Kongres Dolnośląskich Firm Rodzinnych

Możliwość komentowania Kongres Dolnośląskich Firm Rodzinnych została wyłączona Aktualności

Pierwszy Dolnośląski Kongres Firm Rodzinnych „Nowe horyzonty rozwoju” odbędzie się 6 marca 2018 r. we Wrocławiu w Narodowym Forum Muzyki. Do uczestnictwa w wydarzeniu zaproszeni są przedstawiciele firm rodzinnych,  którzy przygotowują  się do sukcesji,   szukają inspiracji  w zarządzaniu  przedsiębiorstwem lub są zainteresowani  networkingiem i wymianą doświadczeń.

– Na terenie Dolnego Śląska mamy zarejestrowanych ponad 360 tysięcy firm, a przeważająca część z  nich to przedsiębiorstwa sektora MŚP, z których znaczącą część stanowią firmy rodzinne.  To pokazuje skalę przedsięwzięcia,jakie jest przed nami oraz potencjał gospodarczy wynikający  z działalności tych przedsiębiorstw. 
Organizując pod patronatem Marszałka Województwa Dolnośląskiego pierwszy Kongres Firm  Rodzinnych chcemy stworzyć platformę wymiany doświadczeń,  na której zbudujemy relacje, nauczymy  sukcesji i wyposażymy naszych przedsiębiorców  w niezbędną do wieloletniej działalności wiedzę, tym bardziej, że właśnie teraz w firmach rodzinnych dojrzewa,  w większości pierwsze pokolenie sukcesorów,  a generacja założycieli nie zawsze ma doświadczenie i dobre wzorce, którymi mogłaby się podeprzeć.  Zauważając tę lukę postanowiliśmy wesprzeć przedsięwzięcie  i pokazać te firmy rodzinne,   które mogą stanowić wzorzec dla innych przedsiębiorców,   borykających się z podobnym problemami oraz pokazać drogę wyjścia  z trudnych sytuacji –  zapowiada Iwona Krawczyk wicemarszałek województwa dolnośląskiego.

Organizatorami wydarzenia są podmioty zrzeszające i wspierające przedsiębiorców, znające ich bieżące problemy  i potrzeby – Centrum Biznesu Rodzinnego Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu,
Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, Zachodnia Izba Gospodarcza – Pracodawcy i Przedsiębiorcy,  Dolnośląska Izba Gospodarcza, Regionalna Polsko-Niemiecka Izba Przemysłowo-Handlowa oraz
Związek Pracodawców Polska Miedź. Sponsorem strategicznym wydarzenia jest PKO BP.

– Celem kongresu jest również promocja działalności firm rodzinnych i pokazanie ich realnych  problemów, a także podjęcie próby wskazania kierunków rozwoju i możliwości rozwiązań. Zważywszy na skalę wydawałoby się,  że przedsiębiorstwa rodzinne są elementem oczywistym każdej gospodarki,  tymczasem nie do końca  tak jest.
Zazwyczaj zarówno politycy, naukowcy i dziennikarze analizują firmy rodzinne przez pryzmat dużych  podmiotów, których jest zdecydowanie mniej, ale to do nich należą najbardziej spektakularne sukcesy,
strategie czy sposoby zarządzania. Mniej uwagi poświęca się licznym przedsiębiorstwom,  o których od dawna mówi się, że są „solą gospodarki rynkowej”. Dlatego w tak dynamicznie rozwijającym się regionie, jakim jest Dolny Śląsk musimy pamiętać,  że to nie tylko   duże firmy ale też małe, mikro i średnie – a w tym wiele przedsiębiorstw rodzinnych, stanowi o lokalnej gospodarce
 – mówi prof, Krzysztof Safin, dyrektor Cenrtum Biznesu Rodzinnego w WSB we Wrocławiu.  

PROGRAM

Podczas kongresu odbędą się cztery tematyczne panele dyskusyjne z udziałem ekspertów  oraz przedstawicieli firm rodzinnych. Każdy panel poświęcony zostanie odrębnej tematyce – sukcesji, zatrudnieniu,  podnoszeniu innowacyjności oraz współczesnym wyzwaniom, przed którymi stoją firmy rodzinne.  Swoimi doświadczeniami podzielą się goście specjalni, reprezentujący znane polskie firmy rodzinne.
Uczestnicy kongresu będą również mogli wziąć udział w warsztatach tematycznych i sesji networkingowej.

– Tematem przykuwającym obecnie najwięcej uwagi w firmach rodzinnych, któremu poświęcony będzie jeden  z paneli, jest sukcesja i zmiana pokoleniowa.

– Ze względów historycznych istnienie i ciągłość sukcesji w firmach rodzinnych z Dolnego Śląska  przedstawia się inaczej niż w Małopolsce czy Wielkopolsce,  gdzie możemy obserwować 
działalność wielopokoleniowych przedsiębiorstw. Wiele dolnośląskich firm powstało w latach 90.  W demografii przyjmuje się,  że zmiana pokoleniowa  następuje co 25 lat. Mając to na uwadze jesteśmy obecnie w momencie, w którym firmy rodzinne mierzą  się z tematem sukcesji,  nie zawsze chętnie podejmowanym przez młode pokolenie. Przedsiębiorcy, którzy mają do czynienia z taką sytuacją zmuszeni są do podjęcia działań związanych  z utrzymaniem ciągłości funkcjonowania firmy, należą do nich zmiana sposobu zarządzania lub formy prawnejwyjaśnia Zbigniew Sebastian, Prezes Dolnośląskiej Izby Gospodarczej.

– Kolejnym wyzwaniem dla przedsiębiorców jest współczesny rynek pracy, który zmienił się na przestrzeni  ostatnich lat, wymaga więcej otwartości na zamiany pokoleniowe oraz kwestię wielokulturowości.
Tematy te zostaną poruszone w dedykowanym panelu dyskusyjnym.                                                                                    –  Panel poświęcony zatrudnieniu rozpoczniemy raportem firmy Work Service pokazującym aktualną  sytuację,  perspektywy i tendencje występujące na rynku pracy.  Poza typowymi  problemami związanymi z brakiem  wykwalifikowanych pracowników,  przed którymi stoi dziś większość firm, dochodzą nowe,  związane z wchodzeniem  w życie zawodowe najmłodszej generacji, określanej pokoleniem Z, wymagającej  zupełnie innego podejścia od pracodawców. To szczególnie trudne wyzwanie dla małych firm rodzinnych,  w których często nie ma ani działów ani specjalistów HR. Dlatego do dyskusji zaprosiliśmy    coacha biznesu z Instytutu  Talentów Flashpoint, który podpowie, jak trafić i jak najefektywniej  współpracować z pokoleniem Z.  Swoimi doświadczeniami  podzielą się również trzy firmy rodzinne – zapowiada Iwona Makowiecka, kierownik biura regionalnego Polsko-Niemieckiej Izby Przemysłowo-Handlowej.

Wstęp na Kongres jest bezpłatny, obowiązują jednak zapisy poprzez formularz elektroniczny dostępny na stronie  wydarzenia:
http://www.wsb.pl/wroclaw/kongres-firm-rodzinnych [1]

Udostępnij...Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone