Politechnika Wrocławska: Dwa kierunki studiów pod patronatem KGHM

Możliwość komentowania Politechnika Wrocławska: Dwa kierunki studiów pod patronatem KGHM została wyłączona Aktualności, Nauka

Geoinformatyka oraz geodezja i kartografia to dwa politechniczne kierunki studiów, które swoim patronatem objęła firma KGHM Polska Miedź. Umowa zakłada m.in. organizację praktyk studenckich i wspólne opracowanie programów nauczania.

Podpisanie umowy PWr z KGHM w sprawie kierunków studiów fot. PWr

Porozumienie w tej sprawie podpisali prof. Arkadiusz Wójs, rektor Politechniki Wrocławskiej oraz Marek Makuch, dyrektor naczelny ds. zarządzania zasobami ludzkimi w KGHM Polska Miedź S.A.

– Dzisiejsza umowa wpisuje się w strategię rozwoju naszej uczelni, w której założyliśmy m.in. wzmocnienie partnerstw z otoczeniem gospodarczym. Porozumienie z firmą KGHM o umożliwi studentom i doktorantom Wydziału Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii zdobywanie tak ważnego doświadczenia zawodowego poza uczelnią i dodatkowo zagwarantuje im bliski kontakt z nowoczesnymi technologiami – powiedział prof. Arkadiusz Wójs, rektor PWr.

Patronatem objęte zostały studia stacjonarne I stopnia na kierunku geoinformatyka oraz studia stacjonarne I i II stopnia na kierunku geodezja i kartografia. Oba kierunki prowadzone są na Wydziale Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii.

Umowa zakłada m.in. wspólne opracowanie programów studiów na obu kierunkach, organizację praktyk studenckich oraz współpracę badawczo-rozwojową i dydaktyczną w obszarze nowoczesnych technologii w geodezji i kartografii oraz geoinformatyce. Firma zobowiązała się także do pomocy w organizacji dydaktycznych zajęć terenowych dla studentów w centrali i oddziałach KGHM.

– KGHM jest innowacyjną firmą, dlatego niezmiernie cieszy nas fakt, że takie ośrodki badawczo-naukowe jak Politechnika Wrocławska, również mają takie nowoczesne podejście. Umowa otwiera nam szereg nowych możliwości. Od konsultowania nowych programów studiów, poprzez proponowanie kierunków współpracy badawczo-rozwojowej w obszarach nowoczesnych technologii, geodezji i kartografii oraz geoinformatyce. Co docelowo ma sprawić, że do naszych oddziałów trafi wykwalifikowana kadra i będzie stanowić o sile miedziowego giganta – powiedział Marek Makuch, dyrektor naczelny ds. zarządzania zasobami ludzkimi w KGHM Polska Miedź S.A.

Geoinformatyka to studia uruchomione w 2021 r. na Wydziale Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii. W trakcie nauki studenci zdobywają wiedzę m.in. geodezji i kartografii, geologii, geofizyki, a także, w zależności od wybranej specjalności: geomechaniki, geoinżynierii lub inżynierii surowców naturalnych.

Inżynierowie z dyplomem geoinformatyka mogą myśleć o pracy m.in. w branżach związanych z poszukiwaniem, oceną potencjału i wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii, w geoinżynierii czy w organizacjach i instytucjach związanych z monitorowaniem stanu środowiska i zarządzaniem kryzysowym.

Z kolei geodezja i kartografia to szeroka dyscyplina naukowo-techniczna, obejmująca swoim zakresem pozyskiwanie, przetwarzanie i wizualizację danych przestrzennych na potrzeby procesów inwestycyjnych, gospodarki przestrzennej, zarządzania nieruchomościami, ochrony środowiska i innych dziedzin.

W trakcie nauki studenci korzystają z profesjonalnego sprzętu geodezyjnego oraz zaawansowanego oprogramowania. Po studiach mogą pracować m.in. w przedsiębiorstwach geodezyjnych i kartograficznych, działach mierniczych w zakładach górniczych lub przedsiębiorstwach geoinformatycznych świadczących usługi z zakresu fotogrametrii, teledetekcji i skanowania laserowego.

 

źródło informacji: PWr  – https://pwr.edu.pl/fcp/TGBUKOQtTKlQhbx08SlkTUhZeUTgtCgg9ACFDC0RFT3RBG1gnBVcoFW8SBDRKHg/1/public/news_team/w6_batdron/att_2023_12_12_kghm_umowa.pdf

Udostępnij...Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone