Prusice stawiają na rozwój gospodarczy

Możliwość komentowania Prusice stawiają na rozwój gospodarczy została wyłączona Inwestycje, Samorząd

O tym, dlaczego warto inwestować w gminie Prusice, rozmawiamy z jej burmistrzem, Igorem Bandrowiczem.

Igor Bandrowicz

Dla Prusic niezmiernie ważną sprawą – i to nie tylko pod względem ekonomicznym i inwestycyjnym – jest trasa szybkiego ruchu.

Tak i gdy powstanie już ten odcinek trasy S5, to Prusice bez wątpienia staną się niezmiernie atrakcyjnym miejscem nie tylko do inwestowania, ale również pod względem osadniczym. Rozmawiamy już z Agencją Nieruchomości Rolnych i właścicielami ziemi wokół węzła autostradowego, aby przygotować te tereny pod strefę aktywności gospodarczej oraz pod budowę domków jednorodzinnych. Zmniejszy się też ruch tranzytowy przez miasto, co oznacza czystsze powietrze, mniejszy hałas oraz mniejsze korki. Bliskość tras tranzytowych sprzyja lokalizowaniu nowych firm, powstawaniu miejsc pracy. Dzięki „ekspresówce” mieszkańcy zyskają szybszy dojazd do Wrocławia i do Poznania. Warto też podkreślić, że dzisiaj ceny nieruchomości na terenie naszej gminy nie są jeszcze zbyt wysokie w porównaniu do cen działek w Trzebnicy czy Wiszni Małej, ale to się może diametralnie zmienić po wybudowaniu trasy szybkiego ruchu S5 pod koniec 2017 roku.

Rozwój gminy zdynamizuje się wówczas jeszcze bardziej?

Bardzo na to liczymy. Właśnie przygotowujemy projekt uzbrojenia terenu pod działalność gospodarczą, w podstrefie SSE w Prusicach – we Wszemirowie (SSE w Kamiennej Górze). Zakres inwestycji obejmuje budowę komunikacji wewnętrznej w podstrefie, budowę sieci wodociągowej wraz z przyłączami, sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami, sieci energetycznej, oświetlenia ulicznego. Inwestorom oferujemy wszelkie niezbędne wsparcie na każdym etapie inwestycji. Jesteśmy otwarci m.in. na propozycje budowy hal produkcyjno-magazynowych pod wynajem. Prowadzimy rozmowy z nowym inwestorem, który chce kupić grunt w SSEMP. Zakładam, że będzie to początek dynamicznego rozwoju naszej strefy ekonomicznej i ściągnie do nas kolejnych inwestorów. To właśnie z myślą o obecnych i przyszłych mieszkańcach naszej gminy opracowano nową koncepcję poszerzenia Strefy. Przeznaczono na ten cel teren położony bezpośrednio przy budowanej aktualnie drodze ekspresowej S5 oraz obecnej drodze krajowej nr 5. Umiejscowiony pomiędzy dwoma ruchliwymi ciągami komunikacyjnymi obszar znajdujący się w bezpośrednim sąsiedztwie węzła „Prusice”, będącego integralną częścią S5 oraz miasta, to bardzo dogodne miejsce do prowadzenia działalności gospodarczej na większą skalę. Lokalizacja sprawia, że nie będzie ona uciążliwa dla mieszkańców. Inwestorzy, którzy tworzą nowe i utrzymują istniejące miejsca pracy to pakiet korzyści zarówno dla mieszkańców, lokalnych przedsiębiorców, jak i władz samorządowych. Mieszkańcy korzystając z oferty zatrudnienia na lokalnym rynku pracy unikają straty czasu i kosztów przeznaczonych na dojazdy. Długofalowe planowanie inwestycyjne jest zachętą dla przyszłych inwestorów. Gmina musi być pewna swoich zalet i korzystnych warunków do inwestowania. Musi umieć się dobrze sprzedać. Wtedy może myśleć o zrównoważonym rozwoju i swoich szansach na przyszłość.

Prusice

Na terenie gminy działa Specjalna Strefa Ekonomiczna Małej Przedsiębiorczości. Czy to pomaga w pozyskiwaniu inwestorów?

W gminie wyznaczona została strefa przemysłowa pod potrzeby przedsiębiorców: przygotowane zostały działki o powierzchni prawie 50 hektarów. Część tych terenów wchodzi w skład Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości. Korzystne położenie strefy w bliskości aglomeracji wrocławskiej i tylko 30 minutowy dojazd do międzynarodowego lotniska we Wrocławiu podnosi walory strefy. Teren położony jest przy drodze krajowej nr 5 i budowanej trasie S5 z węzłem komunikacyjnym „Prusice” w korzystnej odległości od ważniejszych punktów/miast: Wrocław – 30 km, Poznań – 130 km, Berlin – 360 km, oraz 10 km do stacji kolejowej w Trzebnicy na linii 326 i stacji kolejowej w Skokowej na linii E59. Tereny w strefie zostały przeznaczone dla obiektów produkcyjnych, składów i magazynów. Firmy, takie jak: ZPB Kaczmarek, Cargil, Grupa PIEPRZYK, Osadkowski, MED-ORT, Borghi s.p.a, ISA SHAVER WZD Sp. z o.o. , MTS Sp. z o.o., ZAEL Energo, ZPM Pałys, FH Justyna, NIKOLIN już zainwestowały w naszej gminie i prężnie działają.

Jak scharakteryzowałby Pan Prusice?

To gmina przyjazna mieszkańcom, ale także inwestująca w sport oraz miejsce na twoje inwestycje, dlatego warto przyjechać, zobaczyć, zostać i zamieszkać tutaj. Jeśli ktoś kocha sport, niech osiedla się w gminie Prusice! Ktoś, kto chce znaleźć pracę na miejscu, niech osiedla się w gminie Prusice! Ktoś, kto chce dojechać do Wrocławia w piętnaście minut, niech – po wybudowaniu drogi S5 – też osiedli się w Gminie Prusice!

Prusice

Udostępnij...Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone