Pierwszy w Polsce Sąd Arbitrażowy Online już działa

Możliwość komentowania Pierwszy w Polsce Sąd Arbitrażowy Online już działa została wyłączona Aktualności, It, Prawo i Podatki

To przełomowe wydarzenie w polskim sądownictwie i rewolucyjna zmiana dla przedsiębiorców. W uruchomionym właśnie Sądzie Arbitrażowym Online OAC wiążący wyrok jest wydawany średnio 20 razy szybciej niż w sądzie powszechnym. Postępowanie od początku do końca jest prowadzone elektronicznie, a Sąd jest dostępny przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Idea narodziła się we Wrocławiu.

Już można korzystać z arbitrażu online. Pierwszy tego rodzaju sąd w Polsce – Sąd Arbitrażowy Online OAC (Online Arbitration Court) właśnie rozpoczął działalność. Na czym polega rewolucyjność i znaczenie tego rozwiązania? – Postępowanie jest szybkie, a procedury proste i przejrzyste. Wystarczy się zarejestrować, a następnie opisać roszczenia i je uzasadnić oraz załączyć dowody. Sprawa w całości toczy się online, a wyrok jest prawnie wiążący. Uruchomiliśmy efektywny, bezpieczny i powszechnie dostępny model arbitrażu – mówi Bartosz Ziemblicki, prezes Sądu Arbitrażowego Online OAC, doktor nauk prawnych i doświadczony prawnik.

W Sądzie Arbitrażowym Online OAC spory rozstrzygają arbitrzy specjalizujący się w prawie gospodarczym. Obie strony sporu mają wpływ na wybór arbitrów. Co istotne, jeśli nie wybiorą arbitra zgodnie, to zostanie on wylosowany. – Arbitrami Sądu Arbitrażowego Online OAC są głównie adwokaci oraz radcowie prawni, zarówno z Polski, jak i z zagranicy, z wieloletnim doświadczeniem zawodowym – podkreśla Bartosz Ziemblicki.

Arbitraż daje możliwość rozstrzygania sporów bez konieczności prowadzenia sprawy przed sądem powszechnym. – Uruchomienie Sądu Arbitrażowego Online wprowadza nowy, od dawna oczekiwany standard w polskim sądownictwie. Szybkie i skuteczne rozstrzyganie sporów jest w interesie przedsiębiorców, adwokatów i radców prawnych – podkreśla Grzegorz Miś z Polskiego Towarzystwa Arbitrażu. Sąd Arbitrażowy Online OAC może wydać wyrok w każdej sprawie gospodarczej i cywilnej, w której prawo zezwala na zawarcie ugody.

Jak działA arbitraż ONLINE?

W Sądzie Arbitrażowym Online OAC drogą elektroniczną odbywa się m.in. wymiana wszystkich pism procesowych, przedstawianie wniosków stron, przekazywanie zarządzeń arbitrów, a także składanie zeznań (np. w formie wideokonferencji).

– Dzięki procedurze online oszczędzamy czas i zapobiegamy mnożeniu niepotrzebnych kosztów procesowych. Wszystkie informacje są szyfrowane zgodnie z najwyższymi standardami bezpieczeństwa – mówi Rafał Rybicki, jeden z pomysłodawców i współzałożyciel Sądu Arbitrażowego Online OAC.

Pomysł narodził się we Wrocławiu, ale serwis Sądu Arbitrażowego Online OAC działa globalnie – jest dostępny z dowolnego miejsca na świecie, oczywiście pod warunkiem, że jest tam dostęp do Internetu. Dzięki temu, poprzez aplikację, można w każdej chwili sprawdzić status sprawy, pobrać protokół oraz przeglądać i analizować wszystkie dokumenty dotyczące postępowania. Po zakończeniu sprawy dokumentacja jest przenoszona do archiwum cyfrowego.

Finał sprawy w kilka tygodni

Na rozstrzygnięcie sporu poprzez arbitraż muszą się zgodzić obie strony. Jeśli w umowie zawrzemy odpowiednią klauzulę arbitrażową, to sprawa automatycznie trafi do Sądu Arbitrażowego Online OAC zamiast do sądu powszechnego. – Celem Polskiego Towarzystwa Arbitrażu są takie działania edukacyjne, by wprowadzanie klauzuli o arbitrażu do umów należało do dobrych praktyk biznesowych w naszym kraju  – podkreśla Grzegorz Miś.

Tego rodzaju klauzulę można też zamieścić np. w regulaminie swojego serwisu internetowego. Jeśli klauzuli w umowie nie ma, to w razie sporu można podpisać porozumienie o jego rozstrzygnięciu przez arbitraż.

W Sądzie Arbitrażowym Online OAC ostateczny wyrok zapada zwykle w ciągu 3-5 tygodni, co może być zaskakujące, biorąc pod uwagę fakt, że sądy powszechne przyzwyczaiły nas do postępowań trwających przez lata. W odróżnieniu od tradycyjnego procesu, procedura Sądu Arbitrażowego Online OAC uniemożliwia przedłużanie postępowania za pomocą różnych wybiegów i kruczków prawnych.

– Podam przykład takiego rozwiązania: pozew zamieszczany jest w serwisie z dostępem dla stron i arbitrów, a informacja o tym przesyłana jest dodatkowo pozwanemu mailem i SMS-em, co jest uznawane za skuteczne doręczenie. Wszystkie informacje są w serwisie. Nie ma więc możliwości, by strona przeciwna przeciągała sprawę, powołując się na fakt, że nie została właściwie poinformowana o jej przebiegu. Arbitrzy mogą wydać wyrok zaoczny – mówi Rafał Rybicki.

Dodajmy, że zawarcie w umowie klauzuli arbitrażowej oznacza, że obie strony zarejestrowały już w Sądzie Arbitrażowym Online OAC swoje konta. To rozwiązuje problem skutecznych doręczeń, również za granicę.

Co istotne, wyrok wydany przez Sąd Arbitrażowy Online OAC jest podstawą do prowadzenia egzekucji komorniczej. – Dla przedsiębiorców ma to ogromne znaczenie, bo z biznesowego punktu widzenia dopiero odzyskanie pieniędzy faktycznie zamyka sprawę, jeżeli dotyczy ona zapłaty – dodaje Bartosz Ziemblicki.

Sąd również w sporach transgranicznych

Dodajmy, że Sąd Arbitrażowy Online OAC jest sądem o zasięgu międzynarodowym, co oznacza, że za jego pośrednictwem można rozstrzygać również spory transgraniczne. Dotyczy to nie tylko spraw, w których stronami są np. przedsiębiorca z Polski oraz z innego kraju Unii Europejskiej, lecz właściwie wszystkich państw świata.

– Dzięki arbitrażowi online można uniknąć problemów i kosztów związanych z prowadzeniem ewentualnej sprawy za granicą. Dostępność takiej formy rozstrzygnięcia sporu na pewno ułatwia prowadzenie biznesu z kontrahentami z innych krajów. Strony w umowie same wskazują, jakiemu prawu ma podlegać sprawa. Mają też możliwość wyboru języka postępowania – podkreśla Rafał Rybicki.

Wykonalność wyroków Sądu Arbitrażowego Online OAC za granicą gwarantuje art. III Konwencji Nowojorskiej o uznawaniu i wykonywaniu zagranicznych orzeczeń arbitrażowych, która została ratyfikowana już przez 159 krajów. Sąd Arbitrażowy Online OAC dysponuje arbitrami przygotowanymi do orzekania zgodnie z prawem kilku krajów świata. Lista arbitrów Sądu Arbitrażowego Online OAC, w tym zagranicznych, cały czas się poszerza.

Wyróżniki Sądu Arbitrażowego Online OAC

Szybkie rozstrzygnięcia – Sąd Arbitrażowy Online OAC wydaje wyroki zwykle w ciągu 3-5 tygodni. W sądach powszechnych rozstrzygnięcie sporów w sprawach gospodarczych trwa często nawet kilka lat.

Skuteczność orzeczeń – rozstrzygnięcia Sądu Arbitrażowego Online OAC są wiążące  i ostateczne – wyrok ma taką samą moc prawną, jak wyroki sądów powszechnych.

Jakość wyroków – w Sądzie Arbitrażowym Online OAC orzeczenia wydają tylko doświadczeni arbitrzy, adwokaci i radcowie prawni, kompetentni w kwestiach, których dotyczy spór.

Wybór arbitrów – w Sądzie Arbitrażowym Online OAC strony sporu mają wpływ na wybór arbitra. Jeśli nie osiągną w tej kwestii zgody, to arbiter jest losowany.

Sąd online – w Sądzie Arbitrażowym Online OAC postępowanie od początku do końca jest prowadzone elektronicznie, co przyśpiesza i ułatwia procedury. Serwis Sądu jest dostępny 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, przez cały rok. Online można składać wnioski, sprawdzać status spraw, pobierać protokoły oraz przeglądać i analizować wszystkie dokumenty dotyczące postępowania.

Bezpieczeństwo – serwis Sądu Arbitrażowego Online OAC został skonstruowany zgodnie z najwyższymi standardami. Dostęp do dokumentów mają jedynie osoby uprawnione, wszystkie dane są szyfrowane i starannie weryfikowane, a kopie zapasowe – tworzone na bieżąco.

Wygoda i prostota korzystania – wszystkie czynności, które należy wykonać, by założyć i prowadzić sprawę, są proste i intuicyjne. Serwis Sądu Arbitrażowego Online OAC nie pozwala na popełniane błędów, a jednocześnie podpowiada kolejne kroki.

Racjonalne koszty postępowania – jasne, proste procedury obowiązujące w Sądzie Arbitrażowym Online OAC zapobiegają niepotrzebnemu mnożeniu kosztów procesowych. W serwisie jest dostępny kalkulator, który pozwala dokładnie wyliczyć, jeszcze przed rozpoczęciem sprawy, koszty jej prowadzenia. Są one niższe niż w tradycyjnych sądach i pozwalają uniknąć dodatkowych wydatków związanych m.in. z podróżami i noclegami, doręczaniem pism czy drukiem dokumentów.

Nowoczesne podejście ekologiczne – Sąd Arbitrażowy Online OAC posługuje się wyłącznie dokumentami w formie elektronicznej, nie ma potrzeby ich drukowania. Każdy uczestnik postępowania ma do nich nieograniczony dostęp online.

mat. prasowe

Udostępnij...Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone