Na Dolnym Śląsku ruszają Punkty Pomocy Dzieciom i Młodzieży doświadczającej przemocy

Możliwość komentowania Na Dolnym Śląsku ruszają Punkty Pomocy Dzieciom i Młodzieży doświadczającej przemocy została wyłączona Aktualności, Samorząd

Od 31 maja br. na Dolnym Śląsku ruszają cztery Punkty Pomocy Dzieciom i Młodzieży doświadczającej przemocy – pilotażowy projekt Samorządu Województwa Dolnośląskiego realizowany z Fundacją Non Licet i polegający na bezpłatnych konsultacjach psychologicznych dla dzieci, młodzieży oraz ich opiekunów.

Badania Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę wskazują, że w czasie pandemii 27% dzieci i młodzieży doświadczyło co najmniej jednej formy krzywdzenia, a 1 dziecko na 11 przyznało, że nie ma nikogo, kto mógłby zaoferować mu wsparcie w trudnej sytuacji.

 

„Skala przemocy rośnie ze względu na przebywanie w domu ze sprawcami 24h/dobę. Otrzymujemy też coraz więcej zgłoszeń dotyczących krzywdzenia dzieci. Coraz częściej zgłaszają się do nas również rodzice dzieci znajdujących się w kryzysie – często są to osoby również spoza Wrocławia. Również coraz więcej świadków przemocy zgłasza do nas swoje podejrzenia. Praca zdalna i przebywanie w domu sprawiają, że coraz więcej osób słyszy lub widzi symptomy przemocy w rodzinach swoich sąsiadów i decyduje się na nie zareagować. W związku z tym rośnie liczba interwencji oraz zapotrzebowanie na specjalistyczną pomoc.” – Fundacja Non Licet

Uczestnicy projektu Punkty Pomocy Dzieciom i Młodzieży objęci zostaną wsparciem psychologicznym. Projekt zakłada przede wszystkim pomoc psychologiczną i wsparcie dla rodzin, w których dziecko doznało krzywdzenia. Oferowane wsparcie ma na celu pomoc dziecku i jego rodzicowi oraz opiekunowi w szczególności w takich sytuacjach, jak: przemoc w rodzinie, kryzys emocjonalny, konflikty z rówieśnikami/osobami dorosłymi, zwiększony poziom stresu lub złości, doświadczanie lub przejawianie agresji werbalnej i niewerbalnej, odczuwanie presji ze strony rówieśników lub osób dorosłych. Pomoc oferowana dzieciom i młodzieży będzie miała charakter interwencyjny. Pilotaż zakłada objęcie dziecka wsparciem w wymiarze 4 godzin konsultacji psychologicznych. Następnie dziecko i opiekun zostanie skierowany do właściwego podmiotu, w którym będą mogli uzyskać specjalistyczną pomoc dostosowaną do potrzeb.

Projekt dedykowany jest dzieciom i młodzieży oraz ich rodzicom i opiekunom. W wyjątkowych sytuacjach z konsultacji mogą również skorzystać profesjonaliści pracujący z dziećmi, którzy jako świadkowie mają uzasadnione obawy o bezpieczeństwo dziecka.

Rozmowy z rodzicami czy opiekunami oraz przedstawicielami instytucji pomocowych takich jak MOPS czy sąd pokazują, że zarówno oferta bezpośredniej pomocy dzieciom, jak i dostępność do bezpłatnych szkoleń, warsztatów – skierowanych do opiekunów i profesjonalistów jest niezbędnym elementem działań służących przeciwdziałaniu krzywdzeniu dzieci.

„Nasz program ma za zadanie uzupełnić ofertę bezpłatnej, specjalistycznej pomocy bezpośredniej skierowanej zarówno do dzieci jak i dorosłych na terenie województwa dolnośląskiego. Widząc problem dostępu do specjalistów, chcemy dotrzeć również do osób spoza Wrocławia, z miejscowości znajdujących się w mniejszych gminach, stąd nasze punkty we wszystkich subregionach województwa.” – Marcin Krzyżanowski, Wicemarszałek Marcin Krzyżanowski

 Jak zapisać się na bezpłatne konsultacje psychologiczne?

Aby skorzystać z pomocy psychologa, należy zarejestrować się telefonicznie w Fundacji NON LICET pod numerem telefonu: 572 108 352. Numer jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 16:00-20:00.

Osoby Pierwszego Kontaktu udzielą wsparcia i informacji oraz umówią dziecko lub opiekuna na konsultacje psychologiczne. W przypadku bezpośredniej pomocy dla dziecka, pierwsza konsultacja zawsze odbywa się z rodzicem/opiekunem.

Dodatkowe informacje można również uzyskać pod adresem mailowym: fundacja@nonlicet.pl.

Aby skorzystać z pomocy, wystarczy mieszkać na terenie województwa dolnośląskiego – nie trzeba być ubezpieczonym.

Gdzie będą odbywały się konsultacje?

Konsultacje odbywać się będą w czterech miejscach w województwie, w siedzibach marszałkowskiej jednostki – Dolnośląskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli:

•       Wrocław – ul. Trzebnicka 42/44, ul. Stalowa 6A

•       Jelenia Góra – ul. 1 Maja 43

•       Wałbrzych – Rynek 6

•       Legnica – pl. Zamkowy 1, Zamek Piastowski

materiały źródłowe: Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Udostępnij...Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone