Miejski program KAWKA + wnioski do końca września

Możliwość komentowania Miejski program KAWKA + wnioski do końca września została wyłączona Aktualności, Inwestycje

Jak podaje Wydział Komunikacji Społecznej Urzędu Miasta Wrocławia, za niecałe dwa tygodnie – 30 września – kończy się termin przyjmowania wniosków do miejskiego programu KAWKA +.  Program zakłada dofinansowanie  do wymiany pieców węglowych na ogrzewanie proekologiczne.

Ogrzewanie proekologiczne to gazowe, elektryczne, bazujące na lekkim oleju opałowym lub wykorzystujące odnawialne źródła energii (może to być np. pompa ciepła). Jedną z możliwości jest również podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej. Beneficjenci mogą uzyskać do 12 tys. złotych – dofinansowanie może sięgać maksymalnie do 70% kosztu operacji wymiany ogrzewania.

Kto może wnioskować o dofinansowanie

Wnioski mogą składać osoby fizyczne będące właścicielami lub posiadające inny tytuł prawny do lokali mieszkalnych lub nieruchomości wykorzystywanych na cele mieszkaniowe, położonych w granicach administracyjnych Wrocławia. Nabór prowadzi Wydział Środowiska i Rolnictwa.

Termin, miejsce i sposób składania wniosków o udzielenie i rozliczenie dotacji

Formularze wniosku o udzielenie dotacji, pełnomocnictw, wniosku o rozliczenie dotacji, protokołów realizacji zadania oraz zestawienia kosztów stanowią załączniki do niniejszego ogłoszenia i dostępne są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Wrocławia oraz w Centrum Obsługi Mieszkańca V, ul. Hubska 8-16, Wrocław.
Wnioski o udzielenie dotacji w roku 2019 można składać do dnia 30.09.2019 r. (załącznik nr 1 do Ogłoszenia).

Wnioski należy składać w formie papierowej w Centrum Obsługi Mieszkańca V, ul. Hubska 8-16, Wrocław lub przesłać na adres: Wydział Środowiska i Rolnictwa, Urząd Miejski Wrocławia, ul. Hubska 8-16; 50-502 Wrocław.

Przez datę złożenia wniosku rozumie się datę wpływu prawidłowo wypełnionego wniosku z załączonym kompletem wskazanych w nim załączników.

Więcej o procedurach składania wniosków czytaj pod adresem: www.wroclaw.pl/srodowisko/miejski-program-kawka

 

Źródło: Urząd Miasta Wrocław

 

 

Udostępnij...Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone