.r. Grupa utrzymała dodatnią dynamikę przychodów, z czego aż 63,9 proc. pochodziło z krajów Unii Europejskiej, w tym także z Polski.

– Lockdowny oraz wprowadzane przez rządy restrykcje w naturalny sposób wpłynęły na sytuację rynkową w poszczególnych krajach. Zmniejszeniu uległ oczywiście popyt, ale skutki ograniczeń były widoczne przede wszystkim w kontekście dostępności punktów dystrybucji, które z dnia na dzień zostały pozamykane. Było to najbardziej widoczne we Włoszech oraz w Hiszpanii, które najmocniej ucierpiały podczas pierwszej fali pandemii – ocenia Sławomir Majchrowski, Wiceprezes Zarządu ds. Handlu Grupy Selena i dodaje, że mimo tych trudności, realizacja przyjętej przez Grupę strategii przebiegała bez większych zakłóceń. – Nasze założenia okazały się słuszne i sprawdziły się nawet w tak trudnych czasach. Kolejny strategiczny cel, przed którym stajemy jako Grupa, to zwiększenie ekspansji geograficznej i penetracji kanałów sprzedaży. Oczywiście, wciąż koncentrujemy się także na wprowadzaniu nowości do oferty i w tym celu inwestujemy zarówno w rozwiązania zakresu digitalizacji procesów, jak i kolejne produkty – podsumowuje Sławomir Majchrowski.

Sławomir Majchrowski - Grupa Selena

Sławomir Majchrowski – Selena fot. Łukasz Giza

– W kontekście zabezpieczenia marży bez wątpienia pomogło nam też to, że wiedząc wcześniej o sytuacji w krajach azjatyckich, mogliśmy przygotować się na rozwój pandemii w innych częściach świata i zawczasu wypracować adekwatne rozwiązania – uzupełnia Jacek Michalak i wskazuje, że niezależnie od kraju i fazy pandemii, w której aktualnie się on znajdował, w każdym przypadku bardzo ważne było utrzymanie ciągłości produkcji, logistyki dostaw i zaopatrzenia. – Sprawdziła się tu również wdrażana od wielu lat technologia i rozwiązania systemowe, które pozwoliły na efektywne zarządzanie poszczególnymi operacjami oraz na zachowanie płynności zamówień. Część z tych inwestycji kontynuowaliśmy także w 2020 roku, rozwijając moce produkcyjne, a także skupiając się na automatyzacji i robotyzacji naszych fabryk. Jako Grupa Selena korzystaliśmy też z tarczy osłonowej tam, gdzie działają nasze spółki, w tym również w ramach tarczy antykryzysowej w Polsce. Fundusze te pomogły w utrzymaniu wielu miejsc pracy i istotnie przyczyniły się do zminimalizowania negatywnych skutków ekonomicznych pandemii na przestrzeni zeszłego roku – komentuje Jacek Michalak.

Jednym z głównych filarów i kluczem do bardzo dobrych wyników na poziomie całej Grupy jest także przyjęta przez nią strategia, stawiająca niezmiennie na pierwszym planie współpracę z użytkownikami produktów, innowacyjność i udoskonalanie kanałów dystrybucji. Odzwierciedleniem tego podejścia jest m.in. wprowadzona na rynek w ub.r. seria produktów FAST & PRO, które z jednej strony pomagają w znaczący sposób przyspieszyć budowę, a z drugiej zmieniają tradycyjny model pracy na prostszy i jeszcze bardziej nowoczesny. Debiutowi nowej linii rozwiązań towarzyszyła także pierwsza globalna kampania marketingowa, dzięki której klienci mogli nie tylko lepiej poznać same produkty, ale i skorzystać z dedykowanych warsztatów oraz webinarów w celu poznania możliwości ich praktycznego zastosowania.

– Wykorzystanie do celów kampanii różnych kanałów (offline i online) przyniosło oczekiwane rezultaty i pokazało, że klienta – szczególnie w dobie dystansu społecznego czy też pracy zdalnej – coraz częściej można spotkać w sieci. Zintegrowane działania marketingowe w różnych kanałach zaowocowały tysiącami zadowolonych użytkowników, którzy wzięli udział w dedykowanych szkoleniach, mogli skorzystać z porad fachowców, a także samodzielnie przetestować naszą nową linię rozwiązań FAST & PRO. Warto podkreślić, że cała kampania była prowadzona w kilku krajach i z uwagi na dużą skalę tego przedsięwzięcia stanowiła niemałe wyzwanie dla zespołu odpowiedzialnego za projekt. Cieszy zatem, że nawet w tak niecodziennych okolicznościach, pracując w dużej mierze zdalnie i często łącząc kwestie służbowe z innymi obowiązkami, udało się nam ją przeprowadzić. Uważam to za duży sukces, bo dane i wnioski, jakie zgromadziliśmy pozwolą jeszcze dokładniej i bardziej kompleksowo uzupełniać naszą ofertę, a przy tym skuteczniej dostosowywać modele dystrybucji rozwiązań Grupy do oczekiwań odbiorców – mówi Christian Doelle, Wiceprezes ds. Marketingu i Strategii w Grupie Selena.

Christian Doelle, wiceprezes ds marketingu i strategii Grupa Selena

Christian Doelle, wiceprezes ds marketingu i strategii Grupa Selena

W 2020 roku Grupa kontynuowała także prace badawczo-rozwojowe, prowadzone w Selenie Labs – należącym do Grupy centrum badawczo-rozwojowym w Dzierżoniowie. Wśród prowadzonych obecnie w nim projektów jest m.in. rozwój grupy produktowej wysokorefleksyjnej, hydroizolacyjnej powłoki dekarskiej COOL-R®, rozwój produktów hybrydowych, a także prace nad nową linią silikonów neutralnych, jeszcze podwyższających dotychczasowe standardy produktów Grupy w zakresie przyjazności środowisku i bezpieczeństwa dla zdrowia człowieka. Wszystkie wymienione rozwiązania spełniają wysokie wymagania ekologiczne i pozwalają zachować niską emisyjność, potwierdzoną certyfikatami Emicode EC1, A+, a także M1. W ostatnim czasie na światowe rynki trafiła również opracowana w Selena Labs nowa piana Ultra Fast 70, która okazała się najlepiej sprzedającą się nowością ofertową od czasu debiutu rozwiązań Tytan 65.

Selena, mapa działalności na świecie

Wysoką skuteczność rozwiązań tworzonych przez Selenę, a także silną pozycję Grupy, potwierdzają również liczne nagrody i wyróżnienia, które firma otrzymała w ubiegłym roku. Oprócz godła „Teraz Polska” za pianoklej Tytan Professional 60 Sekund i nagrody „Solidny Pracodawca 2020” dla firm oraz pracodawców, cechujących się wzorcową polityką personalną, Selena zdobyła również tytuł „Inwestor bez granic” – wyróżnienie przyznawane przedsiębiorstwom zagranicznym działającym w Polsce, a także polskim firmom odnoszącym sukcesy na arenie międzynarodowej. Jako partner strategiczny braliśmy także udział w projekcie Builders 4 Young Engineers – inicjatywie promującej młode talenty, nad którą patronat obejmuje minister infrastruktury – a także w Dniach Młodego Inżyniera, które były organizowane w formule online i objęły zasięgiem uczelnie techniczne w całej Polsce.
Więcej informacji na stronie: selena.com
Informacje dodatkowe:

Grupa Selena

Selena jest globalnym producentem i dystrybutorem produktów chemii budowlanej oraz jednym z czterech największych producentów pian montażowych dla budownictwa na świecie. Grupa w swojej ofercie posiada piany, uszczelniacze, kleje, produkty do hydroizolacji, systemy ociepleń, zamocowania oraz produkty komplementarne. W skład Grupy wchodzi 35 spółek w 18 krajach. Zakłady produkcyjne Seleny zlokalizowane są w Polsce, Brazylii, Korei Południowej, Chinach, Rumunii, Turcji oraz w Hiszpanii i Kazachstanie. Międzynarodowe doświadczenia zdobywane na wielu różnych rynkach pozwalają Grupie Selena szybko się rozwijać – jest to firma innowacyjna, kreująca nowe rozwiązania, dostosowane do rosnących potrzeb użytkowników.
Grupa Selena była wielokrotnie nagradzana w najbardziej prestiżowych rankingach. Spółka została wyróżniona m.in.:
• Tytułem „Inwestor bez granic” – wyróżnienie przyznawane przez Europejski Kongres Gospodarczy 2020
• Godłem Teraz Polska za pianoklej TYTAN 60 SEKUND
• Tytułem Hidden Champion 2020 w raporcie opracowanym na zlecenie Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju (EBOiR)
• Tytułem „Diament Forbesa 2020”
• Nagrodą Gospodarczą Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w kategorii „Trwały Sukces”
• Tytułem Teraz Polska w kategorii „Inwestycja Zagraniczna”
• „Jedynką Gazety Wyborczej” dla „Firm 30-lecia wg Gazety Wyborczej” za znaczący wpływ na rozwój regionu
Założyciel Grupy Krzysztof Domarecki otrzymał m.in.
• Medal Stulecia Odzyskanej Niepodległości w uznaniu za zasługi dla polskiej gospodarki
• Wektora 2017 przyznawanego przez Pracodawców Rzeczpospolitej
• Wyróżnienie „Osobowość Dolnego Śląska” w konkursie „Gwiazdy Biznesu” w ramach Dolnośląskiego Plebiscytu Gospodarczego
Grupa jest także nagradzana za innowacyjność produktów m.in.
• W 2018 i w 2020 roku po raz 7. i 8. uhonorowana tytułem: „Budowlana Firma Roku”
• Złote godło Konsumencki Lider Jakości 2018 dla marki Tytan Professional w kategorii „Silikony i piany”
Najwyższa jakość produktów Grupy Selena oraz ich nowoczesność cieszą się uznaniem partnerów i klientów w 100 krajach. Portfolio marek Grupy otwierają takie topowe brandy, jak: Tytan Professional, Quilosa, Artelit, COOL-R. Od kwietnia 2008 akcje spółki holdingowej Grupy – Selena FM SA – notowane są na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

materiały: Grupa Selena: wyniki finansowe w 2020 roku oceniamy bardzo dobrze – SELENA FM S.A.

Udostępnij...Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone