Partnerstwo publiczno prywatne może być platformą realizacji dużych inwestycji

Możliwość komentowania Partnerstwo publiczno prywatne może być platformą realizacji dużych inwestycji została wyłączona Aktualności, firma tygodnia

Z Mirosławem Józefczukiem, członkiem zarządu Warbud S.A. rozmawia Ryszard Żabiński

Mirosław Józefczuk, członek zarządu Warbud S.A. fot. mat. prasowe

Podczas IV Europejskiego Kongresu Samorządów uczestniczył Pan w panelu poświęconym rozwojowi Partnerstwa Publiczno-Prywatnego. Dlaczego powinniśmy zwrócić szczególną uwagę na rozwój tej formuły finansowania inwestycji?
Mówiąc najprościej, realizacja przedsięwzięć w formule PPP jest po prostu tańsza w porównaniu do klasycznego przetargu. Doświadczenia bardziej zaawansowanych krajów, takich jak Niemcy, pokazują, że inwestycje prowadzone w tej formule są ok. 20 % tańsze w porównaniu do klasycznych przetargów.
Realizując klasyczny przetarg, zamawiający musi zapewnić oddzielnie finansowanie inwestycji, oddzielnie zaprojektowanie oraz jej realizację , jak również oddzielne utrzymanie techniczne obiektu.Wybierając zaś formułę PPP, wszystkie te składniki otrzymuje w jednym pakiecie, a więc: projekt, budowę, finansowanie i utrzymanie obiektu w okresie niejednokrotnie 20-30 lat.Jest to kolejny powód, dla którego powinniśmy zwrócić szczególną uwagę na rozwój PPP w Polsce.
Inną przyczyną, dla której projekty PPP są atrakcyjne dla zamawiających jest fakt, iż realizując projekt budowlany w tej formule budujemy niemalże „dla siebie”. Zwróćmy uwagę, że utrzymując technicznie obiekt przez okres 20-30 lat po okresie budowy, jesteśmy skazani na wysoką jakość i poziom wykonania robót budowlanych. Im lepszych materiałów użyjemy, im lepszej jakości urządzenia i systemy zamontujemy, tym mniejszy będzie koszt utrzymania budynku w przyszłości.

Jak Pan ocenia dotychczasowy poziom rozwoju PPP w Polsce?
Obecnie w Polsce zrealizowanych i realizowanych jest ok. 200 inwestycji w tej formule. Nie jest to znacząca liczba, niemniej nie można jej pominąć. Niestety większość z tych projektów jest mała, o wartości kilku milionów. Dużych projektów, gdzie wartość inwestycji przekracza 30 mln zł jest naprawdę niewiele. A przecież projekty PPP mogą być platformą realizacji dużych inwestycji kubaturowych, czy infrastrukturalnych. W Europie Zachodniej część autostrad realizowana jest właśnie w formule PPP. Szpitale w Hiszpanii, czy Wielkiej Brytanii także budowane są w tym modelu. Podobnie rzecz się ma z budynkami użyteczności publicznej tj.: szkoły, przedszkola, ratusze miejskie w Niemczech.
W Polsce, istotny przełom nastąpił w latach 2016-2017. Rząd wprowadził bowiem model PPP jako część realizowanej przez siebie strategii. Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju wspiera rozwój tej formuły, organizując cykliczne szkolenia dla samorządowców, czy dotując konkretne projekty finansowo. Powstała także lista projektów, które będą wspierane przez administrację rządową. Ponadto, przy wsparciu ministerstwa,powstały tzw. „dobre praktyki”, które są ściągawką dla samorządów, jak realizować projekty PPP. Podsumowując, ostatnio wiele się zmieniło na dobre na rynku PPP. Obecnie obserwujemy wręcz wysyp tego typu projektów. Kraków ogłosił dwa duże przetargi, Olszyn i Wrocław nie pozostają w tyle. Ogłaszane są także przetargi termomodernizacyjne.Mówiąc kolokwialnie „dużo się dzieje”. A należy też podkreślić, że przygotowanie przetargów z każdym rokiem jest coraz lepsze. Jestem zatem optymistą i z uwagę obserwuję zmiany na lepsze.

Jakie są doświadczenia firmy Warbud w tym zakresie? Jakie przedsięwzięcia udało się zrealizować firmie w tej formule?
Obecnie realizujemy dwie inwestycje w formule PPP – projektowanie, budowę, finansowanie i utrzymanie techniczne Sądu Rejonowego w Nowym Sączu, gdzie wartości całego projektu przekracza 120 mln zł. W grudniu zakończyliśmy budowę obiektu i rozpoczęliśmy fazę utrzymania (FM). Zobowiązaliśmy się utrzymywać obiekt przez okres 20 lat.
W 2017 roku podpisaliśmy umowę na remont kilku placówek szkolnych z częściową ich rozbudową w gminie podwarszawskiej. Do 1-go września zakończymy realizację części budowlanej. Jest to inwestycja w formule PPP z zapewnieniem otrzymania efektywności energetycznej. Jest to przykład tzw. hybrydowego PPP, współfinansowanego przez Unię Europejską. Jesteśmy także obecni w kilku przetargach na etapie dialogu konkurencyjnego.

Jakie są najważniejsze bariery rozwoju PPP w Polsce?
Wydaje mi się, że coraz rzadziej możemy mówić o barierach rozwoju PPP w Polsce. Jeśli chodzi o nasz największy projekt – Projektowanie, budowa, finansowanie i zarządzanie budynkiem Sądu Rejonowego w Nowym Sączu, to nie dostrzegam znaczących problemów, które komplikowały przygotowanie i prowadzenie tego przedsięwzięcia. Może, poza brakiem jasnych interpretacji podatkowych – głównie dotyczących VAT. Niemniej, i ten problem został rozwiązany niedawno wydanymi „Objaśnieniami” Ministerstwa Finansów.

Udostępnij...Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone