Nowoczesne wyposażenie dla legnickich szkół dzięki unijnemu dofinansowaniu

Możliwość komentowania Nowoczesne wyposażenie dla legnickich szkół dzięki unijnemu dofinansowaniu została wyłączona Inwestycje, Nauka, Samorząd

Legnica otrzymała ponad 3,5 mln zł unijnego dofinansowania na wyposażenie w najnowocześniejszy sprzęt dydaktyczny pracowni w 32 szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących i szkołach zawodowych. Całkowita wartość przedsięwzięcia to ok. 5,2 mln zł.

Rozpoczęły się już dostawy sprzętu do nauki przedmiotów matematyczno–przyrodniczych i informatycznych dla 27 pracowni w szkołach podstawowych i istniejących jeszcze gimnazjach. W czasie wakacji dostawy będą uzupełnione o dodatkowy sprzęt komputerowy, chemiczny, fizyczny i geograficzny.

Wyposażanie pracowni w liceach ogólnokształcących, a także ponadgimnazjalnych szkołach zawodowych, w tym specjalnych, w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych i cyfrowych oraz przedmiotów zawodowych (z uwzględnieniem potrzeb uczniów niepełnosprawnych) rozpocznie się jesienią 2017 i zakończy w roku 2018.

Legnicki projekt, związany ze wzbogaceniem infrastruktury dydaktycznej szkół zawodowych, uzyskał w konkursie najwyższą lokatę na Dolnym Śląsku. Natomiast inicjatywa związana z liceami ogólnokształcącymi otrzymała dofinansowanie unijne (ok. 600 tys. zł) jako jedyny w Legnicko-Głogowskim Obszarze Interwencji.

To ostatnie przedsięwzięcie pozwoli 1400 uczniom z terenu Legnicy nieodpłatnie korzystać z wyposażonych pracowni podczas dodatkowych zajęć, warsztatów czy konkursów. Projekt uwzględnia też wymagania uczniów o szczególnych potrzebach edukacyjnych, np. niepełnosprawnych czy szczególnie uzdolnionych.

Beneficjenci projektu będą pogłębiać wiedzę z zakresu nauk matematyczno-przyrodniczych, co w przyszłości powinno zwiększyć zainteresowanie uczniów technicznymi i medycznymi kierunkami studiów. To z kolei przełożyć się ma na zwiększenie ich szans na wymagającym wysokich kwalifikacji rynku pracy.

Wszystkie zadania dofinansowane są ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

Udostępnij...Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone