KOBIERZYCE – Pomagać ludziom, nie przeszkadzać inwestorom

Możliwość komentowania KOBIERZYCE – Pomagać ludziom, nie przeszkadzać inwestorom została wyłączona Aktualności, Inwestycje

Podczas IV Europejskiego Kongresu Samorządów wyróżniono najlepsze w Polsce gminy i powiaty pod względem zarządzania finansami. W grupie 1559 gmin wiejskich pierwsze miejsce zajęły Kobierzyce.

 

Podczas Kongresu zwracano uwagę na wysoką jakość i obiektywizm tego rankingu. Przygotowali go eksperci z krakowskiej Regionalnej Izby Obrachunkowej, Uniwersytetu Jagiellońskiego i Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Analizowano dane dotyczące wszystkich jednostek samorządu terytorialnego w Polsce, w podziale na pięć kategorii. Pod uwagę wzięto następujące wskaźniki: udział dochodów własnych w dochodach ogółem, relację nadwyżki operacyjnej do dochodów ogółem, udział wydatków inwestycyjnych w wydatkach ogółem, obciążenie wydatków bieżących wydatkami na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, udział środków europejskich w wydatkach ogółem – bez poręczeń, relację zobowiązań do dochodów ogółem, udział podatku dochodowego od osób fizycznych w dochodach bieżących.

Piotr Kopeć, zastępca wójta gminy Kobierzyce, odbierając to zaszczytne wyróżnienie powiedział, że Kobierzyce są małą gminą, która chce być wielka dla mieszkańców i inwestorów. Dodał, że motto gminy brzmi: pomagać ludziom i nie przeszkadzać inwestorom.

Kobierzyce są synonimem sukcesu, w ciągu ostatnich 25 lat zewnętrzni inwestorzy ulokowali tam ponad 4 miliardy euro i stworzyli ponad 30 tysięcy nowych miejsc pracy. To właśnie w tej gminie znajduje się największe centrum handlowe w Polsce, centra logistyczne, obecne są wielkie światowe koncerny. Tak duże inwestycje odmieniły życie mieszkańców. Zmiany widoczne są gołym okiem: nowe drogi, chodniki, oświetlenie, rozbudowana sieć szkół, przedszkoli, świetlic, bardzo dobre infrastruktura kulturalna i sportowa, rozwinięta komunikacja gminna łącząca wszystkie miejscowości z Wrocławiem.

Jeśli dodamy do tego najlepsze w Polsce zarządzanie finansami, to widzimy, że ten samorząd nie tylko jest atrakcyjny dla inwestorów, ale też ma możliwości ku temu, by pomagać ludziom, stale podnosząc jakość ich życia.

Budżet na 2018 rok jest rekordowy w historii gminy. Po stronie dochodów zaplanowano 200 mln zł i aż 300 mln zł po stronie wydatków.

Największa inwestycja w historii Kobierzyc

Największym przedsięwzięciem inwestycyjnym, również w historii gminy, jest budowa oczyszczalni ścieków w Pełczycach, zlikwidowanie starych oczyszczalni w Wysokiej i Pustkowie Żurawskim oraz skanalizowanie jedenastu miejscowości, w których jeszcze używane są szamba. W efekcie, do 2020 roku w gminie już nie będzie szamb, czyli będzie ona już całkowicie skanalizowana. Koszt tego przedsięwzięcia wyniesie aż 100 milionów złotych. W inwestycji partycypuje Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska.

Wykonano już projekty budowlane dla Pełczyc i Kuklic. Trwa teraz uzyskiwanie wymaganych uzgodnień środowiskowych i w zakresie lokalizacji urządzeń w drogach publicznych. Są one niezbędne do pozwolenia na budowę i rozpoczęcia prac.

Niestety, nie wszystko przebiega jak należy. Wykonawca inwestycji ma problemy z przedłużającymi się uzgodnieniami środowiskowymi oraz dotyczącymi zakresu lokalizacji urządzeń w drogach publicznych. Przyczyną są zmieniające się przepisy i procedury formalno-prawne.

Ryszard Pacholik, wójt gminy Kobierzyce, nie ukrywa niezadowolenia. Zwraca uwagę, że po pokonaniu wszelkich problemów związanych z tak dużą inwestycją, uzyskaniu wymaganego finansowania na drodze do uruchomienia tej wielkiej i oczekiwanej od lat inwestycji, teraz trzeba nieoczekiwanie mierzyć się z biurokracją i przeciągającymi się formalnościami. W konsekwencji, roboty ziemno-inżynieryjne będą mogły ruszyć, na dużą skalę, dopiero w trzecim kwartale, a nie jak wcześniej planowano – w drugim.

Jednym z najważniejszych zadań w tym obszarze jest też dokończenie budowy oczyszczalni ścieków w Kobierzycach. Budowa zakończy się we wrześniu – październiku. Nastąpi uporządkowanie gospodarki ściekowej: północną część gminy obsługuje MPWiK we Wrocławiu, resztę nowoczesna oczyszczalnia w Kobierzycach.

„Szkolne” inwestycje zawsze są ważne

Jak mówi Ryszard Pacholik, wójt gminy, dla niego zawsze bardzo ważne były inwestycje w edukację. „Szkolne” inwestycje ciągle stanowią znaczącą część budżetu gminy. Obecnie w Kobierzycach powstaje przedszkole, wznowiono również z nowym, wyłonionym w przetargu wykonawcą, prace przy rozbudowie ośrodka zdrowia, realizowane są prace dociepleniowe, wykonywane ściany działowe.

W Bielanach Wrocławskich pracują nad rozbudową szkoły, w Wysokiej projektowana jest rozbudowa Zespołu Szkolno Przedszkolnego. Podobna inwestycja będzie realizowana w Tyńcu Małym oraz w Pustkowie Żurawskim. W Tyńcu Małym powstanie też Dom Opieki Dziennej, sporządzono tam już audyt dokumentacji projektowej.

12_wizualizacja-szkoła Tyniec Mały fot. mat. prasowe

Wysoka, Zespół Szkolno-Przedszkolny ze Żłobkiem, fot. M. Mazurkiewicz

wizualizacja szkoły Pustków Żurawski fot. mat. prasowe

Nie zapomina się przy tym o inwestowaniu w świetlice i domy kultury. W Kuklicach, gdzie właśnie powstaje nowa świetlica , wykonano stolarkę, tynki, posadzki, układane są płytki elewacyjne, przystąpiono do prac zagospodarowania terenu. W Księginicach wznowiono przerwaną budowę po rozwiązaniu umowy z poprzednim wykonawcą, wykonano już prace fundamentowe i instalacje podposadzkowe, w Krzyżowicach, Żernikach Małych, Nowinach trwa projektowanie nowych świetlic, a w Wysokiej zrealizowano koncepcję filii ośrodka kultury.

Muszą powstawać nowe szkoły i przedszkola, świetlice, bo ciągle wiele osób, w tym mieszkańców Wrocławia osiedla się w gminie. To jest bardzo dobre dla samorządu, gdyż zwiększa jego tzw. bazę podatkową, ale z drugiej strony wymaga właśnie zwiększonych wydatków budżetu. Kobierzyce inwestują więc w rozwój gminnej komunikacji i w lokalne drogi. Gmina ma bardzo dobrze rozwiniętą własną komunikację autobusową, do której dopłaca z budżetu. Linie autobusowe łączą Wrocław z wszystkimi trzydziestoma trzema miejscowościami gminy. Kursują przez cały rok, w niedziele, święta, częściowo też w nocy.

Gmina Kobierzyce inwestuje w bazę sportową

W 2009 r. w Kobierzycach powstała Hala Sportowo-Widowiskowa, której w tym roku 26 maja nadano imię Adama Wójcika – wybitnego sportowca, mieszkańca gminy.

Kobierzyce, Hala Sportowo-Widowiskowa, uroczystość nadania imienia Adama Wójcika

 

Przy nowych szkołach w Wysokiej i Tyńcu Mały powstały nowoczesne hale sportowe. Wiele miejscowości zyskało boiska wielofunkcyjne. Aktualnie trwa I etap przebudowy stadionu sportowego w Kobierzycach. Koszt inwestycji wyniesie około 7 mln złotych. W miejscowości Ślęza budowany jest ślęzańsko-bielański teren sportowo-rekreacyjny, którego koszt wyniesie też około 7 mln złotych.

. Na początku czerwca, w Solnej, przekazano sportowcom szatnię z zapleczem sportowym. Wykonano też oświetlenie boiska, system nawadniający, parking. Wartość inwestycji wyniosła ok. miliona złotych brutto.

W Bielanach Wrocławskich budowane są drogi dla rowerów i chodniki. Jest to realizacja części zadania obejmującego „Węzeł Bielański”. Wykonano już prace  na ul. Logistycznej, w ciągu ul. Tęczowa – Słoneczna i na ul. Towarowej, do wykonania pozostaje na tych odcinkach oznakowanie.

Wizja rozwoju gminy na najbliższe lata, to przede wszystkim dokończenie wielkich tematów, rozpoczętych już wcześniej. Chodzi tu głównie o kompleksową kanalizację w gminie, inwestowanie w oświatę, drogi i bezpieczeństwo mieszkańców. No i o sprostanie największemu chyba wyzwaniu – ciągle rosnącym potrzebom inwestorów i mieszkańców.

Udostępnij...Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone