Kondratowice – plany inwestycyjne wykonane w stu procentach

Możliwość komentowania Kondratowice – plany inwestycyjne wykonane w stu procentach została wyłączona Aktualności, Samorząd

Kondratowice są niedużą gminą wiejską, liczącą ponad 4400 mieszkańców. Wiele wskazuje jednak na to, że może ona być coraz atrakcyjniejsza dla inwestorów. Władze samorządowe robią wiele, aby tak się stało.

Wójt Gminy Wojciech Bochnak fot. mat. prasowe

Najważniejsze atuty, to brak barier inwestycyjnych i atrakcyjne ceny gruntów. Samorządowcy deklarują też stały kontakt i pomoc przedstawiciela Urzędu przez cały proces związany z rozpoczynaniem i prowadzeniem już działalności gospodarczej. Gmina pomoże również, przy współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w znalezieniu  odpowiednich pracowników. Dla inwestorów ważna jest infrastruktura, w tym drogowa oraz położenie geograficzne
miejsca, w którym rozwijają działalność.

Wśród najważniejszych arterii drogowych, zlokalizowanych w nieznacznej odległości od aglomeracji miejskiej, są
drogi krajowe: nr 39 oraz nr 8. Do lotniska we Wrocławiu gminę dzieli dystans zaledwie 44 kilometrów.
Kondratowicom może również sprzyjać ogólna sytuacja na rynku pracy Dolnego Śląska. W samym Wrocławiu, czy w niektórych gminach powiatu wrocławskiego, bezrobocia praktycznie już nie ma. Hamuje to napływ inwestorów, gdyż występują coraz większe problemy ze znalezieniem pracowników, ale też stwarza szansę gminom o nieco mniej dogodnym położeniu geograficznym. Samorządowcy w Kondratowicach od wielu lat konsekwentnie realizują zadania
inwestycyjne, tak aby stworzyć biznesowi i oczywiście mieszkańcom gminy, jak najlepsze warunki do życia i do prowadzenia działalności gospodarczej. Plan inwestycyjny w czasie obecnej kadencji władz samorządowych został wykonany w stu procentach. Trzeba jednak pamiętać, że w tym roku występuje spiętrzenie wielu
inwestycji. Spowodowane zostało to m.in. harmonogramem konkursów dotyczących naborów i dofinansowań ustalonym przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego.

Na wiele przedsięwzięć uzyskano bardzo duże dofinansowanie ze środków zewnętrznych, co zwiększa możliwości
inwestycyjne gminy i świadczy też dobrze o jej zdolności kredytowej. Jednym z najważniejszych przedsięwzięć była budowa przedszkola w Kondratowicach. Zadanie to zostało dofinansowane w 85 procentach z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego.

fot. mat prasowe

Przedszkole w Kondratowicach zostało oficjalnie otwarte 31 sierpnia, uczęszcza do niego 99 dzieci. Przedszkole jest doskonale zlokalizowane, w centralnej miejscowości gminy, znakomicie wyposażone, z ogrodem i nowoczesnym placem zabaw. Obiekt ma własną kuchnię, która zapewni zróżnicowany, zdrowy a zarazem smaczny domowy posiłek z uwzględnieniem świeżych warzyw i owoców przez cały rok.

Inne przedsięwzięcie dotyczące oświaty, to termomodernizacja obiektów, w tym zwłaszcza Sali gimnastycznej w Prusach, czy ocieplenie budynku szkoły w Księginicach Wielkich. Te przedsięwzięcia również uzyskały 85 procentowe dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego.
Również dzięki dofinansowaniu z RPO ukończono modernizację świetlicy wiejskiej w Zarzycy. Znajduje się ona w pięknym, wyremontowanym pałacyku. Są tam również mieszkania komunalne oraz biblioteka.
Planowana jest również budowa świetlicy wiejskiej w Księginicach Wielkich. Przedsięwzięcie ma być dofinansowane z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich dla województwa dolnośląskiego.
W ubiegłym roku Kondratowice, wspólnie ze Strzelinem, Domaniowem, Przewornem i Wiązowem powołały Klaster Energii Odnawialnej Wzgórz Strzelińskich. Przystąpienie do klastra dało gminie szansę na realizację ważnych inwestycji rozwojowych oraz chroniących środowisko.

fot.mat. prasowe

Udostępnij...Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone