Musimy nauczyć się nowych reguł funkcjonowania rynków

Możliwość komentowania Musimy nauczyć się nowych reguł funkcjonowania rynków została wyłączona Aktualności, Biznes, firma tygodnia

Z Krzysztofem Domareckim prezesem zarządu Grupy Selena, rozmawia Radosław Nosek

Krzysztof Domarecki prezes zarządu Grupy Selena fot. mat. prasowe

Firma znalazła się w gronie tegorocznych laureatów tytułu „Inwestora bez granic” prestiżowego wyróżnienia przyznanego podczas XII edycji Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach. Czy spodziewał się Pan tego wyróżnienia i z jakimi uczuciami przyjmował Pan tę nagrodę ?

To dla nas zaszczyt, że Selena została odznaczona tytułem „Inwestor bez granic” przez EKG. Cieszę się, że kapituła nagrody dostrzegła w  tym trudnym czasie Grupę Selena, która od lat z powodzeniem inwestuje na wielu odległych rynkach, stawiając na współpracę i budowanie relacji z lokalnymi budowniczymi. Sama nazwa „Inwestor bez granic” jest nazwą, która urodziła się w złotej epoce globalizacji, którą już niestety mamy za sobą. Była to epoka, w której działały reguły WTO, a rządy na całym świecie ich przestrzegały. W  Unii Europejskiej wdrażaliśmy 4 wolności. Selena w  tym okresie zdążyła ze swoją ekspansją i  eksportem do ponad 100 krajów świata i rzeczywiście można powiedzieć, że była to ekspansja bez granic. W tym sensie Selena jest dzieckiem i beneficjentem globalizacji. Przez minione 20 lat mieliśmy festiwal rozwoju w Europie, obu Amerykach czy Azji. Teraz musimy się nauczyć całkiem nowej rzeczywistości. Tym niemniej okazuje się, że wiele rozwiązań, które wypracowaliśmy w  ostatnich 20 latach teraz dobrze się sprawdza. Musimy się nauczyć nowych reguł funkcjonowania rynków, które będą znacznie trudniejsze, a  współpraca międzynarodowa będzie napotykać wiele trudności.

W jaki sposób państwo może skutecznie wspierać ekspansję zagraniczną przedsiębiorstwa?

Żeby mówić o skutecznej ekspansji zagranicznej polskich przedsiębiorstw przede wszystkim powinniśmy zadbać o  to, aby mieć wystarczającą ilość silnych polskich przedsiębiorstw. W Polsce około 65% eksportu realizują montownie i zakłady należące do zagranicznych koncernów. Jest to i  tak lepszy wynik niż w  przypadku Rumunii i Bułgarii, gdzie odsetek ten wynosi 85%. Współczynnik ten pokazuje słabość krajowych przedsiębiorstw.

Dlatego wsparcie eksportu polskich przedsiębiorstw powinno rozpocząć się na etapie wsparcia rozwoju polskich firm.

W tym kontekście czynnikiem niesprzyjającym i  wymagającym zmiany jest skomplikowane w treści i w interpretacji prawo. Od lat mówimy o  tym problemie, a  jego rozwiązanie służy temu, aby polskie firmy miały jasne i klarowne reguły umożliwiające im wzrost w kraju.

Z drugiej strony są również szanse na poważne wsparcie rozwoju przedsiębiorstw krajowych. Są to m.in. środki z  budżetu państwa oraz programów unijnych przeznaczonych na inwestycje i  rozwój. Od urzędników zależy czy zlecenia, inwestycje, granty lub zamówienia są alokowane w  polskich czy w  zagranicznych firmach. 40 lat temu Hiszpania zastosowała taki model, kiedy prowadziła pokaźny program odbudowy autostrad przy dużym zaangażowaniu firm lokalnych. W tamtym okresie wiele hiszpańskich firm zajmujących się infrastrukturą zyskało na sile do tego stopnia, że obecnie prowadzą międzynarodową ekspansję. Jak wszyscy pamiętamy, przy okazji wielu polskich inwestycji infrastrukturalnych wielu wykonawców borykało się z  problemami, które kończyły się nawet bankructwem. A  przecież takie inwestycje to idealna szansa, aby na ich bazie powstały silne polskie firmy.

Jeśli to nastąpi – naturalną konsekwencją będzie ekspansja zagraniczna polskich przedsiębiorstw. Silne i duże przedsiębiorstwa nie będą potrzebowały dodatkowych działań ze strony rządu, wówczas będzie to faktycznie jedynie wsparcie rodzimych firm.

Grupę Selena uhonorowano za skuteczną konkurencję na międzynarodowych rynkach chemii budowlanej. Jakie są najważniejsze osiągnięcia firmy w tym zakresie?

Od początku działalności Selena kładła duży akcent na własną produkcję, innowacyjność i  wysoką jakość dostarczanych wyrobów. Posiadamy własne laboratorium R&D, które koordynuje pracę ośrodków w Chinach, Turcji, we Włoszech i Hiszpanii. Aż 90% sprzedaży stanowią produkty wykreowane w  ośrodkach R&D Grupy – koordynowane przez Selenę Labs. Produkty te dedykowane są do potrzeb klientów w  różnych lokalizacjach z  uwzględnieniem różnic kulturowych, technologii budowlanej oraz różnic klimatycznych. Stale kładziemy duży nacisk na rozwój lokalnej dystrybucji i  sprzedaży w  krajach, w  których posiadamy swoje spółki. Pod tym względem kluczowe dla firmy są takie kraje jak: Polska, Rosja, Hiszpania, Kazachstan, Włochy, Rumunia, USA i Turcja. Od początku lat 90. firma konsekwentnie realizuje wzrost organiczny, a od 10 lat proces przejęć. Dzięki czemu zwiększa udział w  rynkach światowych, a  dywersyfikacja rynków zbytu pozwala na stabilny i zrównoważony rozwój Grupy. Selena cały czas rozwija portfolio produktów i skupia się na wzroście sprzedaży. Działanie te są skorelowane ze zmianami w  technologii pracy wynikającymi z  digitalizacji oraz podnoszenia poziomu serwisu dla klientów.

Rezultatem powyższych działań jest 8% udział w światowym rynku pian OCF oraz pozycja lidera (top 3 w zależności od rynku), w  takich krajach jak: Rosja, Polska, Kazachstan, Hiszpania oraz w  Centralnej Europie – w segmentach rynku, które obsługuje Selena.

Udostępnij...Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone