Razem pracodawcy mogą więcej

Możliwość komentowania Razem pracodawcy mogą więcej została wyłączona Biznes

Z Beatą Staszków, prezesem Zarządu Związku Pracodawców Polska Miedź, o misji organizacji, wizerunku polskiego przedsiębiorcy oraz „Dolnośląskim Gryfie – Nagrodzie Gospodarczej” rozmawia Filip Bernat.

Beata Staszków

Związek obchodzi w tym roku swoje dwudziestolecie. Jak ocenia Pani ten okres?

Pozytywnie. Staliśmy się jedną z najważniejszych organizacji, wspierających pracodawców w Polsce. Uważamy, że firma, aby mogła być konkurencyjna, powinna stale podnosić swoje kompetencje. Dlatego przez te dwadzieścia lat zorganizowaliśmy kilkadziesiąt darmowych konferencji oraz ponad dwieście sesji szkoleniowych, z których skorzystało blisko pięć tysięcy osób. W ten sposób pomagamy naszym członkom uzyskiwać wiedzę, pozwalającą na budowanie trwałej przewagi rynkowej. Możemy pochwalić się ogromnym potencjałem intelektualnym, zwłaszcza ze względu na wsparcie naszego założyciela, czyli grupy kapitałowej KGHM Polska Miedź oraz innych firm członkowskich, posiadających unikalne kompetencje. Warto pamiętać, że małe firmy są często ograniczone przez swoje budżety, dlatego uczestnictwo w wydarzeniach i szkoleniach biznesowych, odbywających się kilkanaście razy w roku, w których biorą udział także menadżerowie największych przedsiębiorstw w regionie, jest dla nich ogromną szansą na rozwój. Oprócz oferowania naszym członkom różnego rodzaju form rozwoju, skutecznie upowszechniamy także dobre praktyki zarządzania.

Mówi się, że polski rynek pracy stał się rynkiem pracownika…

Uważam, że jeszcze nam do tego daleko, niemniej jednak pewne zmiany w tej kwestii faktycznie możemy już zaobserwować. W przeszłości firmy często budowały swoją rynkową przewagę nadmiernie eksploatując zatrudnione w nich osoby. Tymczasem najsilniejsze przedsiębiorstwa w naszym regionie, takie jak KGHM właśnie, to podmioty, które wypracowały długofalową politykę rozwijania swoich pracowników, dzięki czemu są w stanie szybko dostosowywać się do zmieniających się warunków rynkowych. Staramy się więc pokazywać, że inwestycja w pracowników zwraca się bardzo szybko.

Jaka jest misja Związku Pracodawców Polska Miedź?

Tworzenie dobrych warunków do prowadzania działalności gospodarczej i rozwoju przedsiębiorczości w kraju. Wychodzimy z założenia, że przedsiębiorcy razem mogą więcej, stąd zachęcamy pracodawców do organizowania się. W wielu krajach przynależność do izb handlowych czy regionalnych związków pracodawców jest obowiązkowa, co pozwala na efektywne reprezentowanie ich interesów i tworzenie przyjaznego obywatelom prawa. W całej Europie dialog społeczny jest narzędziem przeciwdziałania konfliktom społecznym, gwarantującym równowagę między wszystkimi uczestnikami życia gospodarczego. ZPPM, w imieniu swoich członków, opiniuje akty prawne związane z prawem pracy, prawem podatkowym i ochroną środowiska. Te opinie wielokrotnie przyczyniły się do poprawy przepisów prawa negatywnie wpływających na działalność gospodarczą. Związek ma obecnie swoich przedstawicieli w ponad 40 komisjach, zespołach i radach. Pracując w takich gremiach jak Rada Dialogu Społecznego czy Komitet Dialogu Społecznego w Brukseli, tworzymy prawo, które pozwala polskim firmom być konkurencyjnymi. Tworzenie prawa przyjaznego przedsiębiorcom jest skomplikowanym procesem i wymaga uwzględnienia interesów zarówno pracodawców, jak i pracowników oraz rządu. Naszym celem jest budowanie dobrych relacji w stosunkach pracy, co przekłada się na długofalowy rozwój gospodarczy kraju.

Działalność Związku nie ogranicza się więc do Dolnego Śląska?

Region dolnośląski jest nam oczywiście najbliższy, tu mieszkamy i funkcjonujemy na co dzień, stąd pochodzi też większość naszych członków. W skład związku wchodzą jednak także podmioty spoza województwa, takie jak NITROERG z Górnego Śląska czy firmy ogólnopolskie, mające swoje przedstawicielstwa w regionie. Naszą misją jest też umożliwianie firmom budowania nowych kontaktów biznesowych oraz korzystanie ze zniżek, które sobie wzajemnie oferują. Nasze spotkania biznesowe są otwarte dla przedsiębiorstw niebędących członkami Związku i pozwalają na nawiązanie relacji biznesowych oraz pozyskanie nowych klientów.

Kim są członkowie Związku? Jakie warunki musi spełnić przedsiębiorstwo, aby się do niego dostać?

Przede wszystkim jest to oczywiście grupa KGHM Polska Miedź wraz ze swoimi oddziałami. Do współpracy zapraszamy jednak wszystkie firmy, niezależnie od ich wielkości i kapitału. Aby zostać członkiem, należy zatrudniać przynajmniej jedną osobę i otrzymać rekomendację od dwóch firm członkowskich. Warto podkreślić, że małe i średnie przedsiębiorstwa są przyjmowane na bardzo preferencyjnych warunkach. Firmy zatrudniające do 20 osób płacą roczną składkę w wysokości 600 złotych, a uczestniczą we wszystkich naszych przedsięwzięciach na takich samych zasadach, jak największe podmioty. W naszym składzie znajdują się także jednostki samorządowe, szpitale oraz uczelnie wyższe. Uważamy bowiem, że sukces wszystkich przedsiębiorstw zależy w dużej mierze od dobrego klimatu w lokalnym samorządzie.

Jak społeczeństwo w Polsce postrzega obecnie przedsiębiorców?

Niestety, bardzo często ludzie widzą w nich osoby, dorabiające się majątku kosztem innych. Zależy nam na zmianie tego negatywnego wizerunku, ponieważ to właśnie przedsiębiorcy tworzą miejsca pracy i to oni ponoszą związane z tym ryzyko. Dzięki nim gospodarka może się rozwijać.

Związek Pracodawców Polska Miedź jest współorganizatorem konkursu „Dolnośląski Gryf – Nagroda Gospodarcza”. Jak ocenia Pani znaczenie tej nagrody?

Uważam, że jest to bardzo prestiżowe wyróżnienie, będące miarodajnym dowodem na sukces przedsiębiorstwa. W skład Kapituły Konkursu wchodzą liderzy dolnośląskiego biznesu oraz rektorzy wyższych uczelni, a partnerem merytorycznym jest PwC. Patrząc na nominowane co roku firmy widać, że Dolny Śląsk jest regionem, który rozwija się niezwykle dynamicznie. Tradycyjnie w konkursie o nagrodę gospodarczą „Dolnośląski Gryf” startują nasze firmy członkowskie i wiele z nich zostało w nim wyróżnionych, mamy więc powody do zadowolenia.

Udostępnij...Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone