Nowoczesne wyposażenie dla legnickich szkół dzięki unijnemu dofinansowaniu

Komentarzy (0) Inwestycje, Nauka, Samorząd

Legnica otrzymała ponad 3,5 mln zł unijnego dofinansowania na wyposażenie w najnowocześniejszy sprzęt dydaktyczny pracowni w 32 szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących i szkołach zawodowych. Całkowita wartość przedsięwzięcia to ok. 5,2 mln zł.

Rozpoczęły się już dostawy sprzętu do nauki przedmiotów matematyczno–przyrodniczych i informatycznych dla 27 pracowni w szkołach podstawowych i istniejących jeszcze gimnazjach. W czasie wakacji dostawy będą uzupełnione o dodatkowy sprzęt komputerowy, chemiczny, fizyczny i geograficzny.

Wyposażanie pracowni w liceach ogólnokształcących, a także ponadgimnazjalnych szkołach zawodowych, w tym specjalnych, w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych i cyfrowych oraz przedmiotów zawodowych (z uwzględnieniem potrzeb uczniów niepełnosprawnych) rozpocznie się jesienią 2017 i zakończy w roku 2018.

Legnicki projekt, związany ze wzbogaceniem infrastruktury dydaktycznej szkół zawodowych, uzyskał w konkursie najwyższą lokatę na Dolnym Śląsku. Natomiast inicjatywa związana z liceami ogólnokształcącymi otrzymała dofinansowanie unijne (ok. 600 tys. zł) jako jedyny w Legnicko-Głogowskim Obszarze Interwencji.

To ostatnie przedsięwzięcie pozwoli 1400 uczniom z terenu Legnicy nieodpłatnie korzystać z wyposażonych pracowni podczas dodatkowych zajęć, warsztatów czy konkursów. Projekt uwzględnia też wymagania uczniów o szczególnych potrzebach edukacyjnych, np. niepełnosprawnych czy szczególnie uzdolnionych.

Beneficjenci projektu będą pogłębiać wiedzę z zakresu nauk matematyczno-przyrodniczych, co w przyszłości powinno zwiększyć zainteresowanie uczniów technicznymi i medycznymi kierunkami studiów. To z kolei przełożyć się ma na zwiększenie ich szans na wymagającym wysokich kwalifikacji rynku pracy.

Wszystkie zadania dofinansowane są ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

Udostępnij...Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *