Nowy rozdział w dyplomacji gospodarczej Dolnego Śląska

Możliwość komentowania Nowy rozdział w dyplomacji gospodarczej Dolnego Śląska została wyłączona Samorząd

Z Andrzejem Jamrozikiem, prezesem zarządu Dolnośląskiej Agencji Współpracy Gospodarczej rozmawia Ryszard Żabiński.

Dolny Śląsk w ubiegłym roku uznano za drugi najbardziej rozwinięty i atrakcyjny gospodarczo region w Polsce. Był to awans z trzeciej pozycji. Jak skutecznie rywalizować z najlepszymi – mazowieckim, śląskim i małopolskim?

Trzeba przyznać, że to bardzo trudne. Nie chodzi tu przecież o sam wyścig i miejsce na podium, a walkę o nowe inwestycje, miejsca pracy, środki płynące do samorządów w związku rozwojem przedsiębiorstw czy turystyki. Ważna jest skuteczna promocja regionu na światowych rynkach, promocja naszych firm, pomoc w ich ekspansji zagranicznej. Dotychczasowe doświadczenia DAWG pokazują, że za sukcesem stabilności i wzrostu gospodarczego naszego regionu z jednej strony stoją bezpośrednie inwestycje zagraniczne, które w 2016 roku były u nas na rekordowym poziomie( m.in. Toyota, Daimler, LG Chem), z drugiej bardzo silny wzrost eksportu dolnośląskich przedsiębiorstw. Dlatego w bardzo przemyślany sposób budując i redefiniując politykę gospodarczą – program dyplomacji gospodarczej Dolnego Śląska – stawiamy na promocję regionu na 11 światowych rynkach, na trzech kontynentach: Europie, Azji i Afryce.

A innowacyjność? Samorządy stawiają na rozwój innowacyjności. Czy to również priorytet dla Dolnego Śląska?

Wzrost poziomu innowacyjności regionu i prosperujących tu firm to jeden z niezwykle ważnych aspektów. Większą konkurencyjność dolnośląskiej gospodarki możemy uzyskać właśnie poprzez zwiększenie roli nowych technologii w jej tworzeniu. Województwo dolnośląskie posiada strategię rozwoju, która wyznacza kierunki wspierania innowacyjności, zwłaszcza w obszarze inteligentnych specjalizacji. Nasza spółka w imieniu samorządu realizuje te założenia, a tworzenie przez nas i innych partnerów gospodarczych otoczenia sprzyjającego powstawaniu i rozwijaniu innowacji owocuje. Dolny Śląsk jest w czołówce województw o największym potencjale innowacyjności- tak wynika z różnych raportów- np. PARP czy najnowszego pn.„Potencjał Innowacyjności Regionów” banku Millenium. Plasujemy się na 3 miejscu, po mazowieckim, małopolskim i przed pomorskim. Niestety wciąż mamy zbyt niskie nakłady na badania i rozwój. Polska przeznacza na innowacje o połowę mniej niż państwa rozwinięte. Nakłady wynoszą dzisiaj 0,94 proc. PKB przy średniej OECD – 2,4 proc. PKB. Potrzebne są jednak nie tylko środki na ten cel, ale zmiany w przepisach, preferencje i ulgi podatkowe wspierające innowacje, a także pomysł jak zatrzymać młodych zdolnych ludzi w Polsce, by nie postępował „drenaż mózgów” . To pozwoliłoby na zwiększenie wzrostu PKB o 0,1–0,2 pkt. proc. rocznie. Ale tu potrzebna jest pomoc państwa.

Jakie zadanie ma tutaj DAWG?

Nasza spółka oczywiście w każdy możliwy sposób wspiera przedsiębiorców, również w zakresie innowacyjności. Czekamy na rozstrzygnięcie przez Dolnośląską Instytucję Pośredniczącą konkursu „Bon na innowacje”, w ramach którego zamierzamy dofinansowywać w wysokości do 100 tys. zł projekty, służące zwiększeniu aktywności innowacyjnej mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz stymulacji współpracy z uczelniami wyższymi i innymi jednostkami naukowymi. Odbiorcami tego wsparcia będą MŚP z  obszaru całego województwa. Dzięki temu firmy będą mogły uefektywnić swoją działalności opierając się o wiedzę wywodzącą się ze środowisk naukowych, jak również ulepszyć produkty czy posiadaną technologię.

Jakie są najważniejsze projekty realizowane przez DAWG w bieżącym roku?

Wszystkie nasze projekty związane są gospodarką Dolnego Śląska- pozyskaniem nowych bezpośrednich inwestycji zagranicznych, wsparciem dolnośląskich firm sektora MSP w ich rozwoju i internacjonalizacji. W 2017 roku planujemy organizację wielu wydarzeń gospodarczych- misji, spotkań kooperacyjnych i udział w targach. Będziemy też wspierać firmy w podnoszeniu kwalifikacji ich pracowników, zdobywaniu nowych kompetencji, a osobom bezrobotnym oferujemy programy, które pomogą im wrócić na rynek pracy.

Które zadania planowane na rok 2017 uważa Pan za najbardziej istotne dla rozwoju przedsiębiorczości na Dolnym Śląsku?

Trudno to klasyfikować bo wszystkie podejmowane przez DAWG zadania mają jeden cel- rozwój gospodarczy regionu. Jeśli jednak chodzi o pobudzanie przedsiębiorczości mieszkańców Dolnego Śląska, zwróciłbym uwagę na możliwości jakie dają trzy rozpoczęte przez nas projekty. Pierwszy to „Aktywizacja dolnośląskiego rynku pracy”, który z jednej strony ma wspomóc przedsiębiorstwa przechodzące procesy restrukturyzacyjne i ograniczyć zwolnienia pracowników, z drugiej jest wsparciem dla osób zwalnianych z przyczyn leżących po stronie pracodawcy. Kolejny z projektów skierowany jest do bezrobotnych kobiet, które chciałyby założyć własną firmę. Trzeci, adresowany do mikro, małych i średnich firm, ma za zadanie podniesienie kompetencji pracowników, zmianę ich kwalifikacji zawodowych czy dostosowanie wiedzy i umiejętności do aktualnych potrzeb przedsiębiorstwa. Jest to o tyle istotne, że firmy często nie inwestują w pracowników, w szkolenia, bo po prostu nie mają na to pieniędzy. Podobnie jest z osobami, które mają pomysł na biznes, a brakuje im kapitału. Dzięki naszym programom można uzyskać dofinansowanie na takie aktywności.

 Jak Agencja zamierza wspierać dolnośląskich eksporterów? Na jakie formy pomocy ze strony DAWG mogą liczyć takie przedsiębiorstwa?

Wsparcie rozwoju eksportu i internacjonalizacji dolnośląskich firm to priorytet DAWG na najbliższe lata. Skrótowo mówiąc, eksport w globalizującym się świecie to wymóg cywilizacyjny. Nasze firmy muszą się do tego dopasować jeśli chcą być konkurencyjne, chcą się rozwijać, tworzyć nowe miejsca. Naszym zadaniem jest stymulowanie rozwoju eksportu poprzez np. dostarczanie firmom informacji o nowych rynkach zbytu, wyszukiwanie im partnerów handlowych, pomoc we wchodzeniu na dany rynek, zmniejszenie ryzyka działalności eksportowej, organizację misji gospodarczych, wyjazdów na targi branżowe czy udzielanie wsparcia finansowego. Chcemy, by z pomocą DAWG przedsiębiorcy umiędzynarodawiali swoje firmy i wchodzili z produktami i usługami w szczególności do takich krajów jak Niemcy, Austria, Francja, Wielka Brytania, Włochy, Wietnam, Japonia, Korea czy USA. Pamiętajmy, że silne lokalne przedsiębiorstwa stanowią o sile gospodarki regionu.

Udostępnij...Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone