Innowacyjny przemysł – Kreatywna gospodarka – Odpowiedzialny rozwój

Możliwość komentowania Innowacyjny przemysł – Kreatywna gospodarka – Odpowiedzialny rozwój została wyłączona Aktualności, Biznes, porady ekspertów

W dniach 19-20 września 2019 w Centrum Konferencyjnym Wrocławskiego Parku Przemysłowego odbędzie się dwudniowa konferencja, w trakcie której spotkają się przedstawiciele władz centralnych i samorządów, sektora przedsiębiorstw i świata nauki, a także instytucji otoczenia biznesu i agencji rozwoju.

Centrum Konferencyjne Wrocławskiego Parku Przemysłowego – Sala Miedziana ul. Fabryczna 10, 53-609 Wrocław

Organizatorem przedsięwzięcia są:

* DOZAMEL Sp. z o.o. – podmiot zarządzający Wrocławskim Parkiem Przemysłowym,
* Wydział Informatyki i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej,
* Wydział Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu Zielonogórskiego,
* Park Naukowo-Technologiczny Uniwersytetu Zielonogórskiego

Partnerem Strategicznym jest Agencji Rozwoju Przemysłu S.A.

Pytania, na które poszukamy odpowiedzi to:

* Jak kreować sieci otwartych innowacji?
* Jak budować innowacyjne ekosystemy przemysłowe?
* Jak zintensyfikować transfer technologii?
* Jaki przyjąć model uczelni?
* Jak tworzyć smart regiony i smart cities?
* Jak finansować rozwój przedsiębiorstw, regionu, sektorów i całej gospodarki?
* Jak animować współpracę dużych firm ze start-upami?

W trakcie czterech paneli dyskusyjnych zaprezentowane i przedyskutowane zostaną dobre praktyki – polskie i światowe, związane z finansowaniem rozwoju, innowacjami otwartymi, ekosystemami przemysłowymi oraz nowatorskimi modelami biznesowymi, wynikającymi ze współpracy środowiska naukowego z sektorem przedsiębiorstw:

Panele – dzień I:
Finasowanie i rozwój przedsiębiorstw/sektorów/gospodarki

E-przemysł i przedsiębiorcze uczelnie w sieciach innowacji – doświadczenia krajowe i zagraniczne w tworzeniu ekosystemów innowacji

Panele – dzień II:
Innowacje w regionie i odpowiedzialny rozwój regionalny

Innowacje w sektorach high-tech i tradycyjnych – dobre praktyki

Na zakończenie pierwszego dnia konferencji przygotowano uroczysty bankiet w Hotelu Novotel**** (d. Hotel Wrocław).

Miejsce konferencji:

Centrum Konferencyjne Wrocławskiego Parku Przemysłowego – Sala Miedziana
ul. Fabryczna 10, 53-609 Wrocław

Agenda:

Dzień I – 19.09.2019

11:00 – 12:00
Rejestracja uczestników konferencji

Część plenarna

12:00 – 12:25
Przywitanie gości:
Marcin Gwóźdź – Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego
Paweł Kolczyński – Wiceprezes Agencji Rozwoju Przemysłu SA, Przedstawiciel Partnera Strategicznego
prof. Andrzej Kucharski – Prorektor ds. Współpracy z Gospodarką i Informatyzacji Politechniki Wrocławskiej
prof. Piotr Kułyk – Dziekan Wydziału Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu Zielonogórskiego
Paweł Kowalczewski – Prezes Zarządu DOZAMEL Sp. z o.o.

12:25 – 12:40
Wystąpienie plenarne I:
Paweł Kolczyński – Wiceprezes Zarządu Agencji Rozwoju Przemysłu SA

12:40 – 12:55
Wystąpienie plenarne II:
Przedstawiciel Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii

12:55 – 13:10
Wystąpienie plenarne III:
Przedstawiciel Polskiego Funduszu Rozwoju

Panel I: Finasowanie i rozwój przedsiębiorstw/sektorów/gospodarki

Partner merytoryczny panelu: Agencja Rozwoju Przemysłu S.A

13:10 – 14:10
Moderator: dr Konrad Trzonkowski – Dyrektor Zarządzający ARP SA

Panel dyskusyjny z udziałem:
* Marcina Gwoździa – Wicemarszałka Województwa Dolnośląskiego
* Marka Ignora – Prezesa Dolnośląskiego Funduszu Rozwoju
* Pawła Kolczyńskiego – Wiceprezesa Zarządu Agencji Rozwoju Przemysłu SA
* Prof. Piotra Kułyka – Dziekana Wydziału Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu Zielonogórskiego
* Prof. Krzysztofa Piontka – Katedra Inwestycji Finansowych i Zarządzania Ryzykiem Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

14:10 – 14:50
Lunch

Panel II: E-przemysł i przedsiębiorcze uczelnie w sieciach innowacji – doświadczenia krajowe i zagraniczne w tworzeniu ekosystemów innowacji

Partner merytoryczny panelu: Politechnika Wrocławska, Uniwersytet Zielonogórski

14:50 – 15:50
Moderator: Bartosz Sokoliński – Dyrektor Biura Rozwoju i Innowacji ARP SA
Panel dyskusyjny z udziałem:
* Marka Chmury – Wiceprezesa GENERAL ELECTRIC, Dyrektora Zakładu Generatorów GE Power Sp. z o.o. we Wrocławiu
* prof. Andrzeja Kucharskiego – Prorektora Politechniki Wrocławskiej
* dra hab. Leszka Kwiecińskiego, prof. UWr. – Zastępcy Dyrektora ds. Nauki Instytutu Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Wrocławskiego, Członek Rady NCBiR
* Małgorzaty Ryniak – Pełnomocnika Zarządu Volvo ds. Współpracy z Uczelniami, Dyrektor Generalnej Volvo IT Polska
* Sebastiana Stadnika – Dyrektora Generalnego LG Electronics
* Sylwii Wójtowicz – Dyrektor ds. Komercjalizacji i Rozwoju Wrocławskiego Parku Technologicznego SA

15:50 – 16:10
Dyskusja

19.00
Uroczysta kolacja w Hotelu Novotel**** (d. Hotel Wrocław)

Dzień II – 20.09.2019

9:00 – 10:00
Kawa na start

Panel III: Innowacje w regionie i odpowiedzialny rozwój regionalny

Partner merytoryczny panelu: ZIG Pracodawcy i Przedsiębiorcy

10:00 – 11:00
Moderator: dr Joanna Wyrwa – Uniwersytet Zielonogórski, Katedra Makroekonomii i Finansów
Panel dyskusyjny z udziałem:
* Jerzego Dudzika – Prezesa Zarządu ARR AGROREG SA
* Sławomira Hunka – Prezes Zarządu Dolnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego
* Marka Pasztetnika – Prezesa Zarządu Zachodniej Izby Gospodarczej – Pracodawcy i Przedsiębiorcy
* Romana Trzaskalika – Prezesa Stowarzyszenia Krajowego Forum Parków Przemysłowych i Parków Technologicznych, Wiceprezesa Parku Naukowo-Technologicznego EURO-CENTRUM Katowice

11:00 – 11:20
Dyskusja

11:20 – 11:40
Przerwa kawowa

Panel IV: Innowacje w sektorach high-tech i tradycyjnych – dobre praktyki

Partner merytoryczny panelu: Wrocławski Park Przemyslowy

11:40 – 12:40
Moderator: dr inż. Piotr Kubiński – Dyrektor Biura Marketingu DOZAMEL, Pełnomocnik Dziekana WIZ ds. Współpracy z Gospodarką Politechnika Wrocławska
Panel dyskusyjny z udziałem:
* dra inż. Piotra Danielskiego – Wiceprezesa DB ENERGY SA
* Macieja Gałązki – Prezesa Zarządu ADVANCED GRAPHENE PRODUCTS Sp. z o.o.
* dra inż. Romana Kieleca – Prezesa Parku Naukowo-Technologicznego Uniwersytetu Zielonogórskiego
* Leszka Klimiuka – Business Development Manager DONAKO sp. z o.o.

12:40 – 13:00
Dyskusja

13:00
Lunch

Miejsce konferencji:

Centrum Konferencyjne Wrocławskiego Parku Przemysłowego – Sala Miedziana ul. Fabryczna 10, 53-609 Wrocław

Udostępnij...Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone