Pożyczka na zakup nieruchomości

Możliwość komentowania Pożyczka na zakup nieruchomości została wyłączona Aktualności

9 mln złotych przeznaczył Dolnośląski Funduszu Rozwoju Sp. z o.o. na fundusz pożyczkowy związany z zakupem gruntów i nieruchomości położonych na terenie województwa dolnośląskiego. Jest to kolejna transza środków finansowych przeznaczonych na kontynuację programu wsparcia przedsiębiorców Dolnego Śląska.

Dzięki projektowi, przez FRW wsparte zostało już 29 przedsiębiorstw na łączną kwotę blisko 15 mln złotych.

Przedsiębiorcy z terenu województwa dolnośląskiego mogą ponownie otrzymać niskooprocentowane wsparcie finansowe na zakup nieruchomości położonych na terenie województwa dolnośląskiego na cele związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Jako nieruchomość rozumie się grunty, jak również budynki trwale z gruntem związane lub części takich budynków, jeżeli na mocy przepisów szczególnych stanowią odrębny od gruntu przedmiot własności.

Przypominamy maksymalna kwota Regionalnej Pożyczki Hipotecznej wynosi 1.500.000,00 zł, a maksymalny okres spłaty RPH wynosi do 180 miesięcy. Dla Firm działających powyżej 12 miesięcy stopa procentowa wynosi od 2,85%. Dla przedsiębiorstw rozpoczynających działalność lub działających krócej niż 12 miesięcy stopa procentowa wynosić od 5,85%.

Wszelkie informacje oraz dokumenty dotyczące programu: https://frw.pl/regionalna-pozyczka-hipoteczna/

Dokumenty do pobrania na stronie: https://frw.pl/dokumenty-do-pobrania-16/?preview=true

Udostępnij...Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone