Rok wielu wyzwań, inwestycji i sukcesów – podsumowuje Roman Potocki, Starosta Powiatu Wrocławskiego

Możliwość komentowania Rok wielu wyzwań, inwestycji i sukcesów – podsumowuje Roman Potocki, Starosta Powiatu Wrocławskiego została wyłączona Aktualności, Samorząd

Koniec roku to tradycyjnie już czas podsumowań i bilans podjętych działań. W 2023 roku cały świat żył wydarzeniami w Ukrainie, galopującą inflacją oraz ogłoszeniem przez WHO zakończenia stanu zagrożenia epidemicznego. Władze Powiatu Wrocławskiego jednak nie zwolniły tempa, udowadniając, że determinacja, zaangażowanie i  współpraca w  wielu obszarach przynosi wymierne efekty.

Roman Potocki, Starosta Powiatu Wrocławskiego

Roman Potocki, Starosta Powiatu Wrocławskiego fot. Powiat Wrocławski

Czwarte z  kolei zwycięstwo w  Rankingu Finansowym Samorządu Terytorialnego w Polsce w roku 2022 to duże osiągnięcie. Roman Potocki, Starosta Powiatu Wrocławskiego pytany o  źródła tego spektakularnego sukcesu wskazuje na szerokie kompetencje zespołu samorządowców zarządzających powiatem oraz pracowników starostwa, skuteczność w  pozyskiwaniu środków zewnętrznych, co w  połączeniu z  wysokim budżetem Powiatu umożliwia prowadzenie różnorodnej polityki inwestycyjnej. Dobre i  stabilne zaplecze finansowe pozwala samorządowcom na dywersyfikację działań i  realizację wielu przedsięwzięć m.in. z zakresu polityki inwestycyjnej, oświaty, ochrony i  promocji zdrowia, ochrony środowiska, edukacji ekologicznej, wsparcia społecznego czy bezpieczeństwa.

W celu poprawy jakości i komfortu obsługi klientów, wraz z  początkiem roku otworzono nowe skrzydło (budynek C). Do dyspozycji klientów i  pracowników oddano 3600 m2 przestrzeni użytkowej z  pełną, wysoce użyteczną infrastrukturą, ułatwiającą dostęp do usług również dla osób niepełnosprawnych. W  nowo otwartej części ulokowano wydział Komunikacji oraz salę konferencyjno-szkoleniową na 120 osób, która służy aktywizacji i integracji mieszkańców.

Mimo że wizytówką Powiatu Wrocławskiego są bardzo dobrze utrzymane drogi i gęsta sieć połączeń, to nadal wydatki na kontynuację przebudowy dróg powiatowych i  poprawę bezpieczeństwa jej użytkowników są traktowane priorytetowo. Władze Powiatu Wrocławskiego dysponują środkami własnymi, ale także skutecznie pozyskują środki zewnętrzne, na inwestycje, które będą kontynuowane w kolejnych latach.

W  ramach realizacji idei społeczeństwa obywatelskiego Powiat Wrocławski od wielu lat prowadzi intensywną i  równie owocną współpracę z  organizacjami pozarządowymi. W  celu zwiększenia szans na realizację projektów, odpowiadających na aktualne potrzeby rozwojowe i bieżące zapotrzebowania mieszkańców powiatu, zakres tematyczny i  formy współpracy są na bieżąco konsultowane z przedstawicielami trzeciego sektora. Organizacje pozarządowe aktywnie aplikują także na działania wspierające turystykę, profilaktykę zdrowia, wolontariat, kulturę, edukację czy sport, a także ochronę środowiska czy aspekty prawne. Efektem tego jest szereg fantastycznych inicjatyw. Przykładami są m.in. II Festiwal Muzyczny Powiatu Wrocławskiego, akcja „Bezpieczne wakacje nad wodą”, czy pilotażowy program pn.: „Powiat Wrocławski promuje e-zdrowie – zdalne wsparcie psychologiczne dzieci i młodzieży”, program całodobowej opieki wytchnieniowej.

W  tym roku powołana została Młodzieżowa Rada Powiatu Wrocławskiego, która wielokrotnie udowodniła, że młodzi mieszkańcy powiatu wrocławskiego to osoby o ogromnym potencjale i zaangażowaniu. MRPWr zdążyła już zorganizować „Festiwal Talentów” oraz współorganizowała II Forum Młodzieży Powiatu Wrocławskiego. Równie aktywni są seniorzy powiatu wrocławskiego, którzy chętnie włączali się w  działania takie jak: Powiatowy Dzień Seniora, Forum Seniorów, „Biesiadna Potańcówka”. Rada Seniorów Powiatu Wrocławskiego ogłosiła także konkurs fotograficzny pn. „Powiat Wrocławski w obiektywie”.

W tym roku, już po raz dwudziesty czwarty odbyła się uroczystość wręczenia stypendiów w ramach Programu Stypendialnego Rady Powiatu Wrocławskiego dla najlepszych uczniów szkół dla młodzieży na rok szkolny 2023/2024. W  tym roku po raz drugi przyznano także Nagrodę Sportową Zarządu Powiatu Wrocławskiego.

Nie mniej działo się w  obszarze Ochrony Środowiska. W tym roku przy współpracy z  Dolnośląskim Zespołem Parków Krajobrazowych już po raz XI zorganizowano Konkurs „Przyroda wokół nas” i warsztaty ekologiczne. Standardowo odbywały się cykliczne pomiary poziomu zanieczyszczeń w  powietrzu, przyznano dotacje celowe dla spółek wodnych, a  także prowadzono prace nad „Programem Ochrony Środowiska dla Powiatu Wrocławskiego na lata 2024–2030”.

Dużą aktywność wykazała się także Rada Biznesu Powiatu Wrocławskiego. Członkowie Rady chętnie współpracowali z Zarządem Powiatu, Pierwszym Urzędem Skarbowym, Powiatowym Urzędem Pracy i  Klubem Młodego Przedsiębiorcy, aktywizującym uczniów PZS Nr 1 w  Krzyżowicach i  PZS Nr 3 w  Sobótce do podejmowania działań w  zakresie rozwoju przedsiębiorczości.

Mijający rok był też okresem wielu projektów z  zakresu profilaktyki i  promocji zdrowia. Bezpłatne programy polityki zdrowotnej w  zakresie profilaktyki chorób odkleszczowych (boreliozy), wczesnego wykrywania nowotworów głowy i szyi oraz w zakresie profilaktyki chorób układu sercowo – naczyniowego, nadciśnienia tętniczego oraz hipercholesterolemii „Powiat Wrocławski promuje e-zdrowie: zdalne wsparcie psychologiczne dzieci i młodzieży”, akcja medyczno-profilaktyczna Biała Niedziela czy uruchomienie wsparcia dla dzieci i młodzieży w kryzysie poprzez platformę www.liniaspecjalna.pl, to sztandarowe projekty realizowane w  zakresie zdrowia.

Rok 2023 r. to szczególny czas dla nas, samorządowców. To właśnie 25 lat temu Sejm RP uchwalił reformę administracyjną powołującą do życia, obok gmin, samorządy wojewódzkie i powiatowe. Władze Powiatu Wrocławskiego przy tej okazji zorganizowały Konferencję naukową pn.: „Historia, rozwój i  perspektywy Powiatu Wrocławskiego” oraz piknik połączony z  Dniem otwartym urzędu. Wydarzenie było okazją do poruszenia niezwykle interesujących tematów oraz podsumowania dotychczasowej działalności powiatu.

Niedaleko nas, w kraju sąsiada zza wschodniej granicy, dzieje się historia, o której zapewne będą uczyć się przyszłe pokolenia ze szkolnych podręczników. Wsparcie dla mieszkańców Ukrainy napływało z powiatu wrocławskiego od pierwszych dni po wybuchu wojny. W pomoc włączyli się także zagraniczni partnerzy: Powiat Borken i Europejska Wspólnota Alzacji.

 fot. Powiat Wrocławski

fot. Powiat Wrocławski

Udostępnij...Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone