NASZ PATRONAT: „Gmina Fair Play 2017” – czas na II etap!

Możliwość komentowania NASZ PATRONAT: „Gmina Fair Play 2017” – czas na II etap! została wyłączona Inwestycje, Samorząd

Trwa XVI edycja konkursu „Gmina Fair Play”, realizowanego przez Fundację „Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym”. W gminach, które zakwalifikowały się do II etapu konkursu, wkrótce zostaną przeprowadzone audyty certyfikacyjne, sprawdzające wiarygodność informacji zawartych w ankietach konkursowych, uzupełnionych podczas etapu I.

Proces weryfikacji gmin w konkursie jest dwuetapowy i wieloaspektowy. W każdej gminie, która po pozytywnej ocenie jej ankiety przez Komisję Konkursową przeszła do II etapu, w ciągu najbliższych tygodni zostanie przeprowadzony audyt, a także badanie oczekiwań i potrzeb przedsiębiorców w zakresie rozwoju społeczno-ekonomicznego.

Głównym zadaniem audytora będzie potwierdzenie danych, zawartych w ankiecie konkursowej oraz uzyskanie dodatkowych informacji, świadczących o rzetelności gminy. Audytor spotka się z pracownikami urzędu, a także z dostawcami mediów technicznych, inwestorami, przedstawicielami lokalnych organizacji biznesu, instytucji finansowych, edukacyjnych i innych mającymi związek z realizacją inwestycji lub przedsiębiorczością.

Audytorzy sprawdzą też, które z gmin wypracowały mechanizmy rozwoju, bazujące na zrozumieniu potrzeb inwestora i społeczności lokalnej. Elementami, na które audytor zwróci szczególną uwagę są stałe polepszanie infrastruktury, stosowanie i promowanie rozwiązań lub inwestycji pro-ekologicznych oraz inwestycji i obiektów dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Ponad 500 uczestników

Organizatorzy konkursu „Gmina Fair Play”, wspólnie z wieloma partnerami, już od ponad 16-stu lat identyfikują i promują gminy, spełniające wymogi konkursu i zasługujące na tytuł i certyfikat „Gmina Fair Play” – Certyfikowana Lokalizacja Inwestycji. Podstawowym celem konkursu jest popularyzowanie etyki w działalności samorządów, przejrzystości procedur oraz postaw godnych naśladowania, sprzyjających podejmowaniu przedsięwzięć inwestycyjnych.

Wśród uczestników konkursu znalazło się ponad 500 gmin z całej Polski. Wiele z nich, dzięki udziałowi w konkursie, nawiązało kontakty, których efektem są nowe inwestycje. Wiele znalazło też nowe pomysły na skuteczną promocję lub obrało właściwy kierunek rozwoju.

Udostępnij...Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone