Pieniądze na Pierwszy Biznes dla przyszłych przedsiębiorców znów dostępne w FRW

Możliwość komentowania Pieniądze na Pierwszy Biznes dla przyszłych przedsiębiorców znów dostępne w FRW została wyłączona Aktualności, Inwestycje

Fundusz Regionu Wałbrzyskiego rozdysponuje w sumie kolejne 6,5 mln złotych na startupy. Rządowy Program Pierwszy Biznes Wsparcie w Starcie na rozpoczęcie działalności gospodarczej jest ponownie dostępny w województwie pomorskim, wielkopolskim, zachodniopomorskim i kujawsko-pomorskim, lubuskim.

Bank Gospodarstwa Krajowego na mocy umowy zasilił Fundusz Regionu Wałbrzyskiego o 5 mln złotych w ramach terenu Makroregionu obejmującego województwa: dolnośląskie, lubuskie, wielkopolskie, pomorskie, zachodniopomorskie, kujawsko-pomorskie oraz 1,5 mln złotych w ramach terenu Regionu obejmującego województwa: dolnośląskie i lubuskie. Transza środków finansowych w ramach kontynuacji rządowego programu przeznaczona jest na zakładanie działalności gospodarczej i utworzenie nowych miejsc pracy.

Wsparcie w starcie to program skierowany do osób otwierających i prowadzących firmę. O nisko oprocentowaną pożyczkę na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej w wysokości ponad 129 tys. złotych mogą starać si studenci, absolwenci, osoby bezrobotne oraz poszukujący pracy opiekunowie osób niepełnosprawnych. Natomiast działający już przedsiębiorcy mogą uzyskać pożyczkę na utworzenie stanowiska pracy w wysokości ponad 38 tys. złotych – mówi Robert Jagła, Prezes Zarządu Funduszu Regionu Wałbrzyskiego.

Wniosek o pożyczkowy rozpatrujemy w ciągu 14 dni roboczych. Oprócz kwestii formalnych i danych osobowych powinien on zawierać składowe elementy m.in. opis planowanego przedsięwzięcia oraz cel pożyczki. Musi zawierać pomysł na biznes, który jest realny i zapewni przychody, które pozwolą spłacić pożyczkę – dodaje.

Warunki pożyczki na założenie działalności gospodarczej

 • wartość pożyczki – aktualnie do 129 613,40 zł (20-krotnośc przeciętnego wynagrodzenia*)
 • okres spłaty do 48 miesięcy
 • karencja do 1 roku,
 • oprocentowanie – 0,68% w skali roku dla opiekunów osób niepełnosprawnych oraz żłobków, klubów dziecięcych z miejscami integracyjnymi lub polegających na rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych i 1,7% dla pozostałych uprawnionych do uzyskania pożyczki,
 • brak opłat i prowizji za rozpatrzenie wniosku i obsługę pożyczki,
 • zabezpieczenie spłaty pożyczki – obligatoryjnie weksel własny in blanco pożyczkobiorcy oraz poręczenie wekslowe co najmniej dwóch osób fizycznych lub inne zaakceptowane przez zabezpieczenie,

Warunki pożyczki na utworzenie miejsca pracy

 • wartość pożyczki – do 6-krotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia* za ostatni kwartał (III kw. 2022 r. – do 38 884,02 zł),
 • okres spłaty do 36 miesięcy lub do czasu spłaty ostatniej raty w ramach pożyczki na założenie działalności gospodarczej,
 • stałe oprocentowanie w okresie kredytowania wynoszące 0,68% (1/10 stopy redyskonta weksli**) w skali roku dla opiekunów osób niepełnosprawnych oraz żłobków, klubów dziecięcych oraz podmiotów świadczących usługi rehabilitacyjne dla dzieci niepełnosprawnych w miejscu zamieszkania i 1,7% (1/4 stopy redyskonta weksli**) dla pozostałych uprawnionych do uzyskania pożyczki,
 • brak opłat i prowizji za rozpatrzenie wniosku i obsługę pożyczki,
 • zabezpieczenie spłaty pożyczki – obligatoryjnie weksel własny in blanco pożyczkobiorcy oraz poręczenie wekslowe co najmniej dwóch osób fizycznych lub inne zaakceptowane przez Pośrednika zabezpieczenie,

Więcej na temat programu Pierwszy Biznes Wsparcie w Starcie: https://frw.pl/pozyczka-na-pierwszy-biznes/

źródło informacji: Fundusz Regionu Wałbrzyskiego   –   https://frw.pl/19224/pieniadze-na-pierwszy-biznes-dla-przyszlych-przedsiebiorcow-znow-dostepne-w-frw/

Udostępnij...Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone