Inwestorzy doceniają zrównoważony rozwój Jelcza-Laskowic

Możliwość komentowania Inwestorzy doceniają zrównoważony rozwój Jelcza-Laskowic została wyłączona Aktualności, Inwestycje, Samorząd

Jelcz-Laskowice uzyskał prawa miejskie 1 stycznia 1987 r. Jest więc miastem młodym, ale szybko się rozwijającym pod względem gospodarczym i urbanistycznym. Tworzy lokalny ośrodek przemysłowy, specjalizujący się w branży motoryzacyjnej.

Dzięki wysokim dochodom gminy burmistrz Bogdan Szczęśniak realizuje szereg różnorodnych inwestycji

Rozwój miasta umożliwiają też dobre połączenia komunikacyjne z odległym o 25 kilometrów Wrocławiem. Jednak najważniejszym czynnikiem przesądzającym o rozwoju jest wysoka dynamika wzrostu dochodów. W latach 2017-2019 wynosiła ona odpowiednio: 12,9 % 16,4% oraz 12,7%. Gmina jest atrakcyjnym miejscem dla inwestorów zlokalizowanych m.in. w podstrefie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „Invest Park” , jak również indywidualnych osób, które coraz częściej tu się osiedlają. Doceniają oni prowadzoną przez władzę samorządu politykę zrównoważonego rozwoju, rosnące inwestycje w oświatę, infrastrukturę drogową , wodno-kanalizacyjną oraz mieszkaniową i komunikacyjną. Napływ mieszkańców i inwestorów przekłada się na wpływy z CIT i PIT oraz podatku od nieruchomości .Wpływy z CIT i PIT stanowią 25 % wszystkich dochodów gminy. W latach 2017 – 2019 wzrosły one z 23,8 do 30,8 mln. zł., a z podatku od nieruchomości z 20,5 do 24,3 mln. zł.

Inwestycje służące mieszkańcom

Wydatki gminy na zadania inwestycyjne w latach 2017 – 2019 kształtowały się na poziomie 24,5 mln. zł. Rocznie wydatki na rozwój infrastruktury drogowej pochłaniają 5 mln zł, na budownictwo mieszkaniowe ok. 900 tys. zł. W 2019 roku realizacja Wieloletniego Planu Inwestycyjnego gminy w dziedzinach gospodarki komunalnej i ochrony środowiska kosztowała 7 mln zł.

Przykładem na rozwój infrastruktury drogowej w ostatnich latach jest realizacja projektu „park & ride”, obejmującego budowę dróg dojazdowych do stacji kolejowych w Jelczu-Laskowicach i Miłoszycach wraz z parkingami dla samochodów, wiatami dla rowerów oraz chodnikami i ścieżkami rowerowymi. Duży nacisk położono na zwiększanie liczby miejsc parkingowych. W planowaniu inwestycji władze samorządowe nie zapominają o tworzeniu siłowni plenerowych, boisk , placów zabaw, rozbudowie i budowie świetlic wiejskich, oświetlenia solarno-wiatrowego.

Z długiej listy służących mieszkańcom inwestycji można jeszcze wymienić: intensywny rozwój budownictwa społecznego i systematyczne oddawanie do użytku kolejnych budynków wielorodzinnych, rozbudowę sieci dróg w rozwijającym się śródmieściu, budowę remizy strażackiej w Jelczu-Laskowicach; sieć wodociągową, sieć kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków i sieć energetyczną w „Ośrodku nad stawem”; boisko wielofunkcyjne w Chwałowicach czy boiska do siatkówki plażowej w Jelczu-Laskowicach.

Stać ich na unijne projekty

Istotnym warunkiem rozwoju gminy jest również charakteryzująca się względną stałością absorpcja środków unijnych. Dochody z tego tytułu kształtują się na poziomie 3,5 mln. rocznie.

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 rekultywowano trzy zbiorniki wodne w Miłoszycach, Chwałowicach, i Jelczu-Laskowicach, przeprowadzono termomodernizację budynków Publicznej Szkoły Podstawowej w Miłoszycach oraz Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego w Jelczu-Laskowicach, zbudowano ścieżki rowerowe, utworzono 6 pracowni cyfrowych w szkołach podstawowych, zakupiono lekki samochód ratowniczo-gaśniczy z podstawowym wyposażeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Minkowicach Oławskich.

Ważny dla mieszkańców był projekt „Bezpieczne przejścia dla pieszych przy ul. Oławskiej w Jelczu-Laskowicach”, dofinansowany ze środków budżetu państwa, w ramach narodowego programu „Razem bezpieczniej”.

Wydarzeniami, które w ostatnich latach były istotne dla miasta, było zorganizowanie w Centrum Sportu i Rekreacji zawodów w ramach Igrzysk Sportów Nieolimpijskich „The World Games 2017”, wprowadzenie budżetu obywatelskiego w 2017 roku, przystąpienie do międzygminnego związku „Oławskie Przewozy Gminno-Powiatowe”, dzięki czemu poprawiła się komunikacja w gminie i powiecie, czy odsłonięcie z okazji 100-lecia odzyskania niepodległości pomnika „Do Wolnej i Niepodległej” oraz muralu patriotycznego..

W Gminie Jelcz-Laskowice są bardzo dobre warunki do prowadzenia biznesu i osiedlania się. Jest to również wymarzone miejsce dla miłośników aktywnego wypoczynku. Aż 32% obszaru gminy pokrywają lasy. Jelcz-Laskowice przylega do zachodniej ściany Borów Stobrawskich, mając w bezpośredniej bliskości historyczne koryto Odry. Nadodrzańskie okolice to raj dla turystów, wędkarzy czy amatorów przyrodniczych zdjęć. Dla miłośników historii gratką będą pochodzące z różnych wieków, dwa pałace i ruiny zamku, a także Izba Historii Marki Jelcz, z eksponatami przypominającymi o czasach prosperity firmy oraz nową ekspozycją, poświęconą więźniom obozu pracy „Fünfteichen”. Izba zlokalizowana jest w przemysłowej części miasta, gdzie w okresie powojennym funkcjonowała jedna z największych polskich fabryk motoryzacyjnych – Jelczańskie Zakłady Samochodowe – dzięki której powstało miasto.

Udostępnij...Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone