Program Rodzina 500+ nie jest zagrożony

Możliwość komentowania Program Rodzina 500+ nie jest zagrożony została wyłączona Aktualności, Inwestycje, Prawo i Podatki

Rozmowa z Marleną Maląg, Ministrem Rodziny i Polityki Społecznej

Marlena Maląg, Minister Rodziny i Polityki Społecznej fot. mat. prasowe

Czy w  związku z  pandemią koronawirusa realizacja programu „Rodzina 500+” nie jest zagrożona?

Od samego początku z  pełną odpowiedzialnością zapewniamy, że żaden z  dotychczas realizowanych programów społecznych nie jest zagrożony. Dotyczy to zarówno Programu Rodzina 500+, ale też innych, takich jak Dobry Start, Maluch+ czy programów skierowanych do osób starszych. Świadczenia wypłacane są bez zakłóceń, nic absolutnie nie zmienia się. Od początku trwania programu, czyli od kwietnia 2016 r., do końca roku 2020 do rodzin trafiło już 134,4 mld zł, a  wsparciem objęto blisko 6,6 mln dzieci. Warto też zwrócić uwagę na inne wyliczenie, z  którego wynika, że rodzice – od narodzin dziecka aż po osiągnięcie przez nie pełnoletniości – mogą otrzymać na nie w sumie aż 108 tys. To pokazuje ogromną skalę tego świadczenia. Chciałabym również zwrócić uwagę, że w  tym roku następuje zmiana związana z  ustalaniem okresu świadczeniowego oraz terminem składania wniosków o świadczenie wychowawcze. I tak, od 2021 r. prawo do tego świadczenia w  ramach Programu Rodzina 500+ będzie ustalane na okres od 1 czerwca do 31 maja następnego roku kalendarzowego. Chcąc uzyskać prawo do tego świadczenia od 1 czerwca br., wnioski będzie można składać już od 1 lutego br. drogą elektroniczną, od 1  kwietnia br. – tradycyjną, czyli składając papierowy wniosek bezpośrednio w urzędzie bądź wysyłając go pocztą.

Jakie są założenia tegorocznej edycji programy Maluch+? Ile miejsc do opieki nad dzieckiem w wieku do 3 lat może powstać w tym roku?

Cel jest taki sam, jak do tej pory – wspieranie tworzenia nowych i  dofinansowanie już istniejących miejsc opieki nad najmłodszymi dziećmi. Na wsparcie mogą liczyć zarówno podmioty publiczne, jak i prywatne. Budżet tegorocznej edycji programu, tak jak w  poprzednich latach, wynosi 450 mln zł. Zależy nam, by tych miejsc przybywało – to jeden z  fundamentów prowadzonej przez nas polityki prorodzinnej. Od 2015 r. dwukrotnie wzrosła liczba dostępnych miejsc opieki dla dzieci w wieku do lat 3. To blisko 200 tys. miejsc w 6,7 tys. instytucjach. Dzięki programowi Maluch+ w 2021 r. może powstać niemal 25 tys. nowych miejsc opieki dla najmłodszych dzieci. Co istotne, z  każdą kolejną edycją powstają żłobki i kluby dziecięce w gminach, które do tej pory ich nie miały. W ramach tegorocznej edycji aż 95 takich gmin zadeklarowało utworzenie placówek opieki na swoim terenie łącznie dla ponad 2,7 tys. dzieci. To bardzo dobra wiadomość.

Dziękuję za rozmowę Ryszard Żabiński

Udostępnij...Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone