LSSE promuje działania na rzecz zrównoważonego rozwoju

Komentarzy (0) Aktualności, Biznes

Ministerstwo Rozwoju rozpoczęło współpracę z przedstawicielami biznesu na rzecz wdrażania w Polsce rozwiązań dotyczących zrównoważonego rozwoju, wskazanych w Rezolucji ONZ. Jednym z sygnatariuszy umowy jest Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna, którą podczas poniedziałkowej konferencji „Agenda 2030 na rzecz zrównoważonego rozwoju – cele dla świata, wyzwanie dla kraju, odpowiedzialność dla wszystkich” reprezentowali prezes Witold Lech Idczak oraz wiceprezes Krzysztof Sadowski.

Kluczowym dla osiągnięcia celów rozwojowych zarówno Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju jak i Agendy 2030 jest partnerska współpraca całej administracji publicznej i wszystkich zainteresowanych stron, w tym świata biznesu i nauki, partnerów społeczno-gospodarczych, a także budowania partnerstw na rzecz wspólnych inicjatyw.

W trakcie konferencji zainicjowano partnerstwo pomiędzy Ministerstwem Rozwoju a przedstawicielami 51 podmiotów, na rzecz realizacji celów zrównoważonego rozwoju. Inicjatywa ta jest otwarta dla wszystkich firm, zainteresowanych realizacją idei zrównoważonego rozwoju. Służyć ma kreowaniu synergii działań podejmowanych w Polsce w zakresie wdrażania zaleceń Agendy 2030.

Udostępnij...Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *