Konferencja edukacyjna dla dyrektorów z Dolnego Śląska

Komentarzy (0) Nauka

 18 maja 2018 r. we wrocławskiej Hali Stulecia odbędzie się konferencja, której celem jest przedstawienie holistycznej wizji praktycznego wykorzystania sieci edukacyjnej w regionie – realizacji Dolnośląskiego Cyfrowego Centrum Zasobów Edukacyjnych.

Zgodnie z Ustawą z dnia 27 października 2017 r. o Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej, do końca 2020 roku, każda szkoła w Polsce będzie posiadała dostęp do szybkiego i bezpiecznego Internetu.

 Koncepcja zakłada wdrożenie systemów oraz narzędzi, które umożliwią uczniom, nauczycielom, naukowcom, pracodawcom i rodzicom korzystanie z cyfrowych repozytoriów oraz transferu wiedzy za pośrednictwem sieci edukacyjnej. Dolnośląskie Cyfrowe Centrum Zasobów Edukacyjnych ma być zasilone: e-podręcznikami, materiałami własnymi nauczycieli oraz zasobami cyfrowymi wyższych uczelni. Razem z urządzeniami wspierającymi edukację (takimi jak komputery, tablice i monitory interaktywne, pracownie językowe, drukarki, projektory) oraz nowoczesnymi metodami nauczania, umożliwią: równy dostęp do wiedzy dla wszystkich uczniów, na każdym etapie edukacji, oraz wdrożenie elektronicznego tornistra.

Prelekcje poprowadzą znamienici przedstawiciele świata nauki oraz producenci innowacyjnych rozwiązań dla edukacji. Prelekcję o nowoczesnych metodach nauczania wygłosi twórca koncepcji kształcenia wyprzedzającego, prof. zw. dr hab. Stanisław Dylak – kierownik Zakładu Pedeutologii na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Głos zabierze również ekspert do spraw funduszy unijnych z Zachodniej Izby Gospodarczej, który wyjaśni, jak pozyskać dotacje unijne na wdrożenie rozwiązań w pojedynczych szkołach oraz połączenie ich w Dolnośląskie Cyfrowe Centrum Zasobów Edukacyjnych.

Wydarzenie odbędzie się w sali audytoryjnej Centrum Kongresowego Hali Stulecia, we foyer natomiast wystawcy przedstawią nowoczesne metody nauczania oraz innowacyjne produkty, wspierające realizację programu Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej.

Prelegenci i wystawcy:

Rektorzy największych uczelni wyższych z Dolnego Śląska

Naukowcy, w tym prof. Stanisław Dylak (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

Przedstawiciele firm i koncernów związanych z rynkiem edukacyjnym (lista w budowie)

Dyrektorzy, nauczyciele i uczniowie

Eksperci do spraw funduszy unijnych

Organizator: Zachodnia Izba Gospodarcza

Sponsor Główny: Euroimpex S.A.

Konferencja jest kierowana do zarządów szkół, które chcą podnosić jakość i efektywność kształcenia w swoich placówkach. Zaproszenie na konferencję otrzyma dyrektor każdej szkoły na Dolnym Śląsku. Wytypowane szkoły otrzymają zaproszenie specjalne dla dyrektora i ucznia.

Dodatkowo inwitacje zostaną wysłane do wybranych szkół z sąsiadujących województw: lubuskiego, wielkopolskiego, łódzkiego, śląskiego oraz opolskiego. Uczestnicy konferencji otrzymają certyfikat potwierdzający udział.

PROGRAM:

9.30 – Rejestracja gości, zwiedzanie wystawy

10.30 – Rozpoczęcie konferencji, powitanie Gości

10.45 Część I

Wizja praktycznego wykorzystania sieci edukacyjnej przez nauczycieli, uczniów, wykładowców i pracodawców.

Jak stworzyć Dolnośląskie Cyfrowe Centrum Zasobów Edukacyjnych?

Koncepcja współpracy uczelni wyższych ze szkołami na Dolnym Śląsku

Cyfrowe Zasoby wyższych uczelni – czyli wiedza najwyższej jakości dostępna dla wszystkich uczniów w Centrum Zasobów Edukacyjnych.

Nowoczesne metody nauczania przy wykorzystaniu nowych technologii.

Przykład wykorzystania nowych technologii w edukacji – krótkie wystąpienie nauczycieli i uczniów.

11.25 Część II

Narzędzia i usługi do budowy Dolnośląskiego Cyfrowego Centrum Zasobów Cyfrowych

12.25 Część III

Jak sfinansować projekt sieci edukacyjnej ze środków Unii Europejskiej?

13.15 Zakończenie konferencji: zaproszenie na kawę oraz do zwiedzania wystawy.

13.15 – 16.00 Zwiedzanie wystawy innowacyjnych usług i produktów.

Więcej o konferencji i rejestracja na stronie:  http://www.konferencja-edukacyjna-zig.pl/
UWAGA: UDZIAŁ W KONFERENCJI JEST BEZPŁATNY
Konferencja odbędzie się w sali Audytoryjne Centrum Kongresowego Hali Stulecia
Wydarzenie patronatem objął Wojewoda Dolnośląski Paweł Hreniak i Kuratorium Oświaty we Wrocławiu
Udostępnij...Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *