Projekty Dozamelu dofinansowane ze środków unijnych

Możliwość komentowania Projekty Dozamelu dofinansowane ze środków unijnych została wyłączona Aktualności, Inwestycje

DOZAMEL Sp. z o.o. otrzymał dofinansowanie Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, I Oś Priorytetowa – Zmniejszenie emisyjności gospodarki, dla następujących projektów:

fot. mat. prasowe

  • ”Termomodernizacja budynków hal przemysłowych przy ul. Fabrycznej 10 we Wrocławiu” – w ramach działania 1.2 „Promowanie efektywności energetycznej i korzystania z odnawialnych źródeł energii w przedsiębiorstwach”
  • „Budowa Wysokosprawnej Kogeneracji Gazowej na terenie DOZAMEL Sp. z o.o. we Wrocławiu przy ul. Fabrycznej 10” – w ramach działania 1.6 „Promowanie wykorzystywania wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii elektrycznej w oparciu o zapotrzebowanie na ciepło użytkowe”, poddziałania 1.6.1 „Źródła wysokosprawnej kogeneracji”

 

W dniu 20 grudnia 2018 r. w siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, zostały podpisane umowy o dofinansowanie w/w projektów nr POIS.01.02.00-00-0007/18 oraz POIS.01.06.01-00-0003/18.

Więcej na stronie: http://dozamel.pl/

Przypomnijmy, że DOZAMEL wchodzi w skład Wrocławskiego Parku Przemysłowego. Obszar WPP to 163-hektary, położone niemal w samym centrum Wrocławia, o ponad 100-letnich tradycjach przemysłowych. Obejmuje tereny dawnych zakładów produkcyjnych Archimedes, Dolmel i Pafawag. Każdy z tych zakładów był niegdyś symbolem Wrocławia, pracowały tam tysiące ludzi. Obecnie na terenie Parku prowadzi działalność ponad 260 przedsiębiorstw z blisko 60 różnych branż. Właścicielem środkowej, 34-hektarowej części WPP – hal, magazynów, urządzeń, dróg, sieci i biurowców – jest DOZAMEL, spółka świadcząca od ponad 25 lat specjalistyczne usługi przemysłowe i pełniąca jednocześnie funkcję podmiotu zarządzającego Parkiem na mocy umowy o utworzeniu WPP z 14 marca 2005 roku.

Na terenie należącym do DOZAMELU ulokowały swoje fabryki i laboratoria oddziały międzynarodowych koncernów: Air Products (USA), DeLaval (Szwecja), Donako (Austria), Fortaco (Finlandia), GE (USA).

DOZAMEL stawia na jakość i bezpieczeństwo

DOZAMEL od ośmiu lat posiada i doskonali Zintegrowany System Zarządzania. W ramach tego systemu firma może poszczycić się certyfikatami zgodności z normami ISO 9001:2008,ISO 14001:2004, ISO 22000:2005 oraz PN-EN 18001:2004, wydanymi przez Bureau Veritas Certification Polska Sp. z o.o. w zakresie świadczenia usług: spedycji, transportu samochodowego, najmu, dostawy mediów, magazynowania, utrzymania ruchu, budowlanych, hotelarskich, wypoczynkowych, rehabilitacyjnych i gastronomicznych. W ten sposób tworzy od wielu już lat swoje know how, zapewniając wysoką jakość, a tym samym konkurencyjność oferowanych usług.

Źródło: DOZAMEL

Udostępnij...Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone