Roman Potocki: Przygotowani do długofalowej pomocy dla uchodźców z Ukrainy

Możliwość komentowania Roman Potocki: Przygotowani do długofalowej pomocy dla uchodźców z Ukrainy została wyłączona Aktualności, Inwestycje

Z Romanem Potockim starostą wrocławskim, rozmawia Ryszard Żabiński

Wyjazd delegacji Powiatu Wrocławskiego po uchodźców - Przemyśl, marzec 2022 r

Wyjazd delegacji Powiatu Wrocławskiego po uchodźców. Trzeci z lewej – Roman Potocki, Starosta Wrocławski- Przemyśl, marzec 2022 r. fot. mat. starostwo wrocławskie

 

Z  Ukrainy przed wojną uciekło już prawie 2 miliony osób. Duża część z  nich trafiła na Dolny Śląsk, w  tym na teren Powiatu Wrocławskiego. Jak samorząd pomaga uchodźcom?

Jako Zarząd Powiatu Wrocławskiego postanowiliśmy czynnie włączyć się w pomoc dla uchodźców, ale też i dla samorządów, które w  pierwszej kolejności mierzą się z  falą uciekających przed wojną. 10 marca zorganizowaliśmy transport trzech autokarów, którymi pojechaliśmy po uchodźców do Przemyśla. W naszej grupie byli przedstawiciele władz samorządowych, radni oraz pracownicy starostwa i powiatowych jednostek organizacyjnych. Autokary były w  pełni wyposażone, w  każdym znajdował się tłumacz, osoba zajmująca się dziećmi. Zabraliśmy zabawki, najpotrzebniejsze artykuły żywnościowe, firma Hert zaopatrzyła nas w kanapki, słodkie pieczywo. Przywieźliśmy do Wrocławia 132 osoby, niektórzy z nich podróżowali dalej do Czech i Niemiec, 42 osoby zostały w Polsce – zakwaterowaliśmy je w hotelu w Sobótce. Do drugiego hotelu w tym mieście trafiło 50 osób, które przebywały na wrocławskim lotnisku. Mogliśmy bezpośrednio zetknąć się z dramatem uchodźców. Do jednego z  autokarów zabraliśmy dwie młode dziewczyny, które przyprowadziły na granicę z  Polską aż dwanaścioro dzieci, najmłodsze z  nich miało zaledwie dwa lata. Do granicy szli na piechotę w  kilkunastostopniowym mrozie.W  autokarze, w  którym jechałem była matka z  trzyletnim dzieckiem, u  którego nastąpiła wznowa nowotworowa. Szybko nawiązaliśmy kontakt z  Przylądkiem Nadziei Kliniką Onkologii i  Hematologii Dziecięcej we Wrocławiu i  udało nam się załatwić konsultacje i  opiekę nad tym dzieckiem. Zdecydowaliśmy, aby osoby, które przywieźliśmy z  Przemyśla i  deklarujące chęć pozostania w Polsce, zakwaterować w możliwie komfortowych warunkach, w hotelu tak, aby mogły tam dłużej przebywać.

Na terenie powiatu najwięcej uchodźców przebywa teraz w  gminach: Czernica, Kąty Wrocławskie, Kobierzyce i  Siechnice. W niewielkiej miejscowości, w której mieszkam, mamy już 45 uchodźców, wszyscy znaleźli schronienie w prywatnych domach.

Jak samorząd Przemyśla radził sobie z napływem uchodźców?

Prezydentowi Przemyśla należą się słowa najwyższego uznania. W  ciągu kilku dni przybyło tam tylu uchodźców ile jest stałych mieszkańców tego miasta. Ten ogromny ruch jest obsługiwany przez pracowników samorządu i  wolontariuszy. Bardzo ważna jest równomierna lokalizacja uchodźców nie tylko w  największych miastach, ale także w  mniejszych gminach, w ten sposób można będzie zapewnić uchodźcom lepsze możliwości zakwaterowania, łatwiejsza też będzie ich adaptacja. Organizując transport uchodźców z Przemyśla chcieliśmy też choć trochę pomóc temu samorządowi borykającemu się z tak ogromnym wyzwaniem.

Czy Powiat Wrocławski jest przygotowany do długofalowej i kompleksowej pomocy uchodźcom?

W  parze z  działaniami spontanicznymi, płynącymi z odruchu serca muszą iść działania nastawione na dłuższą perspektywę. Chodzi tu o: organizację i  zbiórkę darów, pomoc w  czynnościach administracyjnych, prawnych, związanych edukacją dzieci, znalezieniem pracy i wielu innych. Pomyślnie zakończyła się akcja przekazania darów od współpracującego z  nami Powiatu Borken w  Niemczech, do Ukrainy. Za naszym pośrednictwem i przy pomocy holenderskiej firmy Schavemaker w  Kątach Wrocławskich, która udostępniła swoją bazę logistyczną i  przekazała swoje dary dla Ukrainy, transport tych wszystkich produktów bezpiecznie dotarł do miasta Sarny na Ukrainie, co zostało oficjalnie potwierdzone przez mera miasta Ruslana Serpeniova w  specjalnych podziękowaniach kierowanych do władz Powiatu Wrocławskiego i Powiatu Borken. Wśród przekazanych materiałów znalazły się m.in. artykuły medyczne i higieniczne, produkty spożywcze, akcesoria i sprzęt dla dzieci oraz osób niepełnosprawnych, koce, pościel i ręczniki.

Przeprowadzenie takiej akcji nie byłoby możliwe gdyby nie zaangażowanie wielu ludzi dobrej woli, instytucji i firm, zarówno w  Niemczech jak i  w  Polsce. Władze Powiatu Borken i Powiatu Wrocławskiego nie powiedziały w tym temacie ostatniego słowa – już szykowane są kolejne transporty z darami w ramach pomocy humanitarnej, które trafią zarówno do Ukrainy, jak i do miejsc pobytu uchodźców ukraińskich w Powiecie Wrocławskim.

Dziś kiedy udzielam tego wywiadu (16 marca br. – przyp. red.) mamy kolejne posiedzenie Sztabu Kryzysowego dotyczące pomocy Ukrainie, jak również posiedzenie Konwentu Powiatów Województwa Dolnośląskiego. Na tych spotkaniach z udziałem Wojewody Dolnośląskiego – Jarosława Obremskiego, Dolnośląskiego Kuratora Oświaty Romana Kowalczyka, Marszałka Województwa Dolnośląskiego – Cezarego Przybylskiego oraz Dyrektora NFZ – Łukasza Sendeckiego poruszymy wiele najpilniejszych spraw: możliwości korzystania obywateli Ukrainy ze świadczeń POZ, wystawiania refundowanych recept, sytuacji szkół zarówno podstawowych, jak i  ponadpodstawowych odnośnie przygotowania nauki dla dzieci z  Ukrainy oraz finansowaniu ich nauki z  subwencji, zabezpieczania darmowych przejazdów Kolejami Dolnośląskimi dla uchodźców, pomocy finansowej, problemów finansowych związanych z  zakwaterowaniem, rezerw materiałowych, czy wreszcie uproszczenia procedur sprawozdawczych.

Udostępnij...Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone