Powołano Komitet Monitorujący Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska w latach 2021-2027

Możliwość komentowania Powołano Komitet Monitorujący Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska w latach 2021-2027 została wyłączona Aktualności

Zarząd Województwa Dolnośląskiego podjął uchwałę o powołaniu Komitetu Monitorującego program Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska na lata 2021-2027.

Konieczność powołania Komitetu wynika z przepisów Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej, a przewodniczy mu Marszałek Województwa Dolnośląskiego Cezary Przybylski. Komitet Monitorujący działa jako niezależne ciało doradczo-opiniodawcze dla Instytucji Zarządzającej Programem Regionalnym – czyli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego. Jego zadania polegają na zatwierdzaniu bądź rozpatrywaniu kwestii związanych w szczególności z kryteriami wyboru projektów do dofinansowania,  przeglądem wdrażania Programu i postępem poczynionym na drodze do osiągnięcia jego celów.

W składzie Komitetu znaleźli się ze strony instytucji publicznych m.in. przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, Instytucji Pośredniczących – Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy, Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej, przedstawiciele Związku Województw, Związku Miast Polskich, Związku Gmin Wiejskich RP, Unii Metropolii Polskich, Związku Powiatów Polskich, ZIT Wałbrzyskiego Obszaru Funkcjonalnego, ZIT Jeleniogórskiego Obszaru Funkcjonalnego, ZIT Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego, ZIT Legnicko-Głogowskiego Obszaru Funkcjonalnego, ZIT Zachodniego Obszaru Funkcjonalnego, ZIT Południowego Obszaru Funkcjonalnego, IIT Subregionu Wrocławskiego. Swoich reprezentantów w Komitecie ma również Sejmik Województwa Dolnośląskiego oraz Ministerstwo Finansów i Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Ze względu na fakt, że skład Komitetu ma być zrównoważony pozostałą część członków tego gremium tworzą organizacje pozarządowe wybrane w wyniku wyborów zorganizowanych przez Dolnośląska Radę Pożytku Publicznego oraz partnerzy społeczno- gospodarczy reprezentujący m.in.  związki zawodowe, organizacje pracodawców i przedsiębiorców oraz  instytucje związane z innowacyjnością, transferem technologii

Pełna lista członków Komitetu Monitorujacego dostępna jest pod adresem à https://rpo.dolnyslask.pl/powolanie-komitetu-monitorujacego-program-fundusze-europejskie-dla-dolnego-slaska-na-lata-2021-2027/

Pierwsze, inauguracyjne spotkanie Komitetu Monitorującego program Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska na lata 2021-2027 odbędzie się w poniedziałek, 27 lutego 2023 roku.

źródło informacji: Biuro Prasowe Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego  –   https://umwd.dolnyslask.pl/urzad/aktualnosci/artykul/powolano-komitet-monitorujacy-fundusze-europejskie-dla-dolnego-slaska-na-lata-2021-2027/?no_cache=1&cHash=d28b6b3105f17a578e91fe4919228979

Udostępnij...Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone