LSSE promuje działania na rzecz zrównoważonego rozwoju

Możliwość komentowania LSSE promuje działania na rzecz zrównoważonego rozwoju została wyłączona Aktualności, Biznes

Ministerstwo Rozwoju rozpoczęło współpracę z przedstawicielami biznesu na rzecz wdrażania w Polsce rozwiązań dotyczących zrównoważonego rozwoju, wskazanych w Rezolucji ONZ. Jednym z sygnatariuszy umowy jest Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna, którą podczas poniedziałkowej konferencji „Agenda 2030 na rzecz zrównoważonego rozwoju – cele dla świata, wyzwanie dla kraju, odpowiedzialność dla wszystkich” reprezentowali prezes Witold Lech Idczak oraz wiceprezes Krzysztof Sadowski.

Kluczowym dla osiągnięcia celów rozwojowych zarówno Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju jak i Agendy 2030 jest partnerska współpraca całej administracji publicznej i wszystkich zainteresowanych stron, w tym świata biznesu i nauki, partnerów społeczno-gospodarczych, a także budowania partnerstw na rzecz wspólnych inicjatyw.

W trakcie konferencji zainicjowano partnerstwo pomiędzy Ministerstwem Rozwoju a przedstawicielami 51 podmiotów, na rzecz realizacji celów zrównoważonego rozwoju. Inicjatywa ta jest otwarta dla wszystkich firm, zainteresowanych realizacją idei zrównoważonego rozwoju. Służyć ma kreowaniu synergii działań podejmowanych w Polsce w zakresie wdrażania zaleceń Agendy 2030.

Udostępnij...Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone