Nowość! Kalkulator terminów zawarcia umów w zakresie PPK

Możliwość komentowania Nowość! Kalkulator terminów zawarcia umów w zakresie PPK została wyłączona Aktualności, porady ekspertów

Uruchomione zostało nowe narzędzie do obliczania terminów zawarcia umów o prowadzenie PPK oraz umów o zarządzanie PPK. Dzięki temu narzędziu można obliczyć, kiedy zawrzeć umowę o prowadzenie PPK w imieniu nowego lub powracającego pracownika, a dla podmiotów, które dopiero wdrażają program – kiedy zawrzeć umowę o zarządzanie PPK.

kalkulator-umowy fot. PFRportal PPK

kalkulator-umowy fot. PFRportal PPK

Umowa o zarządzanie PPK i umowa o prowadzenie PPK

Na obowiązek utworzenia PPK składa się w szczególności zawarcie dwóch umów: umowy o zarządzanie PPK i umowy o prowadzenie PPK. Umowa o zarządzanie PPK jest zawierana między pracodawcą a wybraną instytucją finansową, natomiast umowa o prowadzenie PPK w imieniu i na rzecz zatrudnionych z instytucją, z którą została zawarta umowa o zarządzanie PPK. Obie wymienione umowy posiadają ściśle wyznaczone terminy, kiedy należy je zawrzeć. Nowy kalkulator znajduje się pod adresem https://www.mojeppk.pl/kalkulator-umow.html  i odpowiada właśnie na tę potrzebę, gdzie w łatwy sposób można wyliczyć terminy zawierania umów.

Kalkulator umów

Kiedy zgłosić do PPK nowego pracownika? Jak liczyć okres zatrudnienia do PPK? Kalkulator jest odpowiedzią na te pytania oraz potrzeby osób i podmiotów, które są odpowiedzialne za zawarcie umów o zarządzanie i prowadzenie PPK w ustawowym terminie.

Terminy zawarcia umowy o prowadzenie PPK i umowy o zarządzanie PPK są obliczane na podstawie aktualnie obowiązujących przepisów ustawy o pracowniczych planach kapitałowych.

Kalkulator umów o zarządzanie i prowadzenie PPK znajdziesz pod linkiem:  https://www.mojeppk.pl/kalkulator-umow.html

  • Więcej o umowie o zarządzanie PPK i umowie o prowadzenie PPK przeczytasz bezpłatnie w poradniku pod adresem:       https://www.mojeppk.pl/pliki/repozytorium-plikow/materialy-do-pobrania/pdf/PPK-w-praktyce-Umowa-o-zarza-dzanie-PPK-i-umowa-o-prowadzenie-PPK-PFR-Portal-PPK-2022.pdf

źródło informacji: PFRportal PPK    Autor: Łukasz Skoczeń/Natalia Duda

https://www.mojeppk.pl/aktualnosci/Nowosc-kalkulator-terminow-zawarcia-umow-PPK.html

Udostępnij...Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone