Roman Potocki: Powiat Wrocławski najlepiej w Polsce zarządza finansami

Możliwość komentowania Roman Potocki: Powiat Wrocławski najlepiej w Polsce zarządza finansami została wyłączona Aktualności, Samorząd

Podczas VII Europejskiego Kongresu Samorządów w  Mikołajkach odbyła się kolejna edycja Rankingu Finansowego Samorządu Terytorialnego w  Polsce. Powiat Wrocławski , już po raz trzeci zdobył w  tym prestiżowym rankingu pierwsze miejsce w  Polsce! Dwudniowy kongres zgromadził prawie 2800 jednostek samorządu terytorialnego.

Ranking Finansowy Samorządu Terytorialnego w Polscce - forum-ekonomiczne

Ranking Finansowy Samorządu Terytorialnego w Polscce – forum-ekonomiczne Fot. Forum-ekonomiczne.pl

Na uroczystej gali I Dnia Kongresu, Roman Potocki – Starosta Powiatu Wrocławskiego, odebrał z rąk Piotra Zgorzelskiego – Wicemarszałka Sejmu, pamiątkową statuetkę za kolejne zwycięstwo w Rankingu. Oficjalne przekazanie zwycięskiej statuetki osobom, które bezpośrednio przyczyniły się do tego sukcesu, miało miejsce 13 kwietnia podczas Rady Biznesu Powiatu Wrocławskiego i uroczystego posiedzenia Zarządu Powiatu Wrocławskiego.

Sukces po raz trzeci

W  obradach wzięli udział: Roman Potocki – Starosta Powiatu Wrocławskiego, Andrzej Szawan – Wicestarosta Powiatu Wrocławskiego oraz Członkowie Zarządu: Barbara Kosterska, Wiesław Zając i  Dariusz Jedynak, przy udziale Małgorzaty Dreiseitel – Cieślik – Skarbnika Powiatu Wrocławskiego i Anny Żygadło – Sekretarza Powiatu Wrocławskiego. Ranking powstaje na podstawie obiektywnych danych finansowych.

Wykorzystano następujące wskaźniki: udział dochodów własnych samorządów w  dochodach ogółem; relacja nadwyżki operacyjnej do dochodów; udział wydatków inwestycyjnych w wydatkach ogółem; obciążenie wydatków bieżących wydatkami na wynagrodzenia i  pochodne od wynagrodzeń; udział środków europejskich w  wydatkach ogółem; relacja zobowiązań do dochodów ogółem, udział podatku dochodowego od osób fizycznych w  dochodach bieżących. Ranking przygotowała Katedra Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.

Dobre zarządzanie publicznymi finansami ułatwiło Powiatowi Wrocławskiemu przetrwanie trudnego okresu pandemii bez konieczności ograniczania, czy rezygnacji z  ważnych dla mieszkańców inwestycji. W  tym roku, jak zapewnia Roman Potocki, Starosta Wrocławski, wszystkie zaplanowane przedsięwzięcia – w  tym rozbudowa siedziby starostwa oraz imprezy kulturalno – rekreacyjne, przebiegają zgodnie z planem. W tegorocznym budżecie samorządowcy założyli, że na zadania drogowe zostanie przeznaczone 31 mln zł, lecz w marcu na nadzwyczajnej sesji zwiększono nakłady na infrastrukturę drogową aż o 23 mln zł.

Wielka pomoc dla Ukrainy

Ogromnym wyzwaniem, dla władz państwowych i  samorządowych była pomoc dla uchodźców wojennych z  Ukrainy. Już 10 marca zorganizowano z  Wrocławia transport trzech autokarów po uchodźców do Przemyśla. W autokarach pojechali na wschodnią granicę przedstawiciele władz samorządowych, radni oraz pracownicy starostwa i  powiatowych jednostek organizacyjnych. Przywieziono do Wrocławia 132 osoby, część z nich podróżowała dalej, 42 osoby zostały w  Polsce – zakwaterowano je w hotelu w Sobótce. Do drugiego hotelu w tym mieście trafiło 50 osób, które przebywały na wrocławskim lotnisku. Wielu uchodźców trafiło do prywatnych domów mieszkańców powiatu. Dość powiedzieć, że do niewielkiej miejscowości, w której mieszka Roman Potocki trafiło 45 uchodźców. Pomyślnie zakończyła się również akcja przekazania darów do Ukrainy od współpracującego z  Powiatem Wrocławskim – Powiatu Borken w Niemczech.

W  parze z  inicjatywami spontanicznymi, płynącymi z odruchu serca, podejmowano działania nastawione na dłuższą perspektywę. Chodzi tu o: organizację i  zbiórkę darów, pomoc w czynnościach administracyjnych, prawnych, związanych edukacją dzieci, znalezieniem pracy i wielu innych.

Ostatnio, już w spokojniejszej atmosferze, odbył się u podnóża Góry Ślęża, Powiatowy Polsko-Ukraiński Piknik Integracyjny. Założeniem imprezy była promocja tradycji kulinarnych naszych gości, możliwość międzynarodowej integracji i  promowanie społecznej aktywności mieszkańców Powiatu Wrocławskiego. Cały dochód ze sprzedaży ukraińskich specjałów pozwoli na zakup potrzebnych rzeczy dla uchodźców z Ukrainy.

– Kiedy na początku marca przyjmowaliśmy pierwszych uchodźców z Ukrainy obiecałem im, że będę ich wspierał i  pomagał – teraz przyszedł czas na pierwszy sprawdzian. Bardzo się cieszę, że tak wiele instytucji, organizacji i  nieformalnych grup włączyło się w  przygotowania tego niezwykłego wydarzenia – powiedział Starosta Powiatu Wrocławskiego – Roman Potocki.

Na pikniku, oprócz zabaw, gier i  atrakcji dla dzieci przygotowanych przez: Fundację Potrafię Pomóc, Stowarzyszenia „Inicjatywa Samorządowa”, Stowarzyszenia Światło – Otwarci na przyszłość, Wolontariatu Sobótka, Cukiernio – Piekarni „U  Łucji”, Gazety Ślężańskiej, Hoteli Sobotel oraz Miś można było również spróbować tradycyjnych ukraińskich przysmaków przygotowanych w  niezliczonych ilościach przez goszczące u nas Ukrainki.

Podziękowania należy skierować do wszystkich, którzy wsparli prywatnie tą inicjatywę: Romanowi Potockiemu – Staroście Powiatu Wrocławskiego, Barbarze Kosterskiej i  Wiesławowi Zającowi – Członkom Zarządu Powiatu Wrocławskiego, Annie Żygadło, Beacie Pierzchale, Hubertowi Kurdzielowi, Markowi Kuzdrowskiemu i wszystkim ludziom dobrego serca.

Podczas imprezy nie zabrakło pięknych, ukraińskich melodii, a nad całością przedsięwzięcia czuwał Robert Krajewski, który poprowadził wydarzenie i wspierał DJ.

Roman Potocki – Starosta Powiatu Wrocławskiego (z lewej) odbiera z rąk Piotra Zgorzelskiego – Wicemarszałka Sejmu, pamiątkową statuetkę za kolejne zwycięstwo w Rankingu Finansowego Samorządu Terytorialnego.

Udostępnij...Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone