Konferencja edukacyjna dla dyrektorów z Dolnego Śląska

Możliwość komentowania Konferencja edukacyjna dla dyrektorów z Dolnego Śląska została wyłączona Nauka

 18 maja 2018 r. we wrocławskiej Hali Stulecia odbędzie się konferencja, której celem jest przedstawienie holistycznej wizji praktycznego wykorzystania sieci edukacyjnej w regionie – realizacji Dolnośląskiego Cyfrowego Centrum Zasobów Edukacyjnych.

Zgodnie z Ustawą z dnia 27 października 2017 r. o Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej, do końca 2020 roku, każda szkoła w Polsce będzie posiadała dostęp do szybkiego i bezpiecznego Internetu.

 Koncepcja zakłada wdrożenie systemów oraz narzędzi, które umożliwią uczniom, nauczycielom, naukowcom, pracodawcom i rodzicom korzystanie z cyfrowych repozytoriów oraz transferu wiedzy za pośrednictwem sieci edukacyjnej. Dolnośląskie Cyfrowe Centrum Zasobów Edukacyjnych ma być zasilone: e-podręcznikami, materiałami własnymi nauczycieli oraz zasobami cyfrowymi wyższych uczelni. Razem z urządzeniami wspierającymi edukację (takimi jak komputery, tablice i monitory interaktywne, pracownie językowe, drukarki, projektory) oraz nowoczesnymi metodami nauczania, umożliwią: równy dostęp do wiedzy dla wszystkich uczniów, na każdym etapie edukacji, oraz wdrożenie elektronicznego tornistra.

Prelekcje poprowadzą znamienici przedstawiciele świata nauki oraz producenci innowacyjnych rozwiązań dla edukacji. Prelekcję o nowoczesnych metodach nauczania wygłosi twórca koncepcji kształcenia wyprzedzającego, prof. zw. dr hab. Stanisław Dylak – kierownik Zakładu Pedeutologii na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Głos zabierze również ekspert do spraw funduszy unijnych z Zachodniej Izby Gospodarczej, który wyjaśni, jak pozyskać dotacje unijne na wdrożenie rozwiązań w pojedynczych szkołach oraz połączenie ich w Dolnośląskie Cyfrowe Centrum Zasobów Edukacyjnych.

Wydarzenie odbędzie się w sali audytoryjnej Centrum Kongresowego Hali Stulecia, we foyer natomiast wystawcy przedstawią nowoczesne metody nauczania oraz innowacyjne produkty, wspierające realizację programu Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej.

Prelegenci i wystawcy:

Rektorzy największych uczelni wyższych z Dolnego Śląska

Naukowcy, w tym prof. Stanisław Dylak (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

Przedstawiciele firm i koncernów związanych z rynkiem edukacyjnym (lista w budowie)

Dyrektorzy, nauczyciele i uczniowie

Eksperci do spraw funduszy unijnych

Organizator: Zachodnia Izba Gospodarcza

Sponsor Główny: Euroimpex S.A.

Konferencja jest kierowana do zarządów szkół, które chcą podnosić jakość i efektywność kształcenia w swoich placówkach. Zaproszenie na konferencję otrzyma dyrektor każdej szkoły na Dolnym Śląsku. Wytypowane szkoły otrzymają zaproszenie specjalne dla dyrektora i ucznia.

Dodatkowo inwitacje zostaną wysłane do wybranych szkół z sąsiadujących województw: lubuskiego, wielkopolskiego, łódzkiego, śląskiego oraz opolskiego. Uczestnicy konferencji otrzymają certyfikat potwierdzający udział.

PROGRAM:

9.30 – Rejestracja gości, zwiedzanie wystawy

10.30 – Rozpoczęcie konferencji, powitanie Gości

10.45 Część I

Wizja praktycznego wykorzystania sieci edukacyjnej przez nauczycieli, uczniów, wykładowców i pracodawców.

Jak stworzyć Dolnośląskie Cyfrowe Centrum Zasobów Edukacyjnych?

Koncepcja współpracy uczelni wyższych ze szkołami na Dolnym Śląsku

Cyfrowe Zasoby wyższych uczelni – czyli wiedza najwyższej jakości dostępna dla wszystkich uczniów w Centrum Zasobów Edukacyjnych.

Nowoczesne metody nauczania przy wykorzystaniu nowych technologii.

Przykład wykorzystania nowych technologii w edukacji – krótkie wystąpienie nauczycieli i uczniów.

11.25 Część II

Narzędzia i usługi do budowy Dolnośląskiego Cyfrowego Centrum Zasobów Cyfrowych

12.25 Część III

Jak sfinansować projekt sieci edukacyjnej ze środków Unii Europejskiej?

13.15 Zakończenie konferencji: zaproszenie na kawę oraz do zwiedzania wystawy.

13.15 – 16.00 Zwiedzanie wystawy innowacyjnych usług i produktów.

Więcej o konferencji i rejestracja na stronie:  http://www.konferencja-edukacyjna-zig.pl/
UWAGA: UDZIAŁ W KONFERENCJI JEST BEZPŁATNY
Konferencja odbędzie się w sali Audytoryjne Centrum Kongresowego Hali Stulecia
Wydarzenie patronatem objął Wojewoda Dolnośląski Paweł Hreniak i Kuratorium Oświaty we Wrocławiu
Udostępnij...Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone